Együttműködés a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar és a MEOSZ között a „Velünk színesebb a világ” – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban projekt keretében

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00038 kódszám „Velünk színesebb a világ” – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban című projekt témájához szorosan kapcsolódva a MEOSZ a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karral együttműködésben egy életút interjús kutatást valósít meg, melynek célja a mozgáskorlátozott emberek önálló életvitellel, önrendelkezéssel kapcsolatos lehetőségeinek vizsgálata.

Az Egyetem megkeresésére válaszul, az együttműködés keretében 2018. szeptember 28-án az egyetemen a MEOSZ képviseletében dr. Légman Anna szociológus, a projekt hálózati koordinátora és Sebő Gergő szakmai koordinátor tartott bemutatkozó előadást. Kollégáink bemutatták a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét, a szervezet tevékenységét, valamint röviden ismertették  a „Velünk színesebb a világ” – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban című projektet, illetve az annak keretébenmegvalósuló online kérdőíves adatfelvételt, kiemelve annak egyetem narratív interjús kutatásával való közötti kapcsolódási lehetőséget.

Az adatfelvétel során olyan 18 és 30 év közötti mozgáskorlátozott személyekkel készül interjú, akik súlyosan mozgáskorlátozottként élik a mindennapjaikat.

Az interjúkat az egyetem másodéveséves szociális munkás hallgatói veszik fel, a MEOSZ pedig vállalta, hogy saját és tagegyesületeinek kapcsolati rendszerének felhasználásával , segíti az interjú alanyok felkutatását . Az adatfelvétel lezárultával, az elemzést követően az egyetem átadja mind a kutatási anyagot, mind pedig a nyers interjúkat, amit Szövetségünk felhasznál majd érdekvédelmi munkájában ezáltal is elősegítve a fogyatékos emberek önálló életviteléhez szükséges feltételek javítását.

Mindemellett az együttműködés elősegíti a „Velünk színesebb a világ” – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban című projekt szakmai megvalósítását is. A projekt keretében megvalósuló nemzetközi összehasonlító kutatásban  a MEOSZ partner romániai szervezetei ,az Orbán Alapítvány és a HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület végez el egy online kérdőíves felmérést. Magyarországon a MEOSZ munkatársai végzik az adatfelvételt a tagszervezetek segítségével. Mivel a kérdőíves felmérés és az interjús kutatás témái részben fedik egymást (a mozgáskorlátozott emberek önrendelkezése  a Fogyatékos Emberek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény mentén), így a kérdőíves adatfelvétel során nyert mennyiségi adatok és narratív interjúk során megszerzett minőségi adatok teljesebb képet adhatnak majd az elemzés során, ezzel is megalapozva a  a projekt során elkészülő módszertani kiadványhoz, de a MEOSZ érdekvédelmi tevékenységét is.

 kep_KRE_eloadas

Azóta történt

A mozgássérült embereket naponta éri olyan diszkkrimináció az egészségügyben, mint például az alkalmazkodás és emberség teljes hiánya a…

Előzmények

A projekt megvalósítása során feltérképezzük az ésszerű alkalmazkodás elvét különböző témák mentén (munka, oktatás, egészségügy, stb.), annak érdekében, hogy definiálni tudjuk az ésszerű…