Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
L.Á.T. - Lakás átalakítási támogatás
 
  Családi tudakozó
  Mi mennyi 2015 -ben?
  Változások 2015 -ben
  
  Szociális ellátások
  Jogszabályok
  
  Lakástámogatás
  Lakóotthonok
  Akadálymentesítés
  Közlekedés
  
  MEOSZ Támogató
  Szolgálat
  
  Segédeszközök
  
  Számítógépes
  programok
  
  Tanácsadás
  
  VISSZA>>>

      

Tájékoztató, összefoglaló
a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról,
a lakáscélú akadálymentesítési támogatásról

2011-től az akadálymentesítési támogatás teljes ügyintézése a pénzintézetek feladata lett. A MEOSZ csak szakértőként vesz részt a támogatások megítélésében, az egyesületek csak tájékoztatást végezhetnek, önkéntesen ügyintézést csak egyéni meghatalmazás alapján végezhetnek.

Azok a mozgásukban súlyosan korlátozott személyek igényelhetik a támogatást, akik a lakásukat, vagy közvetlen környezetüket nem, vagy csak nehezen tudják használni. Ez a támogatás nem alanyi jogon járó szociális juttatás, hanem rehabilitációs célokat szolgáló költség kiegészítés. Csak mozgáskorlátozottsággal (mozgásszervi károsodás) összefüggő építészeti megoldásokra, adható. Nem kaphat lakás akadálymentesítési támogatást siket, vak, értelmi sérült, autista, Down szindrómás, ha nincs mozgásszeri állapotromlása, vagy (mindenkire vonatkozóan) annak mértéke nem haladja meg a minimum 40%-ot, illetve nem igényelhető 3 év alatti kisgyermek részére sem.

Ugyanazon személyre tekintettel akadálymentesítési támogatás ismételten a  korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével vehető igénybe ismételten!


Támogatás mértéke: Új ház építésére, újonnan épített ház vásárlására max: 300.000-Ft a támogatás összege, abban az esetben, ha az igénylő nagykorú, legalább felerészben tulajdonjoggal rendelkezik az ingatlanban, érvényes építési engedélyt, friss adásvételi szerződést tud csatolni a kérelemhez, illetve a műszaki dokumentáció tartalmazza az akadálymentesítéssel kapcsolatos plusz munkák tételeit. Használt lakás átalakítására szintén 300.000-Ft igényelhet az a kérelmező, aki tulajdonos, résztulajdonos, haszonélvező, özvegyi, használói joga van a tulajdoni lapon bejegyezve, vagy igazolhatóan élettárs címén használja az ingatlant illetve örökbefogadott. A kérelmező csak állandóra bejelentett lakcímre kaphat támogatást, kivéve, ha a lakás: építés alatt áll, új építésű vagy frissen vásárolt használt lakás, ami átépítés alatt áll. Ebben az esetben az adásvételi szerződés bemutatása szükséges. A kifizetés két részben történik. Első alkalommal kifizetésre kerül a támogatási összeg 90%-a. A fent maradt 10% az utolsó lépés során kerül kifizetésre miután az elszámolásra bemutatott számlákat elfogadták.

Nem kérhető a támogatás: - zártkertre, ha azon nincs, vagy nem az van feltüntetve hogy: jelölt művelési ágból kivett lakóház, - albérletre, - nyaralóra, - hétvégi házra, - felújításra, - tatarozásra, illetve olyan telekre (kivétel az új lakás építése) ahol nincs feltüntetve lakóház. Nem adható támogatás, elkészített munkára, - nem az állapottal összefüggő megoldásokra, - ha több tulajdonostárs esetén valaki nem járul hozzá a munkálatokhoz, illetve ha az ingatlanra végrehajtás vagy árverés van kitűzve. A jegyzett végrehajtás, árverés figyelmen kívül hagyható abban az esetben, ha azt időközben igazolhatóan törölték, vagy rendszeres részletfizetési szerződést csatolnak a kérelemhez.

Nem támogatható olyan kérelem mely építészetileg nem megoldható, vagy nincs összefüggésben az igénylő állapotával. Egy ingatlanra akkor vehető igénybe újból támogatás, ha a korábbi kérelmező állapota (mozgásszervileg), más típusú akadálymentesítést igényelt, illetve a jelenlegi kérelem nem eredményez értéknövelést (pl: gáz bevezetés) vagy az előző kérelem során állapota még nem állt fent. Azonos munkákra vagy részmunkára, nem adható támogatás!

Hogyan kell elkezdeni? Személyesen vagy megbízott útján, fel kell keresni, a lakhelyhez leg közelebb eső pénzintézetet, ahol jelezheti az igényét, illetve felvilágosítást kaphat az igénylés menetéről. Fiókja válogatja, hogy ott kitöltik, vagy oda adják az adatlapot az igénylőnek. Az adatlapon, mindig az a személy az igénylő, (első oszlop) akinek a nevére az orvosi igazolások ki lettek állítva, legyen az, gondnokolt, kiskorú, vagy állapotából adódó ügyintézési nehézségekkel küzdő személy. Mindenki más csak társigénylő, vagy megbízott, meghatalmazott lehet. Ezeknek, az adatoknak (személyi adatok, lakcímmel kapcsolatos adatok, a bejelentés időpontja, családtagi kapcsolat) pontos rögzítése nagyon fontos a későbbi gyors ügyintézés szempontjából.

Mi kell összességében a kérelemhez?

Orvosi irat: Több féle szakvélemény is elfogadható az állapot igazolására.
Mozgásszervi eredetű Fogyatékossági támogatás határozata, (RSZSZ, OOSZI vagy ORSZI határozat). Közlekedési képességet vizsgáló határozat (ez szükséges a parkolási engedélyhez is, illetve ezt kérhetik azok is, akik túlhaladták az aktív kort, nyugdíjasok). Közlekedési kedvezményt igazoló jegyzői határozat. Kiegészítésként csatolható más orvosi igazolás az állapotról, de ezek önállóan nem minősülnek (zárójelentés, beutaló, ambuláns kezelő) igazolásnak, mivel csak az aktuális állapotot ismertetik. Az I. fokú orvosi szakvélemény (körzeti orvos által kiállított régi 7-pontos papír), 2012-12-31.-ig volt felhasználható ezen túl hatályát vesztette, állapot igazolására nem alkalmazható! Nem használható a rokkantsági ellátás megállapításának a határozata sem, mivel az állapotról, nem ad tájékoztatást és nem tartalmaz véleményt a súlyos mozgáskorlátozottságról!

Műszaki leírás: Csak épített környezet illetve telepített eszközök (jellemzően nem bútorzat) átalakítására használható a támogatás. Tartalmaznia kell, az ingatlan címét, az építtető nevét, az állapot rövid jellemzését és az alkalmazott műszaki megoldások rövid ismertetését. Rögzíteni kell, hogy az átalakítás hogyan függ össze a kérelmező állapotával, milyen előnyöket biztosít a lakáshasználat során, milyen munkafolyamatokat kell alkalmazni, milyen anyagokat kell felhasználni az akadálymentesítés megvalósításához.

