Kormányzati egyeztetés az ápolási díj felülvizsgálatáról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére kormányzati szintű egyeztetést tartott az ápolási díj ügyében ma az EMMI, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, az Autisták Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége valamint a Siketvakok Országos Egyesülete képviselői. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke indítványára a hat országos érdekvédelmi szervezet a jövőben érdemben vesz részt az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatát célzó munkában. A MEOSZ ezzel elérte, hogy az érdekvédelem a véleményező szerep helyett érdemben, konstruktívan vesz részt az ápolási díj rendszerének megreformálásában.  A MEOSZ javasolta, hogy olyan stratégiát dolgozzanak ki, mely rövidtávon az ápolási díj összegének rendezését, hosszú távon pedig egy komplex szolgáltatási gyűrűt biztosít az érintettek számára. Az érdekvédelmi szervezetek bevonásával készített javaslatot a tervek szerint már az ősszel a kormány elé terjeszti Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.

A MEOSZ következetes fellépése nyomán az EMMI a közelmúltban egyeztetést kezdeményezett az ápolási díj rendszerének felülvizsgálata ügyében, s egyúttal Fülöp Attila államtitkár felkérte Kovács Ágnest, a MEOSZ elnökét, hogy készítse elő a tárgyalást az ápolási díj ügyében érintett országos érdekképviseleti szervezetekkel. A kormányzati szintű egyeztetésre ma került sor, melyen a kormány részéről Fülöp Attila államtitkár mellett többek között dr. Beneda Attila család – és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár és dr. Nagy Szilárd egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár vett részt.  A tárca képviselői ismertették hol tart kormányzati szinten az ápolási díj felülvizsgálatának folyamata, majd Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke indítványára megállapodtak abban, hogy a jövőben a hat országos érdekvédelmi szervezet bevonásával, a szervezetek tevékeny közreműködésével folytatják az ápolási díj felülvizsgálatát célzó munkát. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke ismertette a MEOSZ ápolási díj rendszerének megreformálására vonatkozó javaslatait. E szerint az ápolási díjat a mindenkori minimálbérhez kell igazítani, továbbá rendezni kell a biztosítási és a szolgálati jogviszonyra vonatkozó problémák kérdéskörét is. Ki kell bővíteni az ápolási díjra jogosultak körét oly módon, hogy az ápolást, gondozást ne csupán közeli családtagok láthassák el.  A szociális törvény bizonyos – adott esetben meglehetősen szigorú – feltételek fennállta esetén lehetővé teszi az ápolási díj mellett némely rendszeres pénzellátások egyidejű folyósítását. A MEOSZ javasolja e feltételek enyhítését, illetve annak lehetővé tételét, hogy a rendszeres pénzellátások legalább egy részét az ápolási díj teljes összegével együtt igénybe lehessen venni.  A Szövetség javaslata arra is kitér: fontos, hogy létezzen egy olyan szolgáltatási gyűrű, amely a családnak megad minden segítséget, és amely az ápoló személy mentális egészsége megőrzésének céljából lehetővé teszi rendszeres helyettesítését. Továbbá, legyen lehetőség arra, hogy az ápolást végző az ápolás mellett más munkát is vállalhasson, ha arra az ápolás mellett módja, illetve igénye van; így például a jelenleg is engedélyezett részmunkaidős foglalkoztatásban. Az ápolás megszűnése esetén pedig az ápolást végzőnek minden, álláskeresőknek járó ellátást, szolgáltatást biztosítani kell.

Kovács Ágnes úgy fogalmazott, a MEOSZ olyan stratégia kidolgozását kérte, mely rövid távon az ápolási díjban részesülők helyzetét rendezi, hosszú távon pedig egy olyan szolgáltatási gyűrűt biztosít, amely megadja a választás lehetőségét az érintetteknek. A kormány vállaljon felelősséget, és tegyen meg mindent annak biztosítása érdekében, hogy országosan megfelelő mennyiségben és minőségben álljanak rendelkezésre azok a szolgáltatások, amelyek az ápolási díjban részesülők és családtagjaik szükségleteit közösségi szolgáltatásként biztosítják. Azaz, a MEOSZ javaslata értelmében ne kényszerpálya legyen az ápolási díj, hanem választási lehetőség a megfelelő feltételek biztosítása mellett.

Az egyeztetésen elfogadták a MEOSZ és az érdekvédelem javaslatait, és a munkacsoport ennek mentén dolgozza ki javaslatait, melyeket a tervek szerint már az ősszel a kormány elé terjeszt Fülöp Attila, az EMMI államtitkára.

A MEOSZ és az öt érdekvédelmi szervezet – AOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, SINOSZ, SVOE- következetesen együtt küzd az ápolási díj rendszerének megreformálásáért, tekintve hogy az ápolási díj sok fogyatékos embert, családot érint, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. A Szövetség a közelmúltban közérdekű adatigényléssel fordult a kormányhivatalokhoz, hogy hány ember, s milyen mértékű ápolási díjban részesül. A Szövetség először 2017 áprilisában juttatta el javaslatait a tárcához, azonban a területet érintő komolyabb változás nem történt. Az új vezetésű tárcánál azonban a MEOSZ korábbi beadványa nyomán megkezdődött a probléma feltárása, s erre tekintettel a Szövetség 2018. júniusában ismételten benyújtotta javaslatait. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke 2018. július 7-én nyílt levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy tegyen érdemi lépéseket az ápolási díj ügyében. A 2019.évi költségvetés elfogadásakor pedig a MEOSZ közleményben tudatta: méltatlannak tartja, hogy a magyar döntéshozók több évtizede érdemi válasz nélkül hagyják ezt a hatalmas és minden megbecsülést jogosan megérdemlő közösséget.

Budapest, 2018. augusztus 28.

Azóta történt

Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke nyílt levelet intézett az ápolási díj ügyében, amiért az 51700 magyar család ügye…
Meosz
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) kezdeményezésére az Autisták Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke nyilatkozott az ápolási díj kapcsán benyújtott törvényjavaslatról az InfoRádiónak. Az interjút itt hallgathatják…