Humanitás

A Humanitás immár 40 éve a mozgáskorlátozott emberek újságja, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) gondozásában jelenik meg minden hónap végén. A 16 oldalas színes magazin azonban érdekes témákkal, hasznos információkkal szolgál a családnak, a hozzátartozóknak, a döntéshozóknak, a szakembereknek (gyógypedagógusok, orvosok, az önkormányzatoknál dolgozó ügyintézők), ugyanígy a mozgásszervi panaszokkal küzdő idős embereknek is.

A magazin megismerteti az olvasókat a MEOSZ érdekvédelmi munkájával (milyen témák kaptak prioritást, milyen eredmények, döntések születtek), rendszeresen és részletesen közli azokat az aktuális jogszabályokat, ellátási formákat, támogatások és kedvezmények rendszerét, melyek segítséget nyújtanak a fogyatékos embereknek a könnyebb tájékozódásban.

A Humanitás célja, hogy bemutassa a mozgáskorlátozott emberek értékeit. Egy-egy történet a hétköznapi hősökről szól: kiváló sportolókról, tehetséges művészekről, vagy akik pozitív életükkel, kitartásukkal, küzdelmeikkel példát mutatnak, erőt sugároznak, hitet, reményt adnak sorstársaiknak, segítenek abban, hogy elfogadják önmagukat. Az újság önrendelkező életre, önállóságra nevel.

 

Előfizetés

A lap előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapkézbesítőknél, megrendelhető e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: 06-1-767-8266, valamint interneten.

Előfizetési díj fél évre 1200 forint, egy évre 2400 forint.

Hirdetés

A Humanitás kiváló reklámhordozó. A hirdetések hatékonyságát még tovább növeli, hogy a lapot nem szokás eldobni, az előfizetők több hónapon át sokszor veszik a kezükbe, lefűzik, beköttetik, így partnereink hirdetései hosszú távon is hatással vannak az olvasóinkra.

Impresszum

A szerkesztőség és kiadó címe: 1032 Budapest, San Marco u. 76.

Telefon: (06-1) 388 2388

E-mail: humanitas@meosz.hu

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság

Felelős kiadó: Kovács Ágnes elnök

Nyomás: Pauker Nyomda, Budapest

Felelős vezető: Vértes Gábor

ISSN 02370433

 

 

Korábbi számaink: