A MEOSZ kiáll amellett, hogy az Intézkedési Terv stratégiai célokat szolgáljon

A MEOSZ és a többi öt országos érdekvédelmi szervezet 2019. március 11-én hétfőn egyeztetésen vett részt az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének tervezetéről Fülöp Attilával, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárával. A megbeszélésen a résztvevők abban állapodtak meg, hogy újabb egyeztetéseket tartanak, mielőtt a végleges Intézkedési Terv a kormány elé kerül, annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek minél szélesebb rétegét érintő megalapozott javaslatok szülessenek. Arról is megállapodás született, hogy 2019 júniusáig döntés születik a benyújtandó tervezetről.

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az egyeztetésen elmondta, hogy a 21 éves 1998.évi XXVI. törvény,  a fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról arra kötelezi a magyar államot és az érdekvédelmet egyaránt, hogy készüljön el egy olyan hosszú távú  országos fogyatékosságügyi stratégia szakterületenként összfogyatékossági szemlélettel, illetve az egyes fogyatékossági csoportok speciális igényeinek megfelelően. Fontosnak tartotta, hogy ez legyen az alapja az Országos Fogyatékosságügyi Program hároméves Intézkedési Tervének, ami egyben garanciát jelentene arra, hogy a fogyatékosságügy terén ne ad-hoc, hanem hosszútávú, egymásra épülő eredmények szülessenek. A MEOSZ ezzel kiegészíti a már benyújtott javaslatát is, melyben a Szövetség elfogadhatatlannak tartja  az EMMI azon tervezetét, mely nem volt konceptuálisan végig gondolva.  A MEOSZ javaslatait az Intézkedési Terv tartalmára vonatkozóan az alábbiakban érik el.

Budapest, 2019. március 19.