Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Két típusa van: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Az aktív korúak ellátására való jogosultságot a járási hivatalok állapítják meg. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány az igénylés helyén szerezhető be. A kérelemhez jövedelemnyilatkozatot, és az abban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat mellékelni kell.

Az aktív korúak ellátásáról a Bice-Bóca Alapítvány honlapján (www.bicebocaalapitvany.hu) olvasható részletesen.

Jogszabályi hivatkozás:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Hatósági bizonyítvány

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki, melynek hatályossága egy év. A bizonyítvány a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten kiállítható.

A hatósági bizonyítvány érvényességi ideje alatt egészségügyi szolgáltatási járulék- fizetési kötelezettség nem áll fenn.

A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet, és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Jogszabályi hivatkozás:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról