A MEOSZ megkerülhetetlen szereplője kíván lenni a kitagolás folyamatának

A MEOSZ azért harcol, hogy az alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekhez közeli, nagyobb településeken létesüljenek olyan akadálymentes támogatott lakhatási helyszínek, ahol a mozgáskorlátozott emberek önrendelkező életet élhetnek. A Szövetség koncepciója szerint ennek része lenne egy olyan szolgáltatási gyűrű kiépítése is, amely komplex ellátást nyújt az érintetteknek, beleértve az országos lefedettséggel működő 24 órában elérhető támogatószolgálatokat is. A MEOSZ koncepciója  az EMMI előtt van.

A MEOSZ évek óta küzd a kiváltás folyamatának szakmai alapokon nyugvó, a fogyatékos emberek önrendelkezéséből kiinduló megvalósításáért. A MEOSZ és az öt országos érdekvédelmi szervezet 2018. november 21-én  partnerségi megállapodást kötött az EMMI-vel a helyzet valódi rendezése érdekében, amelyben az érintettek vállalták, hogy felülvizsgálják a jelenleg hatályban lévő kiváltási koncepciót.

A MEOSZ koncepciója (a koncepció itt olvasható)  szerint a kiváltás akkor elfogadható, ha az együtt jár az intézményi kultúra felszámolásával, egyúttal a lakhatási és a közösségi szolgáltatások kialakításával. Olyan startégiára van szükség, amely kiterjed minden olyan intézménytípusra, amelyben mozgáskorlátozott személyek élnek. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ellátórendszer átalakítása. A tényleges helyzetfelmérést követően a folyamat végrehajtása során szorosan együtt kell működni az érintettekkel és az őket képviselő szervezetekkel. Az új  koncepciót a CRPD elveit alapul véve kell megalkotni és a gyakorlati megvalósításhoz konkrét cselekvési tervet kell kidolgozni.

Olyan lakhatási lehetőségeket kell létrehozni, mely lehetővé teszi, hogy a fogyatékos emberek ott kapjanak segítséget ahová születtek, ahol családjaik barátaik élnek. A fővárosban és a nagyvárosokban több létfontosságú alapszolgáltatás érhető el, ezért ezeken a településeken nagyobb számban kell kialakítani lakhatási helyszíneket. A lakókat, lakosságot és a szakembereket megfelelően és szakszerűen kell tájékoztatni és felkészíteni az újonnan kialakítandó életformára, annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek önálló és önrendelkező életvitelhez való joga érvényre juthasson.

A MEOSZ csak azt tartja elfogadhatónak, hogy a helyszínek minden vonatkozásban akadálymentesek legyenek annak érdekében, hogy az ott elérhető közszolgáltatások mindenki számára akadálymentesen hozzáférhetők legyenek. Elfogadhatatlannak tartjuk a részleges akadálymentesítést még a támogatott lakhatás helyszínéül szolgáló ingatlanok esetében is, hiszen az nem szolgálja az önálló méltóságteljes életet.

Az egészségügyi, foglalkoztatás, oktatás, szociális rendszerének egymástól elkülönült működése erősíti a fogyatékos emberek és családjaik kiszolgáltatottságát. Erre megoldást egy hosszútávon, országosan hozzáférhető, fenntartható szolgáltatási gyűrű jelenthet, mely a fentieken túl döntési szabadságot is adhat a fogyatékos embereknek. A jelenleg elérhető alapszolgáltatások tekintetében pedig olyan szemléletváltásra van szükség, amely a fogyatékos ember szolgálatába állítja a szolgáltatásokat, az egyéni szükségleteihez igazodik.

Ehhez elengedhetetlen, hogy haladéktalanul váljon elérhetővé országos lefedettséggel a 0-24 órás támogatószolgálat a szállítás és a személyi segítés tekintetében egyaránt. A szolgáltatási gyűrű részeként működő támogató szolgálatoknak a jelenleginél rugalmasabb működési körülményeket kell teremteni. A szolgáltatások kereteit addig kell formálni, amíg nem szolgálja az egyén önrendelkező életét.

Az önrendelkező élet része a munkavégzés is, ezért a kitagolással párhuzamosan a fogyatékos emberek foglalkoztatását úgy kell átalakítani, hogy nyílt munkaerőpiacnak is szereplői lehessenek.

A MEOSZ szerint az új stratégia megvalósulását folyamatosan monitoringozni kell, és a gyakorlati tapasztalatok alapján rendszeresen felül kell vizsgálni.

Budapest, 2019. február 15.

Azóta történt

Meosz
A Magyar Falu Program keretében 2019-ben összesen 16 alprogram megjelenése várható melyek mindegyikében támogatható lesz az akadálymentesítés –…
Meosz
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint sürgősen szükség lenne azoknak a jogszabályoknak a megváltoztatására, amelyek a testi és…
Meosz
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint jogsértő az Innovációs és Technológiai Minisztérium közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről…

Előzmények

wc2_athuzva_korrel2
Az elől kivágott WC kagylók és ülőkék használatra alkalmatlanok és balesetveszélyek, ezért tervezésük, beépítésük, jövőbeni üzembe helyezésük mellőzése…
Meosz
Külső liftet szeretett volna kialakíttatni mozgáskorlátozottá vált férje számára egy hölgy, aki – miután a hatóságoktól többször is…
metro1
A MEOSZ korábbi, M3-as metróvonal teljes körű akadálymentesítését kivívó fellépése nyomán a BKK Zrt.  ígéretet tett arra, hogy…