Személyi (adó)kedvezmény fogyatékos emberek részére

Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. Az orvosi igazolást, határozatot a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de az igazolást az elévülési időn belül meg kell őrizni. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezik.

A nyilatkozat alapján a munkáltató (kifizető) a levonandó adóelőleget havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel, azaz 2016-ban havi 5550 forinttal csökkenti.(2015-ben ez 5 250 Ft/hó volt éves szinten max. 63 000 Ft).

Amennyiben az állapot – azaz a súlyos fogyatékosság – egész évben fennáll, úgy 5250*12= 63 000 Ft érvényesíthető, függetlenül attól, hogy a magánszemély ténylegesen hány hónapot dolgozott az adóévben, illetve hány órás munkaviszonyban volt alkalmazva.
Ebből következően látszik, hogy a foglalkoztatás óraszámától (azaz attól, hogy valaki 4, 5, 6 vagy 7-8 órában dolgozik-e napi szinten) nem függ a kedvezmény mértéke, sem az arra való jogosultság.
A magánszemély csak saját jövedelmének adójára tekintettel érvényesítheti, a kedvezményt másnak, pl.: családtagnak nem adhatja át.

Amennyiben a munkavállaló nem ad le nyilatkozatot a munkáltatónál vagy a munkáltató nem érvényesíti valamilyen oknál fogva havonta a kedvezményt, akkor ez az év végi adóbevallás (1553 nyomtatványon) során, érvényesíthető és vissza igényelhető, természetesen csak akkor, ha van annyi levont személyi jövedelemadó előlege, amelyből ezt meg lehet tenni. (Tehát volt annyi munkabére amennyinek a személyi jövedelemadója maximum 12 hónapra 63 000 Ft.)