A MEOSZ az ombudsman közbenjárását kéri – a fogyatékos emberek a gyógyászati segédeszköz rendszer veszteseivé váltak

A gyógyászati segédeszközök tb támogatási rendszerének ellentmondásai miatt sérülnek a mozgássérült és beteg emberek alapvető jogai, akik így a rendszer veszteseivé válnak.  A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége ezért az alapvető jogok biztosához fordult, és a probléma feltárása mellett részletes javaslatokat fogalmazott meg az egyéni szükségletek hatékonyabb érvényesülése érdekében. A beadványban egyebek mellett rámutattunk, hogy a rendszer nem a fogyatékos embereknek, hanem a visszaélő forgalmazóknak kedvez. A támogatási rendszer nem veszi figyelembe az egyéni élethelyzetet, ráadásul a valóban rászorulók az őket indokolatlanul terhelő adminisztráció és az életszerűtlen támogatási feltételek miatt kieshetnek az ellátásból. A MEOSZ rendszerszintű javaslatai között szerepel az olcsó és avítt termékek helyett a minőséget és az egyedi igényeket támogató gyógyászati segédeszköz rendszer kimunkálása, amelyben a rászoruló emberek a megfelelő tájékoztatás és az eszköz kipróbálását követően a teljes termékpalettából választhatják ki a számukra megfelelő eszközt.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 2020. december 10-én az alapvető jogok biztosához fordult a gyógyászati segédeszköz ellátás kapcsán a mozgáskorlátozott embereket ért alapjogi sérelem miatt. Beadványunkban (a MEOSZ beadványának tartalmáról bővebben itt olvashatnak, a részletesebb, anonimizált szakmai anyag pedig itt érhető el) konkrét ügyekkel alátámasztva tárjuk fel a rendszerszintű problémákat és javaslataink sorában a fogyatékossággal élő emberek egyéni igényeinek támogatását kérjük a személyes szükségleteik lehető legnagyobb mértékű figyelembevételével.

A hazai és nemzetközi jogszabályok arra kötelezik a magyar államot, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára biztosítsa a megfelelő rehabilitációt és a szükségleteiknek megfelelő segédeszközöket, ugyanakkor az egyéni szükségletek figyelembevétele a gyakorlatban nem valósul meg. Nem a feladatot ellátó szervek jogellenes eljárásáról van szó, sőt az egyes elemek önmagukban akár nem is lennének jogsértők, azonban a rendszer a gyakorlatban mégis alapjogi visszásságokhoz vezet. A társadalombiztosítás az eszközöket támogatja, nem a sérült embert, illetve a termék árát vizsgálja, nem a gyógyászati segédeszköz minőségét.

Az egyre emelkedő összegű támogatás mellett az eszközre valóban rászoruló emberek mégis kénytelenek más utakon hozzájutni a számukra megfelelő eszközökhöz és ezzel azok a sérült, beteg emberek válnak a rendszer veszteseivé, akiknek a támogatását kellene szolgálnia. A gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer így képtelen betölteni azt a feladatát, amiért létrejött, ha nem a rászoruló embert, hanem az eszközt és azzal a gyógyászati segédeszköz forgalmazókat támogatja.  A támogatási rendszer fiskális szemléletű, a termék ára az elsődleges szempont, holott az olcsóbb árhoz nem feltétlenül jár minőségi termék. A támogatással megvásárolt eszközt az állam nem ellenőrzi, ugyanakkor a tapasztalatok szerint az eszközök egyre rosszabb minőségűek. A minőségromlás mára olyan szintet ért el, hogy a támogatott gyógyászati segédeszközök egy része használhatatlan.

Az alapvető jogok biztosának benyújtott beadványunkban a legsúlyosabb problémák egyikeként jeleztük, hogy a rendszer nem a fogyatékos embereknek, hanem a visszaélő forgalmazóknak kedvez. Az eszköz megvásárlása előtt általában nincs lehetőség próbára, a hibás teljesítés következményeit mégis a sérült, beteg ember viseli, mert akkor sem kaphat újabb eszközt a támogatási időszakon belül, ha az, amit kapott nem jó számára vagy nem javítják meg. Az állam nem ellenőrzi az átadott eszközt, ezért a gyse forgalmazó/gyártó nem érdekelt sem a minőségi termék biztosításában, sem a hiba javításában, mert az eszköz árát így is úgyis megkapja. A forgalmazó hatalmi pozícióját kihasználva a vevő a szavatossági jogaival általában nem tud élni és emiatt ellátását más úton kényszerül megoldani.

