A MEOSZ minőségi javulás nélkül nem fogadja el a gyógyászati segédeszközök árkompenzációját – garanciát kérünk a mozgáskorlátozott emberek érdekében

A MEOSZ mindaddig nem támogatja a gyógyászati segédeszközök árkompenzációját, amíg nincs biztosíték a támogatás keretében nyújtott segédeszközök minőségét garantáló jogi szabályozásra, az állami ellenőrzésre és a visszaélésektől valódi visszatartó erővel bíró jogkövetkezmények bevezetésére. A Szövetségünk kezdeményezése nyomán létrejött gyógyászati segédeszköz rendszer teljes körű átalakítását célzó kormányzati egyeztetés novemberi ülésén dr. Csiki Zoltán egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár megerősítette: az EMMI  partner a túlhaladott rendszer komplex átalakításában. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke szerint a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerének felülvizsgálata során kikerülhetetlen a minőség javításához kötött árkompenzáció és áremelés, melyre vonatkozó részletes szakmai javaslatait az egyeztetést követően megküldte dr. Csiki Zoltán egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárnak.

2019. november 28-án folytatódott az EMMI-ben a gyógyászati segédeszköz rendszer reformját célzó egyeztetés, ahol a MEOSZ a minőség javításához kötött árkompenzáció érdekében olyan jogi környezet kialakítására tett javaslatot, amely biztosítja, hogy amennyiben a hibás eszköz javítása a szavatosság keretében nem jár sikerrel és ezt a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése is alátámasztja, akkor az egészségbiztosító visszavonja az ártámogatást és egyidejűleg az érintett jogosult lenne új eszközre tb támogatással.

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke dr. Csiki Zoltán egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárnak 2019. december 2-án megküldött levelében (a MEOSZ elnökének levele itt olvasható) részletesen kifejtette a várhatóan valódi minőségjavulást és a forgalmazói visszaélések csökkentését célzó javaslatát. Egyúttal arra kérte a helyettes államtitkárt, hogy tegye lehetővé a MEOSZ aktív közreműködését a szakmai előkészítő munkában és a jogszabálymódosítási folyamatokban, illetve a folyamatos párbeszéd érdekében biztosítsa Szövetségünk jelenlétét valamennyi munkacsoportban.

Kovács Ágnes a helyettes államtitkárnak írt levélben elöljáróban leszögezte: a MEOSZ részéről nem fogadható el a biztosítottak által fizetendő térítési díj emelkedése. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az eszközök finanszírozására fordított keret emelése vagy pusztán a támogatott eszközök áremelési lehetőségének biztosítása önmagában nem oldja meg a fennálló problémákat, ezért nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a gyógyászati segédeszköz rendszer átalakítása nem állhat meg a költségek kiegyenlítése és az eszközök árának kérdésénél. Az elmúlt években a gyógyászati segédeszköz kassza kiáramlása folyamatosan emelkedik, ugyanakkor az eszközök minőségének folyamatos  romlását tapasztaltuk.

Kiemelten fontos lenne, hogy a gyógyászati segédeszközök támogatásának elsődleges célja a rehabilitáció megteremtése legyen. Azonnali intézkedésként a támogatott segédeszközök minőségéhez kötött árkompenzációját, a társadalmilag hasznos eszközök támogatásával, a támogatott eszközök minőségének emelésével és az innovációs eszközök tb támogatásba befogadásával pedig a hosszútávú eszközellátást és ezzel a megfelelő rehabilitációt kell biztosítani, amelynek megvalósításával a gyógyászati segédeszköz használók életminősége, társadalmi integrációja és munkaerőpiaci helyzete is jelentősen javítható.

Az eszközök minőségének javítását szolgáló kompenzáció szükségességét elfogadva javasoljuk, hogy azt az eszközök folyamatos minőségellenőrzésétől és  a minőségért való felellősségvállalástól tegyék függővé, dolgozzanak ki – és alkalmazzák is –  visszatartóerővel bíró ellenőrzési- és jogkövetkezmény rendszert,és erre biztosítsanak forrást és szakembert. A jelenlegi rendszer a visszaélő gyártónak/forgalmazónak kedvező helyzetet teremt, sem a fogyasztóvédelmi-, sem az egészségbiztosítói ellenőrzésnek nincs tényleges visszatartó ereje, ezért papírok helyett a valódi termék, azaz a ténylegesen kiszolgált eszközök ellenőrzését javasoljuk.

A korábbi javaslatainkra is figyelemmel a MEOSZ álláspontja szerint a gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer felülvizsgálata során kikerülhetetlen a minőség javításához kötött árkompenzáció és áremelés teljesítése, melynek érdekében a MEOSZ részletes – azonnali intézkedést igénylő valamint hosszú távú – javaslatokat dolgozott ki.

A MEOSZ azonnali intézkedést igénylő javaslatai között szerepel a gyógyászati segédeszközök jó minőségének biztosítása a kiszolgálás során. Ezt egyrészt a termék minősége és a jótállási kötelezettség szigorú fogyasztóvédelmi ellenőrzésével lehetne elérni oly módon, hogy a jótállás során nem javítható hibás eszköz esetén a fogyasztóvédelem értesítse az egészségbiztosítót, aki a nem javított minőségi hibára visszavonhatja az ártámogatást, a biztosított pedig egyidejűleg újabb eszközre válna jogosulttá és a forgalmazó köteles lenne vissza adni a megfizetett térítési díjat is.  Másrészt erős visszatartó erőt jelentene szerződéskötési tilalom bevezetése a szerződés felmondását eredményező visszaélésben érintett forgalmazóval, illetve a cég tagja, vezető tisztségviselője és hozzátartozói vonatkozásában is.

A MEOSZ továbbra is fenntartja korábbi, a támogatott gyógyászati segédeszközök áfájának egységesen 5 %-ra történő csökkentését célzó javaslatát, az így fennmaradó támogatási keretet pedig innovatív eszközök támogatására, fejlesztésre vagy a térítési díj csökkentésére javasoljuk fordítani.

Ugyancsak az azonnali intézkedést igénylő javaslatok sorában szerepel a gyártók, forgalmazók tájékoztatási kötelezettségének az eszköz betanítását meghaladó bővítése, valamint együttműködési kötelezettség kialakítása a gyártók/forgalmazók és az érintettek érdekvédelmi szervezete (MEOSZ) közt a felhasználói tapasztalatok felhasználása és az eszközök minőségének folyamatos emelése érdekében.

A MEOSZ hosszú távú javaslatai között szerepel egyebek mellett, hogy újra kell gondolni a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának és a támogatás módosításának jelenlegi, hatósági eljárásként működő eljárásrendjét, valamint a támogatott  gyógyászati segédeszközök körét annak érdekében, hogy új, innovatív eszközök kerüljenek a támogatotti körbe az esetlegesen már elavult, idejétmúlt illetve rossz minőségű eszközök helyett. Ezen túlmenen javasoljuk azt is, hogy a fogyasztóvédelmi ellenőrzés megvalósulását követően hivatalból töröljék a  NEAK által a minősített forgalomba hozókról vezetett szállítójegyzékből azokat, akikre például  tisztességtelen piaci magatartás, rendszeres hibás teljesítés, jótállási kötelezettség nem teljesítése, a kiszolgáltatott termék minőségének romlása miatt érkezik megalapozott panasz.

Budapest, 2019. december 3.

Azóta történt

logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tisztelettel köszönti közösségének minden tagját a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából!
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Magyar Rehabilitációs Társaság Vas Imre emlékérmet adományozott Kovács Ágnesnek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökének az orvosi…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke – kezdeményezésére – a közelmúltban egyeztetett a családokért felelős tárcával a mozgáskorlátozott és…

Előzmények

meosz logó
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége nemcsak támogatja a mozgáskorlátozott emberek jogtudatosságának erősítését, hanem ennek érdekében hétről-hétre megjelenő gyakorlati…
DSC_0513
A MEOSZ a mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítését szolgáló, Korlátok nélkül című projektje révén olyan értékekre lelt, mely erősíti…
meosz logó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke ismételten Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez fordult az SMA betegek érdekében, miután…