MEOSZ tájékoztató az új koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében tett újabb, gazdasági jellegű könnyítésekről

Az új koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása céljából Magyarország területére kihirdetett veszélyhelyzet, mint különleges jogrend alatt a Kormány már több olyan intézkedést elrendelt, ami a járvány gazdasági hatásait igyekszik enyhíteni.

A közelmúltban megjelent változások közül kiemeljük, hogy megjelent az a rendelet, ami 2020. szeptember 30-ra módosította a civil szervezetek beszámolóinak leadási határidejét. Kihirdették azt is, hogy a járvánnyal összefüggő fizetés nélküli szabadság idejére jár az egészségügyi ellátás, továbbá a veszélyhelyzet okán is kérhető adótartozás megfizetésére részletfizetés vagy fizetési haladék. Egyes lakástámogatási határidők is meghosszabbodnak, illetve az építési engedélyek is egy évvel tovább hatályban maradnak.

Ezekről részletesebben az alábbiakban adunk tájékoztatást:

A beszámolók új leadási határideje 2020. szeptember 30.

Korábban már jeleztük, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben a civil szervezetek vezető tisztségviselői, testületi tagjai megbízatásának meghosszabbításáról, a döntéshozatali és szavazati szabályok módosításáról döntött a kormány, azonban a beszámolók leadási határidejéről akkor még nem rendelkeztek. A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2020. szeptember 30-ra módosította a számviteli törvény szerinti beszámoló teljesítési határidejét, ami a május 31-i határidőhöz képest az egyesületek számára is könnyítést jelent.

A számviteli törvény szerinti beszámolók

  • elkészítési,
  • nyilvánosságra hozatali,
  • letétbehelyezési,
  • közzétételi, és
  • benyújtási (leadási, megküldési)

határideje 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodik, ha a határidő 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között járna le.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét az előbbiek figyelembe vételével 2020. szeptember 30. napjától kell számítani.

Fizetés nélküli szabadságra is jár egészségügyi ellátás

A fizetés nélküli szabadság idejére főszabály szerint szünetel a társadalombiztosítási jogviszony, ezért erre az időszakra nem csak táppénz, hanem pl orvosi ellátás vagy gyógyszer, gyógyászati segédeszköz sem járna. Aki tehát fizetés nélküli szabadsága alatt is társadalombiztosítás keretében szeretne egészségügyi ellátást igénybe venni, annak havi 7.710 Ft (napi 257 Ft) egészségügyi szolgáltatási járulékot kellene fizetnie, ha más ellátás alapján nem lenne biztosított.

A kormány gazdaságvédelmi intézkedései keretében arról rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló jogosult marad egészségügyi szolgáltatásra.

Fontos tudni, hogy ez az intézkedés kizárólag egészségügyi ellátásra jogosít, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra nem, tehát pl. táppénz e rendelet alapján sem jár a fizetés nélküli szabadság idejére.

További fontos tudnivaló, hogy csak az jogosult egészségügyi szolgáltatásra, aki a veszélyhelyzet miatt kényszerült fizetés nélküli szabadságra menni, tehát, aki más okból – pl külföldi út, tanulmányai vagy hozzátartozója ápolása érdekében – még a járvány előtt kért fizetés nélküli szabadságot, annak ezzel a rendelettel sem jár a társadalombiztosítási ellátás.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot 2020. május 1-jétől a munkáltató köteles megfizetni, de a NAV a munkáltató kérelmére engedélyezheti, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg a járulékot.

Adófizetési halasztás, részletfizetés

Az általánosan adható fizetési haladékra és részletfizetésre vonatkozó szabályoknál kedvezőbb lehetőség, hogy az adóhatóság egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig, illetékmentesen lehet benyújtani.

A járványtól függetlenül egyébként is irányadó általános szabályok szerint a magánszemély az adótartozása, bírság- vagy pótlék tartozása mérséklését vagy elengedését kérheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A tartozás mérséklése vagy elengedése az adóhatóság mérlegelésétől függ.

Egyes lakástámogatási határidők a veszélyhelyzet idejére meghosszabbodnak

A kormány a különböző lakástámogatásokkal (pl. babaváró támogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, adósságrendezésben részt vevők támogatása, otthonteremtési kamattámogatás, lakáscélú állami támogatások, stb.) kapcsolatosan egyes, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró határidőket meghosszabbított a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig, ezért akit lejáró határidő érint, annak célszerű a támogatást megállapító hivatalnál vagy a folyósító banknál előzetesen érdeklődni az új határidőkről.

Az építési engedély egy évvel meghosszabbodik

A 2020. április 23. és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli időtartamban lejáró építésügyi engedélyek – a használatbavételi engedély kivételével – külön kérelem nélkül egy évvel meghosszabbodnak.

Budapest 2020. április 23.

 

                                                                                                                    Kovács Ágnes

                                                                                                                            elnök

Azóta történt

MEOSZ Unicef foto1
A MEOSZ következetesen és határozottan kiáll a mozgássérült gyermekek és családjaik jogaiért. Többször adtunk jogi segítséget diszkriminációs ügyekben…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányhivatalok leterheltsége miatt az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő…

Előzmények

meosz logó
A magyar munkajogi szabályozás a fogyatékos gyermeket nevelő szülők mellett szélesebb munkavállalói kör számára is biztosít némi kedvezményt.…
meosz logó
Az új koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány 2020. március 28-ától két hétre kijárási korlátozást vezet…
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) fellépése nyomán a kormány kiterjeszti az otthonukban élő fogyatékos emberekre is az…