MEOSZ: az érdekvédelmet nem lehet megalkuvásra kényszeríteni a fogyatékos emberek életét meghatározó Intézkedési Terv kapcsán

A MEOSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy az EMMI úgy készíti el az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervét, hogy az érdekképviseleti szervezeteket lényegében megalkuvásra kényszeríti. Az EMMI úgy készíti elő a fogyatékos emberek életét – az elkövetkező három évre -alapjaiban meghatározó Intézkedési Tervet, hogy az csak a végső, döntéshozatali fázisban kerül az országos érdekvédelmi szervezetek elé. Nem kaptunk ugyanis tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az országos érdekképviseleti szervezetek javaslatait hogyan és milyen formában veszik figyelembe az Intézkedési Terv kidolgozása során, az érdekképviseletek pedig mikor és milyen határidővel tehetnek észrevételeket az Intézkedési Tervre.

A MEOSZ Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár részére írt levelében elutasítja, (a levél itt olvasható) hogy előbb születik kormányzati konszenzus a fogyatékos emberek életét meghatározó tervekről, mint hogy azt maguk az érdekképviseletek látták és megtárgyalták volna.

A CRPD szerint a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárásokba aktívan be kell vonni képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket. A MEOSZ értelmezésében ez azonban nem azt jelenti, hogy ennek a végső, döntéshozatalt megelőző napokban, órákban kell megtörténnie.  Kérjük ezért, hogy a minisztérium által elkészített javaslatot az érdekképviseleti szervezetek részére – észszerű határidő tűzésével – küldjék meg véleményezésre.

A tárgyalások során többször elhangzott, hogy az új kiváltási koncepció, illetve az Intézkedési Terv kidolgozása kapcsán a civil szervezetek részéről olyan javaslatok fogalmazódtak meg, amelyek nem kellőképpen reálisak, ezért a kormányzat részéről kérésként fogalmazódott meg, hogy a civil szervezetek kritikájukban és a javaslataikban maradjanak meg a realitás talaján. A MEOSZ ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy nem lehetetlen kéréseket fogalmazunk meg javaslatainkban, hanem a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD) – amelyet Magyarország is ratifikált – által is garantált jogainkat kívánjuk érvényesíteni.

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke hangsúlyozta: a magyar kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény megalkotásával és a Fogyatékos Emberek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény ratifikálásával önmaga vállalta azt a kötelezettségét, hogy a fogyatékossággal érintett magyar állampolgárok számára garantálja az esélyegyenlőséget, valamint a társadalmi befogadáshoz szükséges szolgáltatások létrehozását és működtetését. A hazai érdekvédelem nem tesz mást, mint az önmaga által vállalt kötelezettség teljesítésére szólítja fel a magyar államot.

A MEOSZ javaslatait az Intézkedési Terv tartalmára az alábbiakban érik el.

Budapest, 2019. március 1.

Azóta történt

Kovacs Agnes hivatalos foto
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége felháborítónak, és elfogadhatatlannak tartja, hogy ma Magyarországon következmények nélkül lehet az emberi méltóságot…
Meosz
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint sürgősen szükség lenne azoknak a jogszabályoknak a megváltoztatására, amelyek a testi és…
2019. április 3-án együttműködési megállapodást írt alá mozgáskorlátozott emberek és a daganatos betegek legnagyobb betegszervezeteivel az Országos Klinikai…

Előzmények

betegszallito11
Az EMMI korábbi ígéretei ellenére nem rendezte az elektromos kerekesszékes emberek betegszállítását, sőt, az EMMI helyettes államtitkárának legutóbbi…
SAMSUNG CAMERA PICTURES
A  MEOSZ méltatlannak tartja, hogy a magyar döntéshozók több évtizede érdemi válasz nélkül hagyják ezt a hatalmas és…
Az érdekvédelmi szervezetek szerint sürgetően szükség van az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatára, ezért ismét benyújtották erre vonatkozó javaslataikat…