MEOSZ tájékoztató a veszélyhelyzet során alkalmazandó adatkezelési szabályokról

Az Operatív Törzset 2020. április 8-tól kormányrendelet jogosítja arra, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatást kérjen, az adatszolgáltatási kötelezettség a járvány idején elrendelt járványügyi ellenőrzés eszköze. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az Operatív Törzs erős jogosítványokat kapott a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. A rendelet értelmében az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, mely a megkeresésnek köteles eleget tenni.

A magyar kormány ez év január 31-én rendelkezett a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról az e járvány elleni küzdelem összehangolása érdekében, melynek tagjait és vezetőjét határozatban jelölte ki. A Központi Operatív Törzs kijelölt szakemberekből álló állománnyal működik, melynek vezetői a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere. Tagjai az országos tiszti-főorvos, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, az országos rendőrfőkapitány, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, továbbá a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az Országos Mentőszolgálat főigazgatói. Az Operatív Törzs munkaszervezeteként ügyeleti központot működtet.

A kormányrendelet szerint az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából kérhet adatszolgáltatást bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől. Az adatszolgáltatásra felkért szervek, szervezetek a megkeresésnek kötelesek eleget tenni, tehát a kért adatok átadása kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes.

A fentiekben ismertetett célból az Operatív Törzs jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím- és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait.

Az  Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője biztosítja, hogy az  Operatív Törzs a  koronavírusos megbetegedésekkel összefüggő – személyes adatokat is tartalmazó – információkat közvetlenül megkapja.

Ugyanezen kormányrendelet szól arról, hogy a kormány felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert, hogy egyedi határozatban a közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg. A közlekedésért felelős miniszter Palkovics László, már korábban elrendelte, hogy koronavírus-járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a folyamatos áruellátás érdekében a nehéz tehergépkocsik hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon a rendelkezés visszavonásáig.

Budapest, 2020. április 8.

Azóta történt

MEOSZ Unicef foto1
A MEOSZ következetesen és határozottan kiáll a mozgássérült gyermekek és családjaik jogaiért. Többször adtunk jogi segítséget diszkriminációs ügyekben…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányhivatalok leterheltsége miatt az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő…

Előzmények

meosz logó
A magyar munkajogi szabályozás a fogyatékos gyermeket nevelő szülők mellett szélesebb munkavállalói kör számára is biztosít némi kedvezményt.…
meosz logó
Az új koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány 2020. március 28-ától két hétre kijárási korlátozást vezet…
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) fellépése nyomán a kormány kiterjeszti az otthonukban élő fogyatékos emberekre is az…