A MEOSZ ugyancsak súlyos problémaként hívta fel az ombudsman figyelmét arra, hogy a fogyatékos embereket indokolatlanul terhelő adminisztráció és életszerűtlen támogatási feltételek miatt a valóban rászorulók kieshetnek az ellátásból.  Így például a részben hasonló funkciót betöltő eszközök a kihordási idő végéig akkor sem igényelhetők együtt, ha az egyéb feltételek fennállnak és a hiányzó eszközök nélkül az érintett személy akár közlekedni sem tud (pl. utcai- és szobai elektromos kerekesszék nem rendelhető azonos időszakra). A javíttatás hasonlóan lehetetlen helyzetbe hozza a mozgássérült embereket. A tb támogatáshoz ugyanis a javíttatást és a hiba műszaki okát is fel kell íratni receptre az orvossal. A mozgássérült emberek azonban nem tudnak elmenni a hibás kerekesszékkel receptért, ezért az érintettek inkább megjavíttatják önköltségen az eszközt. Beadványunkban jeleztük azt is, hogy a támogatási rendszer nem veszi figyelembe az egyéni élethelyzetet. Nem a sérült ember igénye, nem is az eszköz minősége vagy a piaci folyamatok, hanem a kezelőorvos határozza meg, hogy az azonos eszközök közül melyik márkát rendeli. Gondot jelent továbbá az is, hogy a támogatott eszközök minősége egyre rosszabb. Így például az utcai elektromos kerekesszék a 8 éves támogatási idő felénél javíthatatlanná válik, míg a nyugat európai, használtan vett vagy adományozott eszközök tovább használhatók, mint a magyarországi eszközök.

Szövetségünk szerint mára elkerülhetetlenné vált a gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer teljes körű átalakítása. Nem a támogatás összegének növelésére, hanem a rendelkezésre álló forrás más módon történő elosztására van szükség. Az olcsó és avítt termékek helyett olyan, a minőséget és az egyedi igényeket támogató rendszer kidolgozását javasoljuk, amelyben a rászoruló emberek a megfelelő tájékoztatás és az eszköz kipróbálását követően a teljes termékpalettából választhatják ki a számukra megfelelőt. Ne a termék ára legyen a fő támogatási kritérium, hanem az érintett egyéni szükséglete a kezelőorvos, a rehabilitációs szakember és maga az érintett ember véleményének együttes mérlegelésével, ezért legfontosabb koncepcionális javaslatunk az, hogy a támogatási összeg ahhoz a jobb minőségű gyógyászati segédeszköz vásárlásához is legyen felhasználható, ami nem szerepel a tb támogatott listán.

Az ombudsmannak megküldött javaslataink sorában szerepel még többek között, hogy minden eszközcsoportban jó minőségű gyógyászati segédeszköz is legyen a támogatott eszközök között, a gyenge minőségű pedig kerüljön ki a támogatásból. A minőséget egy független szerv folyamatosan ellenőrizze és kísérje figyelemmel. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt lehessen kipróbálni a gyógyászati segédeszközt. Aki használhatatlan eszközt kapott, az kihordási időn belül is kaphasson másik támogatott eszközt.  A forgalmazó legyen köteles visszafizetni a garanciában nem javított minőségi hibás eszköz árát (támogatását és térítési díját). Javasoljuk, hogy a rossz minőségű eszközöket és azok gyártóit zárják ki a támogatásból, illetve a rendszeresen rossz minőségű gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató forgalmazó többé ne árusíthasson tb támogatott terméket. A valóban megfelelő eszközre a kihordási idő végéig elidegenítési tilalom bevezetését javasoltuk.

A gyógyászati segédeszköz javíttatását a jövőben eRecepten is lehessen felírni. Ne csak a teljes önállóságot biztosító eszközöket támogassa az állam, hanem az önállóbb életet lehetővé tevő vagy a segítők munkáját könnyítő eszközöket is. A medikális szemlélet helyett pedig a támogató technológiák magyarországi elterjesztésén legyen a hangsúly.

 

Budapest, 2021. január 4.

Azóta történt

spinraza
Új remény az SMA kezelésben. Immár a gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) betegséggel élő felnőttek is kérhetnek egyedi támogatást…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége  Központja (1032 Budapest, San Marco utca 76.) –  Magyarország Kormánya 2021. március 4-én…
logoP2P
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége „P2P – Mozgáskorlátozott fiatalok társadalmi inklúziójának és társadalmi szerepvállalásának erősítése a kortárs segítés…

Előzmények

meosz karacsony2020_1
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt kívánunk!  
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tiltakozik az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) önállóságának megszüntetése és más intézményekkel való…
emmi logo
Tolmácsoljuk Önöknek Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere karácsonyi üdvözletét, melyet az alábbi dokumentumban olvashatnak.