Műszaki megoldások és feltételeik:
Csak olyan munkákra kérhető támogatás, melyek összefüggnek a kérelmező állapotával, korával és elősegíti az önálló lakáshasználatot!
Új lakás építésével, vásárlásával kapcsolatban, csak olyan munkák támogathatóak, melyek eltérnek a hagyományosan engedélyezett építési szabályoktól és nem tartoznak az alap-építési szabályokhoz, (járda, fürdőszoba építés vagy fűtés rendszer kialakítása) melyek kötelező elemek.
Leggyakoribb igény, a fürdőszoba akadálymentesítése. Ebbe beletartozik a csúszásmentesítés, zuhanyzó kialakítás, szaniterek célirányos cseréje, kapaszkodók felszerelése, kerekes székesek esetén ajtócsere, illetve a zuhanyzó elbontása, padló összefolyós zuhanyállás kialakításához. Nem támogatható a kádcsere süllyesztett kádra, mert nem eredményez akadálymentességet (belépni könnyebb, de kilépni továbbra is nehéz, balesetveszélyes), zuhanyzó csere zuhanykabinra!
Lakás átalakítás kategóriájába tartozik a küszöbmentesítés, ajzatok csúszásmentesítése, kapaszkodók felszerelése, szintkülönbségek áthidalása, speciális esetekben ajtócsere, elektromos szerelvények áthelyezése, elektromos vezérlések (pl.: beltéri kapunyitó, kaputelefon) kialakítása. Nem támogatható olyan felületi kialakítások, melyek külső körülmények változása esetén elvesztik csúszásmentes funkciójukat (pl.: laminált parketta túlszáraz, poros vagy nedves állapotban azonnal csúszik, hagyományos linóleum burkolat)!
Külső akadálymentesítés a harmadik nagy csoport. A támogatható munkák közé tartozik a töredezett, balesetveszélyes járdák, lépcsők teraszok átépítése, csúszásmentesítése, korlátok felszerelése, különböző liftek építése, elektromos vezérlések kialakítása. Fontos elem a rámpák kialakítása létesítése melyek építését törvényben is (OTÉK) szabályozták. A rámpák balesetmentes dőlésszöge 5% lehet megfelelő korláttal és kerékvetővel. 17 cm-ig engedélyezett a 8%-os rámpa kialakítása szintkülönbségek áthidalásához. Egyre jobban terjed a liftek, korlátliftek létesítésének igénye. Magántulajdonú ingatlanokhoz nincsenek külön megkötések, azonban társasházak, lakóközösségek esetére más szabályok vonatkoznak. Rámpa vagy lift építéséhez, csatolni kell a lakóközösség minimum 2/3-os jóváhagyását és a lakógyűlés idevonatkozó határozatának fénymásolatát. Vezérelt garázsnyitók, nagykapunyitók támogatása csak abban az esetben lehetséges, ha a kérelmező érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
Végül, de nem utolsó sorban ide sorolható a fűtéskorszerűsítés, mely szilárd (fa, szén) vagy folyékony (fűtő olaj) tüzelésű fűtési rendszer kiváltását célozza. Az átalakítás lehet gáz vagy elektromos üzemű fűtésrendszer. Gázellátású fűtésrendszerhez, szükséges a szolgáltató érvényes, írásos engedélyének fénymásolata. Nem támogatható gazdasági szempontok alapján történő átalakítás, például gázról villanyfűtésre vagy napenergiára való átépítés vagy villanybojler cseréje gázbojlerre illetve ezek méretezéséből, elhasználódásból adódó cseréje. Elkészült munkára nem adható támogatás.

Költségvetés:
Az OTP saját költségvetési nyomtatványt biztosít, de ehhez célszerű készíteni részletes költségvetést, az akadálymentesítéshez felhasználni kívánt anyagokról, munkadíjról és a helyreállítás járulékos költségeiről. A költségvetésben, csak a műszaki leírásban feltüntetett munkafolyamatokkal kapcsolatos összegek szerepelhetnek! Például: ha valaki zuhanyzót szeretne létesíteni a fürdőszobában, akkor a zuhanyzó létesítésének a költségeit kell rögzíteni és nem a kádcseréjét és nem adhat be kádról kiállított számlát sem az elszámolásnál.

Tervrajz: A tervrajzon szerepelnie kell a tervező nevének, lakcímének, illetve az átalakítást érintő ingatlan pontos címének és az építtető adatainak (név lakcím). Világosan felismerhető legyen az egyik (átalakítás előtti) rajzon az eredeti állapot, a másik (átalakítás utáni) rajzon a változtatások, illetve beépítésre kerülő eszközök pontos helye. Elfogadható a kézzel készített vázlatrajz is, de formailag és tartalmilag az előbb felsoroltakat kell tartalmaznia.

Tervezői-kivitelezői nyilatkozat: Lényege, hogy a tervező vagy kivitelező látta a helyszint, a betegséggel összefüggő megoldásokat tervezte be és az elvégzendő munkák kivitelezhetőek. A kivitelező lehet családtag is, de neki is értelemszerűen ki kell tölteni a nyilatkozatot.

