A MEOSZ nem tartja elfogadhatónak Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjének válaszát a parkolási igazolványok kiadásának ügyében

A parkolási kártyák kiadása kapcsán a kormányhivatalok által folytatott gyakorlat sérti a mozgáskorlátozott ügyfelek jogait és érdekeit. A kérelem benyújtásakor az eljárás szüneteltetésének „felajánlásával” olyan helyzetbe kényszeríti a jogban kevésbé jártas igénylőket, amely az érdekeivel ellentétes, sőt a kormányhivatal egyébként jogszabálysértő eljárását hivatott elfedni – tűnik ki dr. György István kormánymegbízott leveléből, melyet Kovács Ágnesnek, a MEOSZ elnökének a parkolási igazolványok kapcsán kialakult jogsértő gyakorlat megszüntetésére felszólító levelére írt válaszul. A MEOSZ elfogadhatatlannak tartja azt a gyakorlatot, mely kiszolgáltatott helyzetbe hozza a mozgáskorlátozott embereket, ezért továbbra is várja, hogy dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár tegye meg a szükséges intézkedéseket a jogsértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

Dr. György István kormánymegbízott azt követően adott tájékoztatást (Dr. György István kormánymegbízott levele itt olvasható), hogy Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke azonnali intézkedést és vizsgálatot kér dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkártól és dr. György Istvántól a mozgáskorlátozott emberek parkolási igazolványa körül kialakult jogsértés miatt.  A MEOSZ által kezdeményezett jogszabálymódosítások révén könnyebb lenne a parkolási igazolványok igénylése, azonban a Szövetségünkhöz érkező tömeges panaszok szerint a kialakult gyakorlat számukra még nehezebbé teszi az ügyintézést. A MEOSZ elnöke ezért haladéktalanul fellépett a mozgáskorlátozott emberek jogainak érvényesítése érdekében.

Dr. György István kormánymegbízott levelében arról tájékoztatott, hogy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11) Korm. rendelet 2019. október 1. napjával hatályba lépett módosítása alapján az érintettek részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez csatolt- a kormányrendelet 1. számú mellékeltében felsorolt – iratok szerint a mozgáskorlátozott személy állapota végleges. Kiemelte, hogy ez a szabály kizárólag az október 1-jét követően beadott kérelmek esetén alkalmazandó. A lejárati határidő nélkül kiállítandó parkolási kártyákkal kapcsolatban felmerült problémákra azt válaszolta: a felelős tárca az informatikai rendszert alkalmassá tette a jogszabály alkalmazására, „azonban ennek megvalósítása nem esett egybe a módosítás hatálybalépésének időpontjával.” Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy annak ellenére, hogy a kérelmező lejárati határidő nélküli parkolási igazolványra lett volna jogosult, a hatóság azt csak 5 éves időtartamra tudta kiállítani. Hozzátette, hogy ezekben az esetekben a fentiekről a hatóság munkatársai minden esetben tájékoztatták az érintett ügyfeleket az eljárás során azzal, hogy számukra az informatikai rendszer aktualizálását követően – amennyiben ezt igénylik – biztosítják a lejárati határidő nélkül kiállított parkolási igazolványt.

Tekintve, hogy a kormányhivatal által hivatkozott átmeneti időszak lezárult, ezért a MEOSZ felhívja az érintettek figyelmét, hogy akik ebben az „átmeneti időszakban” végleges állapotuk ellenére csupán 5 évre kaptak parkolási kártyát, kezdeményezzék a hivatalnál a kártya cseréjét. A hatóság hivatalból nem intézkedik.

Az ügyintés elhúzódásával és az erre a kormányhivatal által megoldásként kínált eljárás szüneteltetésével összefüggésben dr. György István felhívta a figyelmet arra, hogy azokban az ügyekben, amelyekben a parkolási igazolvány kiadására vonatkozó kérelméhez csatolt iratokból a közlekedőképesség nem állapítható meg, úgy azt szakkérdésként kell vizsgálni és szakvélemény beszerzéséről kell gondoskodni. Így ekkor a rehabilitációs szakértői szerv bevonása szükséges a szakvélemény alapját képező vizsgálatok elvégzése érdekében. Elismerte, hogy a szakvélemény kiállítása túllépheti a parkolási igazolvány kiállításának ügyében eljáró kerületi hivatal rendelkezésére álló ügyintézési határidőt. Ennek elkerülésére vezette be a hivatal azt a gyakorlatot, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szüneteltetik az eljárást, amelyhez az ügyfél kérelme szükséges, és ennek lehetőségéről a hatóság munkatársai tájékoztatják a parkolási igazolvány kiadását kérelmezőket.

A MEOSZ ezzel kapcsolatban kiemelten fontosnak tartja felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy a vonatkozó rendelkezés szerint a hatóság a szüneteltetett eljárást csak az ügyfél kérelmére folytatja. A jogszabály szerint a hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható – mint például a parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem – eljárás megszűnik.  Ez azt jelenti, hogy ha az érintett nem kéri időben az eljárás folytatását, úgy az megszűnik, s új kérelmet kell benyújtania a parkolási igazolvány ügyében. A jogszabály az eljárás szüneteltetését az ügyfél érdekében teszi lehetővé, és a nem a hatóság elhúzódó eljárását hivatott segíteni. Mindezekre figyelemmel, az érintetteknek nem kell beleegyezniük az eljárás felkínált szüneteltetésébe, vagy ha ez már megtörtént, akkor haladéktalanul kérjék annak folytatását.

Budapest, 2019. november 28.

Azóta történt

logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tisztelettel köszönti közösségének minden tagját a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából!
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Magyar Rehabilitációs Társaság Vas Imre emlékérmet adományozott Kovács Ágnesnek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökének az orvosi…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke – kezdeményezésére – a közelmúltban egyeztetett a családokért felelős tárcával a mozgáskorlátozott és…

Előzmények

meosz logó
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége nemcsak támogatja a mozgáskorlátozott emberek jogtudatosságának erősítését, hanem ennek érdekében hétről-hétre megjelenő gyakorlati…
DSC_0513
A MEOSZ a mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítését szolgáló, Korlátok nélkül című projektje révén olyan értékekre lelt, mely erősíti…
meosz logó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke ismételten Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez fordult az SMA betegek érdekében, miután…