Nyilatkozat

Nyilatkozat

a fogyatékossággal élő emberek törvény előtti egyenlőségének, általános cselekvőképességének és önálló életvitelének előmozdítása érdekében

Mi, a fogyatékossággal élő emberek és az érdekeik képviseletében eljáró szervezetek a törvény előtti egyenlőség, az egyenlő bánásmód és az önálló életvitel hazai előmozdítása és az ENSZ Fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló Egyezményében (CRPD) foglaltaknak való megfelelés érdekében az alábbiakat javasoljuk a Magyarország Kormányának:

 1. A CRPD 12 cikke kapcsán:

A fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének korlátozása úgy kerüljön kivezetésre a hazai jogrendből a lehető legrövidebb időn belül , hogy a támogatott döntéshozatali rendszer át tudja venni az érintettek érdekeinek képviseletét.

  1. A CRPD progresszív emberi jogi szemlélete és a magyar bírók, szakemberek, szülők protektív személete közti értékkonfliktust fel kell oldani, és kimunkálni olyan megoldásokat, ami a konfliktusok kezelését lehetővé teszik.
  2. Ennek érdekében folyamatos akkreditált szakképzésekre van szükség a döntéshozók, a jogalkalmazó hatósági alkalmazottak, a bíróságok,  az egészségügyi és szociális intézmények munkatársai, különösen a gondnokok és a támogatók számára. A különböző fogyatékosságok, egészségi állapotunk ismerete nem csak orvosi szakkérdés, hanem a társadalmi befogadás és az egyéni ügyekben az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében döntéshozóknak komplex fogyatékosságügyi ismeretekkel kell rendelkezniük.
  3. A fogyatékossággal élő személyek érdekérvényesítési képességeinek erősítése képességeik, tudásuk különösen a cselekvőképességgel kapcsolatos szabályozások, a támogatott döntéshozatal működésének ismertetésével.
  4. Általános választójogot javaslunk, a beszámítási képesség vizsgálata nélkül. A választójog gyakorlásában az akadálymentesség és hozzáférhetőség garantálása  mellett az egyéni helyzetekben biztosított észszerű alkalmazkodással a fogyatékossággal élő emberek egyenlősége biztosítható
 1. A CRPD 19. cikke kapcsán:

Az önálló életvitel és törvény előtti egyenlőség szükséges előfeltétele az akadálymentes környezet és egyenlő hozzáférés a szolgáltatásokhoz, ezért javasoljuk, hogy az önálló életvitelt támogató szolgáltatások tartalmi felülvizsgálatát, jelentős kiterjesztését és kapacitásbővítését. Javasoljuk az állami szolgáltató rendszerek (oktatás, egészségügy, szociális ellátások, közigazgatás, kultúra, közlekedés stb.) akadálymentesítésének jelentős támogatását. Javasoljuk az EU-s és hazai forrásokból megvalósuló fejlesztések akadálymentességének szigorú ellenőrzését már a tervezéstől.

 1. A CRPD 5. cikke kapcsán:

Az aláírásra képtelen személyek számára a magánjogi és közjegyzői szabályozás módosítását, egyéb, mint elektronikus aláírási módok, támogatott döntéshozatal gyakorlati alkalmazásának kidolgozását javasoljuk. Továbbá kérjük az észszerű alkalmazkodás biztosítását az egyéni helyzetekben a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében.

Budapest, 2020. december 1.

A nyilatkozatot a MEOSZ mellett az alábbi szervezetek támogatták:

Autisták Országos Szövetsége, Rejtett Kincsek Down Egyesület, TASZ, Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A Nyilatkozatot bárki aláírhatja 2020. december 31-ig, aki az abban foglaltakkal egyetért.

A nyilatkozat lenti, digitális aláírásához egy létező e-mail cím megadására van szükség, amit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezelünk.

A projekt következő lépéseként 2021 januárjától kezdődően a cselekvőképesség és törvény előtti egyenlőség, az egyenlőség és a jognyilatkozatok aláírása, valamint az önálló életvitel kapcsán 2-2, összesen hat online webináriumot szervezünk. A tematikus érdekképviseleti találkozókon kormányzati és szakmai szervezetek vesznek részt terveink szerint. A tematikus érdekképviseleti találkozók célja a jogszabály változtatás érveinek összegyűjtése mellett az érdekképviseleti munka megismertetése az érintettekkel. Ennek érdekében az egyes témák első webinárjára bárki regisztrálhat hallgatóságként, a második találkozón pedig a jogszabályok, gyakorlatok megváltoztatására irányuló lépésekről zajlik egyeztetés szűkebb körben. A webináriumok időpontjáról részletes tájékoztatást adunk. Számítunk részvételükre, hozzászólásaikra!