Önálló életet biztosító támogató eszközök

Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan honlapot, amelyek a mozgáskorlátozott emberek önálló, önrendelkező mindennapi életéhez nyújtanak segítséget. Továbbá olyan megoldásokat is láthatnak, melyek bevezetésével sokkal több mozgássérült társunk vezethetne, vagy éppen utasként kényelmesebben használhatna autót. A linkek szűk betekintést adnak arra nézve, hogy a mozgáskorlátozott emberek támogató eszközeit illetően a jelenleginél mennyivel tágabb megközelítésben kell gondolkodni ahhoz, hogy az önrendelkező élet biztosított legyen. A támogató eszközökhöz való hozzáférést bővíteni kell, az innovatív megközelítés sok lehetőséget rejt magában, melyet a gyakorlatban is elérhetővé kell tenni! Szövetségünk felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a teljeskörű akadálymentesítés olyan alapfeltétel, prioritás, amelyet nem válthatnak fel az esetileg használható támogató eszközök. Például: a bizonytalan működésű korlátliftekkel szemben a rámpa végleges, minden körülmények közt, minden eszközzel, minden célcsoport (idős emberek, babakocsis családok) által használható, a vonatkozó akadálymentesítési előírásoknak megfelelő megoldás.

Továbbá a területre vonatkozó fejlesztések, kutatások biztosítása állami feladat a mozgáskorlátozott emberek társadalmi életben való részvételének biztosításának érdekében. A fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 4. cikke szerinti kötelezettségek kiterjednek arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül. Ennek érdekében a részes államok vállalják, hogy:

  • kutatásokat és fejlesztéseket valósítanak meg vagy segítenek elő az egyetemesen tervezett áruk, szolgáltatások, eszközök és létesítmények vonatkozásában, a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározottak szerint, amelyek a lehető legkisebb változtatással és anyagi ráfordítással megfelelnek a fogyatékossággal élő személyek speciális igényeinek, elősegítve felhasználhatóságukat és használatukat, valamint elősegítik az egyetemes tervezést a szabványok és irányelvek kidolgozása során;
  • kutatásokat és fejlesztéseket valósítanak meg, vagy segítenek elő a fogyatékossággal élő személyek számára alkalmas új technológiák, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat, a közlekedést/mozgást segítő eszközök, készülékek és segédeszközök elérhetőségének és használatának előmozdítására, elsőbbséget biztosítva az elérhető költséggel járó technológiáknak;
  • hozzáférhető információkat biztosítanak a fogyatékossággal élő személyek számára a közlekedést segítő eszközökről, a készülékekről és segédeszközökről, ideértve az új technológiákat, csakúgy, mint a segítségnyújtás, támogató szolgáltatások és szolgálatok más formáiról;
  • előmozdítják a jelen Egyezményben foglalt jogok oktatását a fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozó szakemberek és alkalmazottak számára az e jogok által biztosított jobb segítség- és szolgáltatásnyújtás érdekében.

Kerekesszékes felhasználóknak praktikus, hordható ruházatok és kiegészítők:

Furgonokban, mini buszokban, kerekesszékek rögzítésére alkalmazható segédeszközök:

Bármely típusú autóba beszerelhető olyan elektromos beemelő, ami egy összecsukható kerekesszéket a vezető mögötti ülés helyére beemel:

Mozgássérültek számára különféle kézi vezetést és beszállást segítő segédeszközök, átalakítások:

Különböző márkakereskedők, speciálisan mozgássérülteknek átalakítót autói

Tájékoztató jellegű hírek a jövő mozgássegítő eszközeiről:

Olyan háromkerekű kerekesszék, melyet több funkcióval lehet felruházni, adott terephez átalakítható:

Mozgássérült emberek sportolását bemutató oldal:

Amerikai-kanadai, segédeszközöket gyártó forgalmazó cég: