A MEOSZ javaslatai is szerepelnek az új kitagolási koncepcióban

A MEOSZ üdvözli, hogy számos javaslatát átvette a kormány az intézményi férőhelykiváltás koncepciójában, ugyanakkor elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy a kitagolás minden érintettre vonatkozzon, ne csak az ápolást-gondozást nyújtó intézményekre. A módosított kormányzati koncepcióra benyújtott javaslatunkban továbbra is hangsúlyozzuk, hogy az érintett fogyatékos emberek jogait és emberi méltóságát alapul vevő kitagolás elképzelhetetlen stratégiai gondolkodás és cselekvés nélkül.

A MEOSZ és az öt országos érdekvédelmi szervezet 2018. november 21-én partnerségi megállapodást kötött az EMMI-vel a helyzet valódi rendezése érdekében, amelyben az érintettek vállalták, hogy felülvizsgálják a jelenleg hatályban lévő kiváltási koncepciót. A MEOSZ 2018 decemberében nyújtotta be javaslatait (a MEOSZ javaslatai itt olvashatók ), melyek közül a kormány többet is átvett a jelenlegi tervezetében.

A partnerségi megállapodás keretében 2019. február 18-án az érdekvédelmi szervezetek egyeztettek az általuk beküldött javaslatok alapján kidolgozott kormányzati koncepcióról az EMMI-vel,  melyet követően az érdekvédelem a  fennmaradó észrevételeit benyújthatta a tárcának.

A MEOSZ 2019. február 21-én benyújtott – további javaslatokat is megfogalmazó –véleményében (a MEOSZ anyaga itt olvasható ) pozitív, előremutató lépésként értékelte a civil szféra tevékeny bevonását, tapasztalatainak, véleményének figyelembe vételét a koncepció kialakítása során. Szövetségünk véleménye szerint az új koncepció alapvetően sok pozitív változást tartalmaz, de továbbra is a tényleges gyakorlati megvalósulás kérdése a döntő a hatékonyságát illetően.

Szövetségünk üdvözli, hogy a kormányhatározat-tervezet értelmében az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) teljes reformja valósul meg azáltal, hogy a testületet a jövőben a szociális ügyekért felelős államtitkár mellett civil érdekvédelmi szervezetek alkotják. Ezáltal nagyobb ráhatásuk lesz a kiváltás egész folyamatának alakítására, és az ellenőrzés folyamatát is kézben tudják tartani.

A MEOSZ a kitagolás megvalósítására önálló cselekvési terv megalkotását tartja szükségesnek, határidők, felelősök – hozzákapcsolva megfelelő finanszírozást a kiváltás teljes időszakára vonatkozóan – megjelölésével.

Szövetségünk hiányolja az új koncepcióból a szemléletváltást.  A MEOSZ azt kérte, hogy a kiváltás nem csak a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekre vonatkozzon, hanem terjedjen ki minden fogyatékos személy számára szolgáltatást nyújtó szociális intézményre és minden intézményben élő fogyatékos emberre.  Azaz, „teljes kitagolást” kell megvalósítani!

Bár az új koncepció több helyen utal az alapszolgáltatások fejlesztésének szükségességére, ugyanakkor sem a kormányhatározat-tervezet, sem pedig a koncepció nem tartalmaz konkrét, koncepcionális javaslatokat a szociális, az egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi ellátórendszer átalakítására, azaz a MEOSZ által javasolt szolgáltatási gyűrű megvalósítására, mely nélkül elbukik a kitagolás. A kitagolási folyamat sikerességéhez ezért elengedhetetlennek tartjuk az országos lefedettségű, minőségi és szükségletekhez igazodó mennyiségi szolgáltatások biztosítását.

Mindezek megvalósításához első lépésként elengedhetetlennek tartjuk egy, az egyéni szükségletekre reagáló szektorsemleges finanszírozás bevezetését, amelyre a személyi költségvetés épülhet a jövőben.

A MEOSZ kitagolással kapcsolatos korábbi anyagai itt érhetők el:

A MEOSZ előterjesztése az intézményi normatívával kapcsolatban

A MEOSZ véleménye az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése- Intézményi férőhelykiváltás EFOP 2.2.2 pályázati felhíváshoz

A MEOSZ észrevételei az EFOP – 2.2.2. kódszámú felhívásával kapcsolatosan: Részleges kontra teljes kiváltás

A MEOSZ észrevételei az EFOP – 2.2.2. kódszámú Felhívás „1.1. A felhívás indokoltsága és célja” pontjával, valamint a CRPD 19. cikkének értelmezésével kapcsolatosan

A MEOSZ aggályai az EFOP-2.2.3-16 és az EFOP-2.1.1-16 kódszámú Felhívás Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségekbe ütközésével kapcsolatosan

A MEOSZ EFOP-2.2.2. pályázatokban kiváltásra kerülő támogatott lakhatási helyszínek elemzése

Budapest, 2019. február 27.

Azóta történt

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Magyar Rehabilitációs Társaság Vas Imre emlékérmet adományozott Kovács Ágnesnek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökének az orvosi…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke – kezdeményezésére – a közelmúltban egyeztetett a családokért felelős tárcával a mozgáskorlátozott és…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
A napokban benyújtott törvénymódosítási javaslat értelmében – mely összhangban van a MEOSZ által kidolgozott, a meghatározó országos érdekvédelmi…

Előzmények

Meosz
A MEOSZ a rokkantsági nyugdíjrendszer átfogó felülvizsgálata érdekében kormányzati szintű egyeztetést kezdeményezett. A MEOSZ székházában tartott hétfői rendezvényen…
Meosz
Újabb Alkotmánybírósági döntés született arról, hogy a 2012. előtt ellátásban részesülő, az új rendszerben pedig rokkantsági ellátásra jogosultak…
adó
A megváltozott munkaképességű személyek esetén az adókedvezményekre jogosultak köre bővül. Valamint kedvezőbb feltételekkel vállalhatnak munkát a nyugdíjasok. A…