A MEOSZ azonnali intézkedést sürget a perköltségek ügyfelekre történő áthárítása miatt az egészségkárosodással összefüggésben indult közigazgatási perekben

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányhivatalok leterheltsége miatt az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek kell a formális közreműködések miatt perköltséget fizetniük az egészségkárosodással összefüggésben indult közigazgatási perekben. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke ezért haladéktalanul György István, területi közigazgatásért felelős államtitkárhoz fordult a teljes költségmentesség megteremtése érdekében. Többen fordultak panasszal Szövetségünkhöz amiatt, hogy a bírósághoz benyújtott keresetlevelük visszavonása, vagy pervesztességük esetén a törvényszék a perköltségek megtérítésére kötelezte őket abban az esetben, ha a kormányhivatalt megbízással képviselte ügyvéd, holott a törvény szerint ezen eljárások költségmentesek.  Ez jellemzően tízezer forint kifizetését jelenti, de egy hosszabb per elvesztése esetén akár több tízezer forintos terhet is róhat az érintettekre. Az ügyfelek ugyanakkor nem tehetnek mást, még akkor is a bíróságtól kell jogorvoslatot kérniük az egészségkárosodáson alapuló ellátások esetében, ha csupán az egészségi állapotukra vonatkozó orvosszakértői szakvéleménnyel szemben terjesztenek be kifogást, azaz, ha a vita tárgya nem jogkérdés, hanem orvosi szakkérdés. 

2020. márciusától az egyfokú járási hivatali eljárások bevezetésének következtében a hatóság sérelmezett döntését kizárólag a bíróságnak címzett keresetlevélben lehet megtámadni, tehát az eddigi fellebbezések helyett az ügyfelek kereseti kérelem formájában gyakorolhatják jogorvoslati jogukat. Ez azt jelenti, hogy az olyan ügyekben is, ahol az egyetlen jogosultsági feltétel a jogszabályban meghatározott egészségkárosodás megállapítása – mint például a fogyatékossági támogatás, rokkantsági járadék, megváltozott munkaképességű személyek és kiemelt ápolási díj esetében hatósági bizonyítvány kiállítása – azaz nem jogkérdésként a hatóság döntését vitatni, és másik orvosi szakvéleményt kérni csak a bíróság előtt lehet. Ilyenkor a törvényszék minden esetben igazságügyi orvosszakértőt von be az eljárásba, és az így elkészült szakvéleményre alapozva dönt a kereseti kérelemben foglaltakról.

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke György István, területi közigazgatásért felelős államtitkárnak írt levelében ( a MEOSZ elnökének levele itt olvasható) felhívta a figyelmet arra, hogy a MEOSZ szerint sérül az ügyfelek második orvosi vizsgálatához, és ezzel a második vélemény elkészítéséhez fűződő alapvető egészségügyi joga azzal, hogy semmilyen más módon nincs lehetőség a közigazgatási határozat részét képező orvosszakértői vélemény vitatására, csak közigazgatási per indítása. Különösen méltánytalan, ha ezek a perek a panaszosok számára még költséggel is járnak. Szövetségünket ugyanis több érintett arról tájékoztatta, hogy a közigazgatási pertől való elállásuk vagy pervesztességük esetén a törvényszék a kormányhivatal jogi képviselőjének munkadíja, mint perköltség megfizetésére kötelezte őket.

Mindez váratlanul érte a panaszosokat, hiszen a kormányhivatal határozatában az szerepelt, hogy az adott ügykörben indított közigazgatási per illeték- és költségmentes. A sérelmezett  gyakorlattal kapcsolatban a kormányhivatal azt a tájékoztatást adta, hogy a megnövekedett ügyszám miatt a perképviseleti feladatokat a kormányzati tisztviselőkön túl kénytelenek ügyvédi irodák bevonásával megoldani, így a velük szemben álló ügyfeleknek számolniuk kell a jogi képviseletből eredő perköltséggel. Az, hogy egy adott ügy kormányhivatali vagy külső jogi képviselőhöz kerül, a véletlen ügyelosztáson múlik, tehát a magánszemély pervesztessége esetén kvázi szerencse elemmé válik a fizetés kérdése.

