Nemzetközi tevékenységek

A MEOSZ nemzetközi tevékenységének célja

Mozgáskorlátozott emberek társadalmi befogadásának, egyenjogúságának elősegítése más fogyatékossággal élő emberek szervezeteivel együttműködve a nemzetközi fogyatékos-mozgalomhoz kapcsolódva. Célunk a nemzetközi fogyatékosságügyi és általános politikák befolyásolása a mozgáskorlátozott emberek emberi jogainak védelme érdekében.

A MEOSZ feladatai nemzetközi területen

 1. A nemzetközi szinten folyó fogyatékosságügyi politikának, a jövő irányzatainak és a meglévő jó gyakorlatoknak megismerése, ezen információk továbbítása a MEOSZ tagegyesületek felé, valamint a jó gyakorlatok átvételi lehetőségeinek megvitatása;
 2. Az ENSZ Konvenció a Fogyatékossággal élő Emberek Jogaiért – a végrehajtás elősegítése, együttműködés európai és nemzetközi ernyőszervezetekkel, külföldi partner szervezetekkel.
 3. Részvétel a nemzetközi fogyatékossági politika alakításában az EDF révén; a mozgáskorlátozott embereket érintő nemzetközi és európai döntések befolyásolása.
 4. Külföldi fogyatékos-szervezetek tájékoztatása a hazai jó gyakorlatokról.

Nemzetközi tevékenységek szintjei

1.) Európai szinten:

 • az EDF (European Disability Forum): Fogyatékossággal élők Európai Fóruma – fogyatékossággal élő emberek legnagyobb európai civil szervezete
 • a   DPI (Disabled People’s International) Europe: fogyatékossággal élő emberek nemzetközi szervezetének európai regionális szervezete – az első olyan szervezet, amely a fogyatékosságot emberi jogi ügyként határozta meg, és magát már 1994-ben emberi jogi szervezetként deklarálta.
 • a FIMITIC (Mozgáskorlátozott Emberek Nemzetközi Szövetsége)
 • az ENIL (European Network on Independent Living): Önálló Élet Európai Hálózata – olyan fogyatékossággal élő emberek szervezete, akik csak segítséggel tudják élni az életüket, ezért legfőbb céljuk az önrendelkező élet megteremtése, fenntartása
 • IF (International Federation on Spina Bifida & Hydrocephalus): a nyitott gerinccel született emberek szervezeteinek szövetsége – európai tevékenységek

2.) Globális szinten:

Tevékenységek:

 • Részvétel az EDF, FIMITIC, DPI és az IF munkájában
  • Elnökségi ülések, közgyűlések, munkacsoportok, konferenciák szervezése Budapesten vagy vidéken akadálymentes helyszíneken;
  • Részvétel közös projektekben, kérdőíves felmérésekben;
  • Információk begyűjtése körkérdések révén
 • Európai projektekben való részvétel – társszervezetekkel, intézményekkel
  • 2013-ban lezárult projektek:
   • TELESCOPE – Tele-egészség Szolgáltatások Egységes Európai Kódexe (EU támogatással, 7 ország 12 szervezete, intézménye részvételével);
   • INSERT – fogyatékos emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése Romániában (EU támogatással, a MEOSZ és román szervezetek részvételével)
  • 2014-ben lezárult projekt
   • Fogyatékossággal élő emberek kulturális tevékenysége a társadalmi befogadás érdekében (a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával, a FIMITIC tagszervezetek részvételével)
 • Magyar 15 és 25 év közötti mozgáskorlátozott fiatalok részvétele az EuroContact európai táboron Németországban minden év július-augusztusában
 • Részvétel nemzetközi felmérésekben – folyamatos
 • Akadálymentes turizmus – Turizmus Mindenki számára, együttműködés a Magyar Turizmus Zrt-vel, részvétel az UTAZÁS kiállításon az MT Zrt. stratégiai partnereként