Tankönyv támogatás

A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére.

Ingyenes  tankönyvellátás

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyv- kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

 • tartósan beteg,
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 • három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett, vagy utógondozói ellátásban részesül ingyenesen álljanak rendelkezésre a tankönyve

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A normatív kedvezmény iránti igényt a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani az iskolákban kihirdetett időpontig.

Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meg- határozott időben kell bejelenteni. Ha a bejelentés későbbi időpontban történik – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, a tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni.

A normatív kedvezmény biztosítható

 • az iskolától történő tankönyvkölcsönzéssel,
 • napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával,
 • használt tankönyvek biztosításával, vagy
 • tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján.

Jogszabályi hivatkozás:

 1. 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről