Ellátások melletti munkavégzés

I./ Ápolási díj mellett

Az ápolási díj az állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Ha a hozzátartozó keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja, akkor nem jogosult az ápolási díjra.

II./ Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőzően meghatározott biztosítási idővel rendelkezik, valamint keresőtevékenységet nem végez és rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A jogosultság megállapítását követően az alábbi ellátások kerülhetnek folyósításra:

1./ Rehabilitációs ellátás

Ezen ellátási formában a személy foglalkoztatása rehabilitáció eszköz, ezért a munkavégzés nem csak, hogy lehetőség, hanem alapvető követelmény is.

A jövedelem azonban 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér 150 %-át, ellenkező esetben az ellátást meg kell szüntetni.

2./ Rokkant ellátás

A megváltozott munkaképességű személy rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt.

A munkavégzés tehát nem tilalmazott, de nem is eleme az ellátásnak, viszont itt is irányadó a fenti korlátozás:

  • a jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér 150 %-át, ellenkező esetben az ellátást meg kell szüntetni.