A soros észt elnökség egyik prioritása az inklúzió

Az Önrendelkező Élet Európai Hálózata (ENIL) üdvözli, hogy az inklúzió – a társadalmi elfogadás – komoly helyet kapott az észt elnökség programjában.

Ebben a félévben, július 1-jétől kezdődően Észtország elnököl az Európai Unió Tanácsában (akárcsak a Miniszterek tanácsában). Ez a cikk arra törekszik, hogy információt nyújtson a Tanács működéséről az észt elnökség idején, és az ENIL igyekszik módot találni arra, hogy együttműködhessen az észt elnökséggel.

Az Európai Parlamenttel együttesen, az Európai Unió Tanácsa egyike az EU legfőbb döntéshozó testületeinek. A Tanács összetétele változik, és az éppen tárgyalt témától függően különböző nemzeti miniszterekből tevődik össze. A Tanács elnöksége rotációs alapon működik az Európai Unióban, a tagállamok félévente váltják egymást. Észtország Máltától vette át a feladatot, majd Bulgária és Ausztria fog elnökölni 2018. január, valamint július 1-jétől. Ez az elnökségi trió, a három tagállam, egymást követve elnököl majd, és szorosan együtt dolgozik annak érdekében, hogy fennmaradjon a következetesség a hosszú távú célok esetében. Ez alatt az idő alatt Észtország elnökként vezeti a Tanács üléseit, és ő a felelős a munka előrehaladásáért a prioritások mentén, és azért is, hogy előmozdítsa a tárgyalásokat.

Az észt elnökség egyik prioritása: munkálkodni a „befogadó és fenntartható Európáért”. Észtország számos kezdeményezést tesz annak érdekében, hogy ez a prioritás a gyakorlatba is bekerüljön, és az ENIL különösen nagy örömmel látja a következő pontokat az elnökség programjában:

  • Az emberek szabad mozgása: az észt elnökség az EU egyik legfontosabb pillérének tekinti az emberek szabad mozgását, és folytatja a máltai elnökség alatt kezdődött munkát, a szociális biztonság koordinálását a tagállamok jogalkotásán keresztül. Bár ezek a javaslatok leginkább a munkaerő szabad mozgásának ösztönzésére fókuszálnak, ez egy lépés az összes uniós állampolgár átvihető (országok között hordozható) szociális biztonsága felé.
  • A nagy intézmények lebontása (a kitagolás) az elnökség központi témája. Októberben Észtország egy szakmai, szakértői konferenciát szervez a nagy intézmények lebontásáról Tallinnban, amelynek eredményei beépülnek az Európai Tanács kitagolással kapcsolatos következtetéseibe, amelyek a tervek szerint az elnökség végén válnak nyilvánossá. Az ENIL részt vesz majd ezen a konferencián az Európai Szakértői Csoport tagjaként, mely szakértelem arra vonatkozik, hogy vajon hogyan lehet az intézményi gondozást közösségi alapúvá (EEG) alakítani, valamint a Társadalmi Elfogadás Tematikus Hálózatának (ESF) szakértőjeként.
  • Elnöksége ideje alatt Észtország megkísérli újraindítani a horizontálisan érvényesülő egyenlő bánásmód irányelvre vonatkozó tárgyalásokat, amely kiegészítené a diszkrimináció tilalmát a foglalkoztatásról szóló irányelvben, és minden, az EU-ban élő embert védene az élet minden területén létező diszkriminációtól.
  • Az Európai Parlament kiinduló szavazása az európai akadálymentességi törvényről szeptember 13-án lesz Strasbourgban. Miközben jó látni, hogy az elnökség egyik célja a törvény elfogadása, az ENIL arra számít, hogy az észt elnökség megerősíti, hogy a törvény középpontjában az EU állampolgárainak jogai állnak.
  • A szociális pillér: Észtország megkísérel egyezséget létrehozni a tagállamok között annak érdekében, hogy megerősítse ezt a pillért. Az ENIL már előre örül és várja, hogy együtt dolgozhasson az észt elnökséggel a szociális pillér megerősítése érdekében, amely tényleges hatással lesz az emberek életére.

 

Forrás: Önrendelkező Élet Európai Hálózata (ENIL) honlapja

http://enil.eu/news/inclusion-a-welcome-priority-for-the-estonian-presidency/

MEOSZ

Azóta történt

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke levelében támogatásáról biztosította az EDF igazgatóját az Európai Uniós rendezvények teljes körű akadálymentességének…
Az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) beadványa megalapozottságának kivizsgálása érdekében, melynek során…
Az alábbiakban megtekinthető a “Korlátok nélkül” projektben elérhető eszközök leírása. A segédletben egy illusztráció és egy rövid leírás…