Veszélyben a súlyos mozgáskorlátozott emberek egyéni igényeihez igazodó gépjárműszerzési támogatás

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége úgy értesült, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MEOSZ közötti korábbi megállapodástól lényegesen eltérő kormányrendelet módosítás születhet meg, félresöpörve ezzel a 2019 nyara óta tartó előremutató és megalapozott szakmai egyeztetések nyomán létrejött megegyezést. A közös javaslat szerint a mozgáskorlátozott emberek az új személygépkocsira 2,5 millió forint, szakorvosi indikáció alapján 5 millió forint, míg a használt autóra 1 millió forint, szakorvosi indikáció alapján pedig 2,5 millió forint támogatást igényelhetnének. A tárca legutóbb májusban tájékoztatta a MEOSZ-t a várható pozitív döntés bejelentéséről, ezért Szövetségünk megdöbbenve áll a mostani kedvezőtlen hírek előtt. Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke ezért Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárhoz fordult haladéktalan tájékoztatást kérve, kitérve arra is, hogy ha igazak a hírek, úgy mi indokolta a mozgáskorlátozott emberek hátrányos megkülönböztetésével járó intézkedést.   

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárhoz fordult ( a MEOSZ elnökének levele itt olvasható), mert Szövetségünk értesülései szerint a korábbi megegyezést félresöpörve  a leginkább közlekedési nehézséggel küzdő társadalmi csoport tagjai esnek el olyan támogatástól, amely valós segítséget nyújtana a mobilitási hátrányaik kiegyenlítésére. A magyar kormány elkötelezett a fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében, ezért Szövetségünk reméli, hogy a mozgáskorlátozott emberek – akik bizakodva és türelemmel várták a kormány döntését – a gépjárműszerzési támogatás kapcsán nemcsak ígéretek, hanem konkrét, a személyes, egyénre szabott  szükségleteiket figyelembe vevő kormányrendelet szintjén is megtapasztalhatják ezt az elköteleződést.

A szaktárca és a MEOSZ közötti megállapodás tartalmának véglegesítésére először 2019 szeptemberében került sor, melynek kommunikációja a nyilvánosság előtt megtörtént, december végén pedig az érintettek tájékoztatást kaptak a kormányrendelet szerinti támogatási rendszer várható kedvező változásáról. Ezt követően azonban elmaradt a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműszerzési és átalakítási támogatás összegének megemeléséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló kormánydöntés és bejelentés. Az újabb egyeztetéseket követően legutóbb  2020. május 12-én kaptunk ismét pozitív tájékoztatást  a szaktárca kormányrendelet módosításával kapcsolatos intézkedéseiről –  fogalmazott Kovács Ágnes.

A MEOSZ elnöke levelében emlékeztette a szociális ügyekért felelős államtitkárt arra, hogy a megállapodásban rögzített gépjárműszerzési támogatási koncepció alapja az, hogy a mozgássérült, illetve fogyatékos emberek nem részesülhetnek kevesebb támogatásban, mint a nagycsaládos személyek. A MEOSZ együttműködésével elkészített támogatási rendszer gyakorlati megvalósítása mérföldkő lehet a kormány fogyatékosságügyi szakpolitikájában, és valódi segítség az érintetteknek, a legsúlyosabb közlekedési hátránnyal bíró társadalmi csoport tagjainak. E hatszázezres létszámú magyar állampolgárokból álló közösség a támogatási összeg és a szétosztható keret emelése nélkül továbbra is részese a nagycsaládos közösséghez viszonyítható méltatlan hátrányos megkülönböztetésnek, hátrányaik leküzdésére valós állami támogatást így továbbra sem kapnak. Szövetségünk pozitívan értékeli és támogatja a magyar kormány családpolitikájának részeként működő Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatási rendszerét és annak évről évre kimutatható fejlesztését. Ez alapján elvárható, hogy egyenlő bánásmód és intézkedés legyen tetten érhető a kormányzati döntésekben a különböző fogyatékossággal érintett emberek vonatkozásában is.

A Szövetségünkkel közösen kialakított támogatási rendszer az évekkel korábban a MEOSZ által kidolgozott Autóplusz alapjain nyugszik, annak erősségei kerültek volna beemelésre a támogatási összeg növelése mellett, biztosítva a némileg szélesebb gépjármű márka palettát, és valós választási lehetőséget nyújtva a kerekesszéket használó támogatásban részesülőknek. Mindez hozzájárulna közösségünk társadalmi aktivitásának növeléséhez, hiszen a kormányrendelet a támogatásra való jogosultság megítélésekor előnyben részesíti azokat a fogyatékos  embereket, akik munkaviszony vagy más jogviszony keretében dolgoznak, családban élnek és gyermeket nevelnek, vagy tanulnak. A MEOSZ számára kizárólag ezen elvek mentén a korábbiakban a szaktárcával együttesen kidolgozott gépjárműszerzési, illetve átalakítási támogatás rendszerre vonatkozó szabályozás fogadható el. Megegyezésünk szerint  2020-ban került volna bevezetésre ez a rendszer – erre várt mindenki – ami a jelenlegi hírek alapján a magyar kormány korábbi támogatása ellenére vélelmezhetően visszavonásra került. A fogyatékos emberek érdekvédelmi szövetségein év eleje óta hatalmas nyomás van az érintettek részéről, különösen a MEOSZ-on. Eddig megpróbáltunk türelmet kérni, hisz minden kormányzati visszajelzés arról szólt, hogy a megállapodásunkban szereplő elemekkel új és minden eddigi intézkedésnél előnyösebb rendszer jön létre.

A fentieket alapul véve értetlenül állunk a kialakult helyzet előtt, ugyanis míg 2008-ban a 360 ezer főt magába foglaló mozgáskorlátozott emberek közössége számára 1,8 milliárd forint keretösszeg állt rendelkezésre, amit kiegészített a közlekedési támogatás közel 2 milliárd forintot kitevő kerete, addig a 2013. évi kormányzati intézkedéseket követően a gépjárműszerzési támogatás 900millió forintra csökkent, a közlekedési támogatás pedig megszűnt. Ezzel egyidejűleg a lecsökkent támogatási keret nemcsak a mozgássérült emberek által lett elérhető, hanem minden fogyatékossággal érintett csoport számára megnyitották a támogatást, mely azt jelentette, hogy a lényegesen alacsonyabb keretösszeg immár egy 600 ezer fős társadalmi csoport között vált szétoszthatóvá – fogalmazott Kovács Ágnes, aki a szociális ügyekért felelős államtitkár haladéktalan tájékoztatásét kérte.

Budapest, 2020. július 30.

Előzmények

Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke erről nyilatkozott 2019. december 22-én az RTL Híradónak. Az összeállítást és a MEOSZ…