A perköltség ügyfelekre terhelése azt jelenti, hogy a panaszos fizeti ki a külső jogi képviselő munkadíját. Rendkívül igazságtalan ez az olyan egészségkárosodással összefüggésben indított közigazgatási perekben, amikor a bíróság döntéshozatalához szükséges orvosi szakkérdést igazságügyi orvosszakértő fogja megvizsgálni, jogi okfejtésre, érvelésre nem kerül sor. Ezzel a fogyatékossággal érintett emberek a károsultjai annak, hogy második szakvéleményhez való jogukat a közigazgatás keretein belül nem, csak bírósági per keretében érvényesíthetik. Ezekben a perekben pedig ha a kormányhivatalt nem kormányzati tisztségviselő képviseli, az egyébként nehéz anyagi helyzetben lévő mozgáskorlátozott vagy fogyatékossággal érintett embereknek a per költségeit is viselniük kell.

Az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésének értelmében a kormányhivatali szervezetrendszerben a másodfokú közigazgatási egységeket megszüntették, ezzel egyidejűleg számolni kellett volna a megemelkedett keresetek száma miatt a perképviseleti ügyteher növekedésével, és így az ennek megfelelő hivatali létszám bővítésével. Ez azonban feltételezhetően elmaradt. A kormányhivatal apparátusa létszámának, feladatainak és finanszírozásának tervezése állami feladat, melynek elmulasztása nem eredményezheti a hatóság humánerőforrás állományának elégtelensége miatt jelentkező többletfeladatok költségeinek ügyfelekre történő áthárítását – hangsúlyozta levelében Kovács Ágnes.

Különösen méltánytalan ez olyan emberek esetében, akik egészségi állapotuk megromlása miatt fordulnak pénzellátás, illetve jogosultság (kedvezmény) megállapítása érdekében a hatósághoz, majd a hivatallal szembeni sérelmük orvoslása esetén további, számukra megterhelő kiadásokkal is szembesülhetnek. A kétfokú hatósági eljárás a fellebbezéssel ingyenes jogorvoslatot tett lehetővé, ezért a jogorvoslati jog töretlen biztosítása érdekében a kormányhivatalnak kötelessége saját forrásból megteremteni az ügyfelek számára, hogy a jogszabályban biztosított jogorvoslati jogukkal szabadon élhessenek. Ennek garanciája az, hogy az immáron egyetlen jogorvoslati út, a közigazgatási perek esetén az ügyfelek mentesülnek az illetékek, költségek és az esetleges pervesztesség esetén fizetendő költségek megfizetése alól.

A MEOSZ elnöke György István soron kívüli intézkedését kérte annak érdekében, hogy az egészségkárosodáson alapuló ellátásokkal kapcsolatban indított közigazgatási perek az ügyfelek számára teljesen költségmentesek legyenek.

Budapest, 2020. október 2.

Azóta történt

spinraza
Új remény az SMA kezelésben. Immár a gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) betegséggel élő felnőttek is kérhetnek egyedi támogatást…
EESZT logo
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) számos olyan praktikus és hasznos szolgáltatást nyújt, melyet érdemes igénybe venni, különösen…
logo új
A Fővárosi Önkormányzat és a MEOSZ közös egyeztetést tartott az M3-mas metró akadálymentesítése kapcsán.

Előzmények

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) 2020. szeptember 14-én tisztújító közgyűlést tartott, melyen megválasztották a szervezet vezető testületeinek…
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2020. augusztus 14-i tisztújító küldöttközgyűlésén az egyesületek küldöttei elsöprő többséggel Kovács Ágnesnek, a…
logo új
A mozgáskorlátozott emberek számára a karantén nem a járvánnyal kezdődött. Belegondoltak már abba, hogy az ő kényszerű bezártságuk…