MEOSZ tájékoztató a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt megváltozott működési rendjéről

A kormány 2020. április 6-án változtatásokat rendelt el a szociális szolgáltatások működésével összefüggésben, ezáltal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) foglalt alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés a járványhelyzet alatt egyszerűsödik és bizonyos szolgáltatások részben átalakulnak. A változtatásokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Változások a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban

 • A nappali ellátást nyújtó intézményekben nyújtott szolgáltatások szünetelnek. Az itt nyújtott szolgáltatásokat az ellátottak lakókörnyezetében lehet csak nyújtani.
 • Az étkeztetés keretében a napi egyszeri melegétel kizárólag kiszállítással biztosítható.
 • Nem kell elvégezni az alapszolgáltatások (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát. Az alapszolgáltatások a vizsgálat elvégzése nélkül a veszélyhelyzet fennállását követő harmincadik napig nyújthatók.
 • Az ellátottnak nem kell aláírásával igazolnia az alapszolgáltatás napi igénybevételét.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben egyes szolgáltatási elemek nyújtása a fenntartó döntése alapján szüneteltethető.
 • Házi segítségnyújtás esetén a veszélyhelyzet időszakát nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának meghatározásakor.
 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a szociális intézményekben elhelyezettek alapvizsgálatát nem végezhetik el. Az ezen alapuló szolgáltatások az alapvizsgálat nélkül a veszélyhelyzet fennállását követő harmincadik napig nyújthatók.
 • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) a komplex szükségletfelmérést nem végezheti el. Az ezen alapuló szolgáltatások a szükségletfelmérés nélkül a veszélyhelyzet fennállását követő harmincadik napig nyújthatók.
 • Ha az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben lévő ellátott személy a felvételi tilalom miatt nem helyezhető el tartós bentlakást biztosító intézményben, (bár az állapota az elhelyezést indokolná) tovább maradhat az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben a felvételi tilalom fennállását követő 60 napig.
 • A fejlesztő foglalkoztatásba bevont személyek rehabilitációs alkalmassági vizsgálatáról szóló, a veszélyhelyzet alatt lejáró szakvélemények, javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig.
 • A fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személy után igénybe vehető a támogatás akkor is, ha ez a személy (jogviszonya fennállása mellett) a veszélyhelyzet kihirdetését követően ténylegesen nem végez munkát.

Az intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosításával kapcsolatban

A veszélyhelyzet időtartama alatt bizonyos foglalkoztatottak (pl. óvodai dolgozók) az SZGYF döntése alapján a munkaszerződésüktől, kinevezésüktől eltérő foglalkoztatás útján szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél vagy gyermekvédelmi intézménynél is foglalkoztathatók.

A fenti intézmények fenntartója az SZGYF-től (1132 Budapest, Visegrádi u. 49., info@szgyf.gov.hu) kérheti az ilyen személyek nála történő foglalkoztatását, ha a nála jelentkező munkaerőhiány az ellátás biztonságát veszélyezteti. 60 éven felüli személy és krónikus beteg ilyen módon nem foglalkoztatható.

Az emberi erőforrások miniszterének jóváhagyásával megjelent továbbá az az eljárásrend, amely leírja, milyen konkrét intézkedéseket szükséges bevezetniük a koronavírus fertőzéssel, illetve esetleges járványokkal kapcsolatos felkészülés és infekciókontroll terén a bentlakásos szociális intézmények vezetőinek. Az eljárásrend hozzáférhető a https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/599-a-bentlakasos-szocialis-intezmenyek-covid-19-fertozessel-kapcsolatos-felkeszulesi-es-infekciokontroll-feladatai-2020-04-03 weboldalon.

Azóta történt

MEOSZ Unicef foto1
A MEOSZ következetesen és határozottan kiáll a mozgássérült gyermekek és családjaik jogaiért. Többször adtunk jogi segítséget diszkriminációs ügyekben…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányhivatalok leterheltsége miatt az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő…

Előzmények

meosz logó
A magyar munkajogi szabályozás a fogyatékos gyermeket nevelő szülők mellett szélesebb munkavállalói kör számára is biztosít némi kedvezményt.…
meosz logó
Az új koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány 2020. március 28-ától két hétre kijárási korlátozást vezet…
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) fellépése nyomán a kormány kiterjeszti az otthonukban élő fogyatékos emberekre is az…