Fogyatékos gyermek után járó pótszabadság

Pótszabadság jár a munkavállalónak a gyermek születésének évétől annak az évnek a végéig, amikor a gyermek a 16. életévét betölti:

  • egy gyermek után kettő,
  • két gyermek után négy,
  • kettőnél több gyermek után hét

nap pótszabadság illeti meg a szülőt.

A pótszabadságra a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint a saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek után jogosult a szülő.

Kinek jár?

A pótszabadságra való jogosultság szempontjából szülőnek kell tekinteni a vér szerin- ti és az örökbe fogadó szülőt, továbbá az együtt élő házastársat; azt, aki a saját háztar- tásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folya- matban van; a gyámot; valamint a nevelőszülőt és a helyettes szülőt.

A gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti.

 

Pótszabadság tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után

  1. január 1-jétől a fenti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. A pótszabadságot a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén is annak az évnek a végéig lehet megállapítani, amelyben a gyermek a 16. életévét betölti.

A pótszabadságra a kiskorú gyermeke után a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesülő szülő jogosult.

Jogszabályi hivatkozás:

  1. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (118. §)