A MEOSZ megküldi a fogyatékos emberek törvény előtti egyenlőségére vonatkozó javaslatait Magyarország Kormányának

Nem tudunk engedni azokból a jogokból, melyeket a Fogyatékossággal élő Emberek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény biztosít a fogyatékosággal élő emberek számára, ezért a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Nyilatkozatot fogalmazott meg a fogyatékossággal élő emberek törvény előtti egyenlőségének, általános cselekvőképességének és önálló életvitelének előmozdítása érdekében. Javaslatainkat megküldjük Magyarország Kormányának. A Nyilatkozatot melyhez az Autisták Országos Szövetsége, Rejtett Kincsek Down Egyesület, a TASZ, a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatóként csatlakozott – 2020. december 31-ig bárki aláírhatja, aki egyetért az abban foglaltakkal.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elkötelezett a fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséért. Következetesen fellépünk a gondnokság intézményének felülvizsgálatáért, továbbá azért, hogy az aláírásra testi és érzékszervi fogyatékosságuk miatt nem képes emberek esetében ne lehessen a cselekvőképesség és joggyakorlás korlátozásának indoka, hogy az érintett személy fizikailag nem képes az akaratát kifejező aláírásra. Minden lehetséges fórumon szót emelünk az önrendelkező élet és a törvény előtti egyenlőség, illetve az annak előfeltételét képező teljes körű akadálymentesség érdekében.

Szövetségünk nemzetközi partnerségben valósítja meg a „Hálózat a fogyatékos emberek törvény előtti egyenlőségéért Albániában, Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban” című projektjét, melynek keretében 2020. október 27-én online szakmai műhelyt szervezett „Kié a döntés?” – A fogyatékos emberek törvény előtti egyenlőségéért címmel. A projekt keretében végzett jogi kutatás ismertetését követően a szekcióbeszélgetéseken – melyeken a magyar érdekvédelmi szervezetek képviselői mellett a Társaság a Szabadságjogokért, a  Kézenfogva Alapítvány emberjogi szakértői, a fogyatékossággal élő személyek szervezetei, a Szociális és Gyermekvédelmi Hivatal, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársai, kúriai bírák, az ELTE és a Semmelweis Egyetem szakemberei, illetve a fogyatékos emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek vettek részt – a támogatott döntéshozatalról, a cselekvőképesség visszaállításáról szóló bírói gyakorlatról és az aláírásra képtelen emberek jognyilatkozatának kérdéseiről esett szó. A projekt eddigi eredményei és a  workshopon elhangzottak alapján Nyilatkozatot fogalmaztunk meg a döntéshozók felé.  A Nyilatkozatban foglaltakkal a szekcióbeszélgetések  mintegy 30 szakértő résztvevőjének többsége egyetértett.

A nyilatkozat alapján a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a törvény előtti egyenlőség, az egyenlő bánásmód és az önálló életvitel hazai előmozdítása és az ENSZ Fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló Egyezményében (CRPD) foglaltaknak való megfelelés érdekében azt javasolja Magyarország Kormányának, hogy a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének korlátozása helyébe a lehető legrövidebb időn belül a támogatott döntéshozatal lépjen. Mindez széles körű – a, szakemberek és az érintett szülők – konszenzuson alapuljon, hogy a támogatott döntéshozatal rendszere át tudja venni az érintettek érdekeinek képviseletét. A támogatott döntéshozatal gyakorlati alkalmazása és módszerei kevésbé ismerek Magyarországon, ezért annak alaposabb megismerése érdekében akkreditált szakképzésekre van szükség a döntéshozók, a jogalkalmazó hatósági alkalmazottak, az igazságszolgáltatás, az egészségügyi és szociális intézmények munkatársai, de különösen a gondnokok és a támogatók számára.  Tekintve, hogy a  különböző fogyatékosságok és egészségi állapotok ismerete nem csak orvosi szakkérdés, ezért a döntéshozóknak is komplex fogyatékosságügyi ismeretekkel kell rendelkezniük. Másrészt erősíteni kell a fogyatékossággal élő emberek jogtudatosságát és érdekérvényesítési képességét, különösen a támogatott döntéshozatal tekintetében.

Javasoltuk, hogy a választójog  a beszámítási képesség vizsgálata nélkül mindenkit illessen meg. Felül kell vizsgálni az  önálló életvitelt támogató szolgáltatásokat azok  jelentős kiterjesztése  és kapacitásbővítése mellett. Az oktatás, egészségügy, szociális ellátások, közigazgatás, kultúra, közlekedés akadálymentesítéséhez jelentős támogatásra van szükség, az Európai Uniós és hazai forrásokból megvalósuló fejlesztések akadálymentességének szigorú ellenőrzése pedig már a tervezéstől kezdődjön el.  Módosítani kell az aláírásra képtelen személyek vonatkozásában a magánjogi és a közjegyzői szabályozást, ki kell dolgozni a támogatott döntéshozatal gyakorlati alkalmazását. Az egyéni helyzetekben biztosítani kell az észszerű alkalmazkodást  a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében.

A Nyilatkozatot bárki aláírhatja 2020. december 31-ig, aki az abban foglaltakkal egyetért.

A dokumentum a MEOSZ honlapján a bal oldali főmenüben a „Visegrádi Alap“ menüpont „Nyilatkozat“ almenüjének megnyitásával az alábbi linken http://www.meosz.hu/visegradi/nyilatkozat érhető el. A nyilatkozat digitális aláírásához egy létező e-mail cím megadására van szükség, amit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezelünk.

Budapest, 2020. december 7.

Azóta történt

spinraza
Új remény az SMA kezelésben. Immár a gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) betegséggel élő felnőttek is kérhetnek egyedi támogatást…
EESZT logo
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) számos olyan praktikus és hasznos szolgáltatást nyújt, melyet érdemes igénybe venni, különösen…
logo új
A Fővárosi Önkormányzat és a MEOSZ közös egyeztetést tartott az M3-mas metró akadálymentesítése kapcsán.

Előzmények

logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tisztelettel köszönti közösségének minden tagját a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából!
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Magyar Rehabilitációs Társaság Vas Imre emlékérmet adományozott Kovács Ágnesnek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökének az orvosi…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke – kezdeményezésére – a közelmúltban egyeztetett a családokért felelős tárcával a mozgáskorlátozott és…