Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő és a gyám – kivéve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

A támogatás összege

A gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2016-ban 28 500 Ft), töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy az ellátás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 10 százalék, és az ellátás bruttó összegéből vonják le.

A saját jogú nyugdíjban, valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermeknevelési támogatás után nyugdíjjárulékot nem fizet. A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállal- hatja a nyugdíjjárulék fizetését.

A gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, amennyiben az ellátás összege után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

Keresőtevékenység folytatása a támogatás mellett

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

JÓ TUDNI! A gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő időbeli korlátozás nélkül elhelyezheti gyermekét napközbeni ellátását biztosító intézményben.