MEOSZ tájékoztató a veszélyhelyzet során alkalmazandó adatkezelési szabályokról

Az Operatív Törzset 2020. április 8-tól kormányrendelet jogosítja arra, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatást kérjen, az adatszolgáltatási kötelezettség a járvány idején elrendelt járványügyi ellenőrzés eszköze. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az Operatív Törzs erős jogosítványokat kapott a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. A rendelet értelmében az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, mely a megkeresésnek köteles eleget tenni.

A magyar kormány ez év január 31-én rendelkezett a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról az e járvány elleni küzdelem összehangolása érdekében, melynek tagjait és vezetőjét határozatban jelölte ki. A Központi Operatív Törzs kijelölt szakemberekből álló állománnyal működik, melynek vezetői a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere. Tagjai az országos tiszti-főorvos, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, az országos rendőrfőkapitány, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, továbbá a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az Országos Mentőszolgálat főigazgatói. Az Operatív Törzs munkaszervezeteként ügyeleti központot működtet.

A kormányrendelet szerint az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából kérhet adatszolgáltatást bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől. Az adatszolgáltatásra felkért szervek, szervezetek a megkeresésnek kötelesek eleget tenni, tehát a kért adatok átadása kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes.

A fentiekben ismertetett célból az Operatív Törzs jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím- és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait.

Az  Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője biztosítja, hogy az  Operatív Törzs a  koronavírusos megbetegedésekkel összefüggő – személyes adatokat is tartalmazó – információkat közvetlenül megkapja.

Ugyanezen kormányrendelet szól arról, hogy a kormány felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert, hogy egyedi határozatban a közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg. A közlekedésért felelős miniszter Palkovics László, már korábban elrendelte, hogy koronavírus-járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a folyamatos áruellátás érdekében a nehéz tehergépkocsik hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon a rendelkezés visszavonásáig.

Budapest, 2020. április 8.

Azóta történt

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Magyar Rehabilitációs Társaság Vas Imre emlékérmet adományozott Kovács Ágnesnek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökének az orvosi…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke – kezdeményezésére – a közelmúltban egyeztetett a családokért felelős tárcával a mozgáskorlátozott és…
logo új
Az emberi erőforrások miniszterének rendelete alapján 2020. november 25-étől meghosszabbodik a vény beváltási ideje, a tb támogatással kölcsönzött…

Előzmények

meosz logó
A magyar kormány a 2020. április 6-án hatályba lépett rendelkezéseivel többek között intézkedett a szociális, gyermekvédelmi  és egyéb…
meosz logó
A magyar kormány a MEOSZ javaslatainak is köszönhetően kormányrendeletben intézkedett a szociális ellátásokat érintő veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról.…
meosz logó
Az ország egész területére kiterjedő információs és segélyvonalak elérhetőségeivel és tájékoztató anyagokkal segítjük a fogyatékos embereket a koronavírus…