EFOP 5.2.2

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

Projekt:

  • „Velünk színesebb a világ!“ – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban

 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2017. július 24-én pályázatot nyújtott be az Transznacionális együttműködések EFOP-5.2.2-17 számú felhívásra „Velünk színesebb a világ!“ – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban címmel, amelynek mottója: „Ésszerű légy, ne kirekesztő!” A pályázat elnyerte az Európai Unió és Magyarország Kormányának  támogatását.

A projekt a hazai közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, minőségének fejlesztését, esélyegyenlőség biztosításának egyik alapfeltételének kidolgozását tűzte ki célul oly módon, hogy nemzetközi együttműködés és hálózatépítés keretében vizsgálja az „ésszerű alkalmazkodás ” elvének gyakorlati megvalósulását.

A projekt empirikus és doktrinális kutatásokkal, tanulmányutakkal, külföldi szakértők bevonásával végzett műhelymunkákkal, a jó gyakorlatokat összegyűjtve és ajánlásokban megfogalmazva igyekszik meghatározni, hogy mit értünk az ésszerű alkalmazkodás elve szerint „megfelelő változtatásoknak” „aránytalan tehernek“ vagy „egyenlő mértékű élvezetnek“.  Ehhez elengedhetetlen annak feltérképezése, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a fontos alapelv miért hat ennyire kevéssé a magyar jogalkotásra, és még annyira sem a gyakorlatra.

A projekt megvalósítása időtartama: 2018. február 1. – 2020. január 31.

A támogatás összege. 49.999.999 FT

A projekt a V4 és illetve a Duna Stratégia 4 országából jövő érintett szakemberek közreműködésével a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségében dolgozó szakemberek bevonásával valósul meg.

Belföldi együttműködő partnereink: a projekt eseményein a MEOSZ tagszervezetei által delegált, területileg mindig eltérő 15, összesen legalább 90 fő vesz részt évente.

Külső szakértők, akik meghívását tervezzük: Egyenlő Bánásmód Hatóság, RECORE Egyesülete (rehabilitációs szakmérnökök      egyesülete), asszisztív technológia és információközvetítés piktogramrendszer szakértő (Svédország), foglalkozásterápia és közösségi akadálymentesítés szakértő (Hollandia).

A projekt fő pillérei:

  • Évente regionális szinten szervezett 6 műhelymunka (összesen 12) és 4 hazai tanulmányút (összesen 8) megvalósítása a külföldi partnerek és a MEOSZ tagszervezetei szakértőinek részvételével, amelynek során az ésszerű alkalmazkodás különböző aspektusait és összefüggéseit járjuk körbe a részvevőkkel.
  • Összehasonlító kutatás lefolytatása online kérdőív formájában a román partnerszervezetekkel együttműködésben, amelyben 100-100 fő megszólítását tervezzük.
  • A projekt eredményeinek disszeminációja keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberekkel, tréning és kompetencia fejlesztés hazai szakemberek részvételével a közszolgáltatások fejlesztése érdekében.
  • Online módszertani és szakmai összegző tanulmány készítése, amelyben az ésszerű alkalmazkodással kapcsolatban ajánlások megfogalmazása is sor kerül.
  • Egy módszertani és egy kutatási zárójelentés készítése az összehasonlító kutatásról.