A MEOSZ bemutatása

A MEOSZ a mozgássérült emberek legjelentősebb hazai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség egyben az egyik legrégebbi és – százhatvanezres aktív tagságával – legnagyobb civil szervezet is Magyarországon. 1981-ben alakult, tagjai a mozgássérült emberek helyi egyesületei, számuk megközelíti a kilencvenet. Minden megyében működik egyesületünk, vannak megyék, ahol több is. Bárki, aki mozgássérült, tagja lehet az egyesületeinknek, de a mozgássérült gyermekeket nevelő szülőket is várjuk a közösségünkbe. Pártfogóként a hozzátartozók, szimpatizánsok, ügyünk támogatói is csatlakozhatnak mozgalmunkhoz. Az egyesületek a tagsággal való közvetlen kapcsolattartásra több mint 900 helyi csoportot hoztak létre, amelyek lefedik az ország egész területét, így a legtöbb településen jelen vagyunk. A MEOSZ és tagegyesületei döntő többsége közhasznú szervezet.

Célunk a mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekvédelme a mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, képviselete és érvényesítése révén. Valljuk, hogy a mozgássérült, fogyatékos emberek nem jótékonyság alanyai, hanem a társadalom többi tagjához hasonlóan, jogok és kötelezettségek alanyai, ezért érdekvédelmi tevékenységünket a mozgáskorlátozott emberek egyetemes emberi jogainak érvényesítése és védelme határozza meg. Célunk a környezetben lévő akadályok beazonosítása és lebontása az érintettek teljes körű társadalmi részvétele és befogadása érdekében. Aktívan, kezdeményező módon veszünk részt a fogyatékosságügyi politika alakításában, szeretnénk elérni, hogy a fogyatékos emberek szempontjai a társadalmi élet minden területén érvényesüljenek.

A Szövetség határozott fellépése is szükséges volt ahhoz, hogy 1998-ban megszülethessen a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló törvény, amely mérföldkő a hazai fogyatékosügyben. Ennek eredményeképp vezették be a fogyatékossági támogatást és intézményesültek a fogyatékos emberek önálló életvitelét segítő támogató szolgálatok, amelyeket előzőleg szintén a MEOSZ honosított meg Magyarországon. Szövetségünk tevékenységének köszönhetően vezették be többek közt a súlyosan mozgássérült embereknek járó lakás-akadálymentesítési támogatást, a közlekedési hátrányok csökkentését célzó gépjárműszerzési- és átalakítási támogatást vagy a parkolási igazolványt, de az akadálymentesítésre vonatkozó építési szabványokra vonatkozó első ajánlásokat is a MEOSZ dolgozta ki.

A MEOSZ tagja az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Szövetségének, amelynek alapítója. Tagjai vagyunk a fogyatékos emberek legjelentősebb nemzetközi szervezeteinek, mint az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF), a Fogyatékos Emberek Világszövetsége (DPI) és a Mozgássérült Emberek Európai Szövetsége (FIMITIC), amelyek irányításában is részt vesznek a MEOSZ vezető tisztségviselői.

Főbb tevékenységeink

Az érdekképviselet mellett a MEOSZ és tagegyesületei az alábbi tevékenységeket végzi (ezek köre a különböző egyesületeknél eltér):

 • intézmények fenntartása, működtetése: a Szövetség, illetve tagegyesületeinek fenntartásában közel félszáz szociális, köznevelési, felnőttképzési, egészségügyi (otthonápolási szolgálat) intézmény, továbbá 16 nem intézményi formában működő szolgáltató egység tevékenykedik az ország területén, amelyek mintegy 15 ezer fogyatékos ember számára nyújtanak rendszeres, vagy átmeneti szolgáltatásokat, úgy mint korai fejlesztés, iskolai felkészítő fejlesztés, támogató szolgálatok, nappali szociális intézmények, bentlakásos intézmények stb.. Két gyógypedagógiai módszertani intézetet (EGYMI) is működtetünk.
 • foglalkoztatás: több mint 5 ezer megváltozott munkaképességű, fogyatékos ember foglalkoztatása akkreditált és szociális foglalkoztatásban
 • szolgáltatások
  • támogató szolgálat: személyi segítés, szállítás biztosítása a súlyosan mozgássérült, fogyatékos embereknek
  • sorstársi tanácsadó hálózat és révész szolgálat: képzett tanácsadók a saját tapasztalataik alapján személyre szabott tanácsadással segítenek a frissen mozgássérültté váló embereknek az önálló életvitel kialakításában, információkkal látják el őket az ellátásokkal, kedvezményekkel, segédeszközökkel kapcsolatban
  • jogi, ügyintézési tanácsadás és segítségnyújtás, információnyújtás a mozgássérült, fogyatékos embereknek (parkolási kártya, akadálymentesítés, gépjármű-szerzési támogatás, ellátások, felülvizsgálatok, segédeszközök stb.)
  • munkaerő-piaci szolgáltatás: állásközvetítés, munkarehabilitációs szolgáltatás megváltozott munkaképességű, fogyatékos embereknek; oktatás, továbbképzés
  • akadálymentesítés: tapasztalati szakértők segítenek akadálymentesítési kérdésekben
  • segédeszköz-kölcsönzés, gyógytorna, masszázs, egészségügyi tanácsadás
  • szabadidős, kulturális, közösségi programok szervezése: esélyegyenlőségi napok, kirándulások, kulturális fesztiválok, seregszemlék, tehetségkutatók, egészségügyi szűrések, sportrendezvények
  • üdülés: a Szövetség és tagegyesületeink több akadálymentes üdülővel rendelkeznek országszerte, amelyek egy része a szociális üdülési programban (Erzsébet-program) is részt vesz
  • érzékenyítés, társadalmi szemléletformálás: rendszeresen tartunk esélyórákat oktatási intézményekben

Szövetségünk, egyesületeink nem csak az egyesületi tagoknak, hanem bármely hozzájuk forduló mozgássérült, illetve megkeresés esetén bármely más fogyatékossággal élő ember számára biztosítják szolgáltatásaikat, amelyek döntő többsége ingyenes. Tagságunk számos helyen kedvezményes áron vehet belépőt (múzeumok, fővárosi állatkert, fővárosi nagycirkusz, Tropicarium stb.)

Egyesületeink a helyi szintű érdekképviseleti és érdekvédelmi munkában szoros kapcsolatot tartanak fent a helyi önkormányzatokkal, a területi döntéshozókkal, a civil szervezetekkel, az oktatási és egészségügyi intézményekkel, foglalkoztatókkal. A mozgalomban kezdetektől fogva nagy szerepet játszik az önkéntesség, a társadalmi munka. Aktív Ifjúsági Tagozatunk van, amely érzékenyítő programokat, képzést, táborokat szervez.

Felépítés

A MEOSZ a törvényeknek megfelelően működő, demokratikus szervezet. Legfőbb döntéshozó szerve a tagegyesületek delegáltjaiból álló küldöttközgyűlés. A Szövetséget a tizenegy tagú elnökség irányítja, élén az elnökkel. A működésben fontos szerepet tölt be a főtitkár. A Szövetség belső ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. Emellett működik még egy Etikai és Fegyelmi Bizottság is.

A kezdetekről

Az 1970-es évek elején Magyarországon a mozgássérült emberek sportegyesületeket hoztak létre. 1977-ben a szervezéssel addig próbálkozó emberek gyógyító intézményekben találkozva vitatkoztak egy országos érdekvédelmi szervezet létrehozásának szükségességéről, annak módjáról. Ennek eredményeként alakult meg elsőként Vas megyében 1977-ben a szerteágazó érdekképviseletet célul tűző egyesület. A harmadikként megszülető budapesti egyesület egy ideig országos koordinációs szerepet is betöltött. Az első hazai probléma-feltáró és javaslatokat megfogalmazó országos konferenciákat is ez az egyesület szervezte.

1979 októberében az akkor már működő hat egyesület megalakította a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Együttműködési Bizottságát, hogy koordinálja az egyesületek munkáját és segítse a közös fellépést az állami szerveknél. 1980 márciusában már tíz működő egyesület hatalmazott fel három egyesületi vezetőt közös érdekeik képviseletére, és döntést hozott arról, hogy a közelgő Rokkant Személyek Nemzetközi Éve (1981) által keltett figyelmet kihasználva, valamennyi megyében létre kell hozni egyesületet, és általuk az országos szövetséget.

1980 szeptemberében politikai és állami döntés született arról, hogy (több évtizedes halogatás után) engedélyezik országos szövetség megalakulását. Novemberben kezdődtek meg a tárgyalások az Egészségügyi Minisztérium és az Együttműködési Bizottság képviselői között a Szövetség létrehozásáról, a viták két hónapig folytak. 1981. február 5-én ült össze a Szövetség megalakulását előkészítő bizottság a mozgássérült emberek képviselői és jeles közéleti személyiségek részvételével. Ezt követően 19 megyei egyesületnél tartottak közgyűléseket, ahol előzetesen megvitatták az Országos Szövetség alapszabályának tervezetét, és javaslatokat tettek a MEOSZ első elnökségének tagjaira. Megválasztották a küldötteket az alakuló Küldöttközgyűlésre, amely 1981. június 13-án kimondta a MEOSZ megalakulását, elfogadta az Alapszabályát és megválasztotta vezetőit.

A Szövetség 1981 novemberében kezdhette meg működését egy 36 négyzetméteres szobában, három alkalmazottal és csekély állami támogatással. A MEOSZ 1989-ben jutott a mai, 400 négyzetméter alapterületű óbudai székházához, amely mára már a saját tulajdona.