A MEOSZ fellépése nyomán az egészségi állapottól függő ellátások felülvizsgálatának pótlására átgondolt határidőben kerül sor

A MEOSZ kezdeményezésének is köszönhetően az Országgyűlés 2020. június 16-án az érintettekre kedvezőbb szabályokat előíró módon fogadta el a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt. A törvény 2020. június 20. napján lép hatályba és meghatározza többek között az egészségi állapottól függő ellátások és jogosultságok fenntartásához szükséges orvosi felülvizsgálatok elvégzésére vonatkozó szabályokat.Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a mozgáskorlátozott emberek biztonsága érdekében június 4-én fordult Semjén Zsolt miniszterelnök-helyetteshez annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényben biztosítsa az egészségi állapottól függő ellátások és jogosultságok fenntartásához szükséges orvosi felülvizsgálatok észszerű időpontban történő elvégzésének lehetőségét. A MEOSZ módosító javaslataiban a jelenleg még hatályban lévő kormányrendelet szerinti határidők megtartását kérte, nevezetesen azt, hogy a törvény azokat a rendelkezéseket alkalmazza, miszerint a szükséges orvosi felülvizsgálatokat a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Korm. rendelet (Vr.) hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig kell lefolytatni.

 

A törvénytervezet benyújtását követően Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke  részletes indoklással alátámasztott módosítási javaslataival haladéktalanul a miniszterelnök-helyetteshez fordult  a mozgáskorlátozott emberekre nézve sérelmes rendelkezések megváltoztatása érdekében.

A törvény értelmében (részletes tájékoztató itt olvasható) a felülvizsgálatok lefolytatása nem maradhat el, azonban azok elvégzésére hosszabb időt rendel a jogalkotó, segítve ezzel a jogalkalmazó szervek munkáját és az érintettek megfelelő intézkedéseinek megtételét. E rendelkezések értelmében június 30-ig kell megindítani a jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díj, az ápolási díj esetén. Míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, az egészségügyi szolgáltatás szociális rászorultság alapján megállapított jogosultság augusztus 31-ig meghosszabbodik. Ugyanezen időpontig jogosultak közgyógyellátásra, akiknek az ellátása 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt jár le.

Azok a megváltozott munkaképességű személyek, akik rehabilitációs ellátásban részesülnek, ellátásukat szeptember 1-ig kapják, e naptól szűnik meg a jogosultságuk.

Ha a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az ellátásra való jogosultságot úgy állapították meg, hogy a szakértői vizsgálatot az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra alapozva végezték el, a hatóság a jogosultságot 2020. augusztus 31-éig fogja felülvizsgálni.

Ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges felülvizsgálatra 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt került volna sor, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig el kell végezni, és a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik

A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatok esetén az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata szintén nem marad el. A törvény értelmében e körülmények felülvizsgálatára tekintettel kapott ellátások és jogosultságok legkorábban 2020. július 1-jétől szüntethetők meg.

Budapest, 2020. június 18.

 

Azóta történt

infoblokk_kedv_final_RGB_ESZA 2
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2021. április 22-én tartotta a Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése című,…
fa1 (002)
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége fájdalommal tudatja, hogy türelemmel viselt hosszú betegség után 2021. április 17-én elhunyt Fekete…
mg3
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége fájdalommal tudatja, hogy 2021. április 17-én 38 éves korában elhunyt Mészáros Gabriella, a…

Előzmények

GálOttó3
Türelemmel viselt, hosszan tartó súlyos betegséget követően, életének 84. évében elhunyt Gál Ottó, a Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesületének…
Chikán Csaba11
Türelemmel viselt, hosszan tartó súlyos betegséget követően 2019. január 2-án, életének 76. évében elhunyt dr. Chikán Csaba, a…
Bea
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöksége fájdalommal tudatja, hogy munkatársunk, Ignácz Bea életének 63. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.