Engedélyek: Engedélyekre új házépítés, lakáskorszerűsítés, meglévő építmény szerkezeti átalakítása (pl: lift beépítés) illetve műemlék épület akadálymentesítése kapcsán van szükség. Víz bekötés, gáz bevezetés, már meglévő gáz fűtés bővítése szintén engedély köteles. Az engedélyek nem lehetnek két évnél régebbiek.

Tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat: A nyilatkozatot minden, a tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosnak, résztulajdonosnak vagy joggal bírónak, alá kell írni, kivétel a külföldi tartózkodás, elhalálozás. Társasház vagy lakóközösség esetén a közösen használt terület átalakításához (rámpa, korlátlift, tároló építése) csatolni kell a lakóközösség legalább 2/3-os hozzá járulását igazoló, a lakógyűlésen hozott határozat fénymásolatát.

Tulajdoni lap: A tulajdoni lapot, a pénzintézet lekéri, a Takar- net rendszerből így nem kell a földhivatalokhoz menni. Ennek és a térképszelvénynek a költsége a kérelmezőt terheli. A tulajdoni laphoz kapcsolódnak szervesen a személyi okmányok illetve azok fénymásolata. Csatolni kell a kérelmező lakcímkártyájának, vagy régi személyi igazolvány esetén a nevet és a lakcímet tartalmazó oldalak olvasható fénymásolatát. Új ingatlan építése, vásárlása esetén az adásvételi szerződés fénymásolatát.

Elszámolás: Az igénylés során, a pénzintézet nyilatkozatán kell rögzíteni az akadálymentesítés ütemtervét, illetve a munkálatok befejezésének végső dátumát. Ha a munkálatok befejezésének dátuma méltányolható okok miatt csúszik, a pénzintézeteknél lehet hosszabbítási engedélyt kérni. Amennyiben ez nem történik meg vagy elmard és nem valósul meg az akadálymentesítés a határidőre, a pénzintézetnek joga van az összeget kamatos kamattal visszakövetelni, vagy az ingatlanra terhelni. Az elszámolásnál a beadott költségvetés 75%-káról, eredeti számlák bemutatásával lehet elszámolni. A pénzintézetek kérhetik a számlák hitelességének vizsgálatát a területileg illetékes APEH hivatalánál, mielőtt az elszámoláshoz befogadnák.

RSZSZ:
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv.
OOSZI: Országos Orvosszakértői Intézet
ORSZI: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

***

Közlekedőképesség - új vizsgálati és igazolási rendszer!

Letölthető dokumentum: A tájékoztató teljes szövege pdf formátumban

***

Akadálymentesítési támogatás

1. §.
...

(4) E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
...

13. munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást szenvedett személy:
az a személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.

14. mozgáskorlátozott személy:
a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontjában meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek minősülő személy;

15. akadálymentesítés:
a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson;

9. §.

(1) Mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térítendő állami támogatás nyújtható.

(2) Az akadálymentesítési támogatás

a) akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint, ha az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző - a Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,

b) meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint,

ba) ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő - a Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,

bb) ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő - a Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.

(3) Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.

(4) A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az élettárs igényelheti, ha

a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért

b) ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.

(5) Egy személyre tekintettel állami támogatás csak egy alkalommal vehető igénybe.

(6) Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.

(7) Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani.

(8) A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni, a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:

a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratokkal,

b) az orvosszakértői szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott,

(9) A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell.

(10) E § alkalmazásában akadálymentesítési munka:

a) lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,

b) elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,

c) kaputelefon beszerelése,

d) korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,

e) ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,

f) beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,

g) különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,

h) higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,

i) felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,

j) elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,

k) lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

(11) Az akadálymentesítési munka része a (10) bekezdés szerinti munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig.

10. §.

(1) Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi, melynek során figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) álláspontját

(2) A hitelintézet a MEOSZ-nak a támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos álláspontjának kikérésére köteles, de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja nem köti.

(3) A mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, illetve élettárs hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldje.


Ha az akadálymentes környezet, lakás stb. kivitelezéséhez keres műszaki információkat és ismeretőket, ide kattintson!

  © 2006-2015 MEOSZ | Kapcsolat | Impresszum