A MEOSZ szerint veszélybe kerülhet a hatékony jogérvényesítés az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetésével

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elhibázott lépésnek tartja az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetését és hatásköreinek az Alapvető Jogok Biztosára történő átruházását, mert az nem szolgálja az egyenlő bánásmód követelményének hatékony magyarországi érvényesülését.  A MEOSZ nem támogatja az erre irányuló törvényjavaslatot – melyről várhatóan november 17-én, kedden szavaz a parlament – mert Szövetségünk álláspontja szerint fennáll annak a veszélye, hogy az EBH megszüntetésével veszélybe kerül az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettek hatékony jogérvényesítése.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a mozgáskorlátozott emberek legjelentősebb, meghatározó hazai érdekvédelmi szervezeteként a mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekeinek védelmén és képviseletén túl elkötelezett abban, hogy közösségünk tagjai mindennemű megkülönböztetés nélkül egyenjogú tagjai legyenek társadalmunknak. Érdekvédelmi munkánk alapját az elidegeníthetetlen emberi jogok adják: a mozgáskorlátozott emberek nem másodrendű állampolgárok, hanem sokszínű társadalmunk aktív részesei, akiket másokkal azonos módon terhelnek a kötelezettségek, és azonos alapon illetnek meg a jogok, így a hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódhoz való jog is. Mindezeket alapul véve a MEOSZ nem támogatja a törvényjavaslatot, mellyel kapcsolatos álláspontját itt olvashatják.

A MEOSZ az EBH létrejötte óta eltelt 15 évben számtalan alkalommal fordult a hatósághoz olyan mozgáskorlátozott emberek képviseletében, akiket fogyatékosságuk miatt diszkrimináció ért. Tapasztalataink szerint az EBH közigazgatási döntései a legmesszemenőbbig tükrözik az unikális diszkriminációs joganyag elmélyült, alapos és magas színvonalú ismeretét. A mozgáskorlátozott emberek hatóság előtti képviselete során az a határozott álláspontunk alakult ki, hogy az EBH 15 éves működése alatt rendkívül jelentős tudást halmozott fel, melyet hatékonyan fordított a hátrányos megkülönböztetésnek kitett társadalmi csoportok – így a mozgáskorlátozott emberek – jogainak védelmére. A hatóság másfél évtizedes működése alatt kialakította és megőrizte függetlenségét és részlehajlástól való mentességét. Úgy véljük ennek a hatékony és magas színvonalú működésnek, a felhalmozott szakmai tudásnak és tapasztalatnak az EBH keretei között kell maradnia.

Az EBH, mint autonóm közigazgatási szerv ügy-, feladat, és hatásköre kizárólag a hátrányos megkülönböztetésre terjed ki. Törvényszerű, hogy ha egy szervezet egy féle ügycsoporttal foglalkozik, arra jobban tud összpontosítani, míg egy olyan típusú szervezet, mint amilyen az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, számos területtel foglalkozik, így a figyelem megoszlik az egyes területek között. Álláspontunk szerint a létrejövő új szervezeti felosztás végső soron annak az egyedülálló struktúrának a megszüntetéséhez vezethet, amely lehetővé teszi, hogy a bírósági rendszeren kívül határozattal legyen kikényszeríthető az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése.

Budapest, 2020. november 16.

Azóta történt

spinraza
Új remény az SMA kezelésben. Immár a gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) betegséggel élő felnőttek is kérhetnek egyedi támogatást…
EESZT logo
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) számos olyan praktikus és hasznos szolgáltatást nyújt, melyet érdemes igénybe venni, különösen…
logo új
A Fővárosi Önkormányzat és a MEOSZ közös egyeztetést tartott az M3-mas metró akadálymentesítése kapcsán.

Előzmények

logo új
A Pénzügyminisztérium, noha elismerte, hogy a koronavírus járvány a mozgáskorlátozott emberek vagyoni körülményeiben is „okozhat olyan negatív hatásokat,…
Bartos Peter
Péter születési, központi idegrendszeri sérülésből fakadóan nem beszélő, négyvégtag bénult fiatalember. Mégis tud szólni hozzánk! Anna hasonlóképp, akinek…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a mozgáskorlátozott emberek anyagi biztonságának garantálása érdekében Varga Mihály pénzügyminiszter azonnali intézkedését kérte,…