Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 39. § (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint sem jogosult, 2016-ban köteles havi 7050 forint (napi összege 235 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Mentesül e járulékfizetési kötelezettség alól az a személy, akinek kérelmére – a jogosultsági feltételek fennállása esetén a járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

Ki jogosult?

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát:

  • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát (2016-ban 34 200 Ft),
  • aki egyedül élő, és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát (2016-ban 42 750 Ft)

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

Igénylés

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a kormányablaknál lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot és a jogosultság megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat.

Hatósági bizonyítvány

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki, melynek hatályossága egy év. A bizonyítvány a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten kiállítható.

A hatósági bizonyítvány érvényességi ideje alatt egészségügyi szolgáltatási járulék- fizetési kötelezettség nem áll fenn.

A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet, és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Jogszabályi hivatkozás:

  1. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról