2016 sikereihez szükség volt a tagszervezetekre, a tisztségviselőkre, az önkéntesekre, a tagságra és a MEOSZ-ra (Humanitás)

Küldöttközgyűlést és képzést tartott május 3. és 5. között Hajdúszoboszlón a MEOSZ.

Egyperces néma főhajtással kezdődött május 3-án a MEOSZ közgyűlése Hajdúszoboszlón. A küldöttek a 2016-ban és 2017 elején örökre eltávozott tisztségviselőkre emlékeztek, akik a mozgássérült emberek mozgalmának szereztek megbecsülést.

2016-ban elhunyt dr. Gadó Pál, a szövetség tiszteletbeli alelnöke, dr. Gere Kálmán, a Hajdú-Bihar megyei egyesület alapító elnöke, Gergely József, a kiskunhalasi egyesület alapító elnöke, Erőss Ferenc, a bonyhádi egyesület elnöke, Zöld Jánosné, Erzsébet-Soroksár egyesületének elnöke, Schaffler Ádám, a Tolna megyei egyesület tiszteletbeli elnöke, Kiss Erika és Kevy Beáta, a MEOSZ munkatársai. 2017-ben további veszteség érte mozgalmunkat: búcsúznunk kellett dr. Thiesz József mosonmagyaróvári egyesületi elnöktől, a szövetség etikai bizottságának tagjától, valamint Bodor Zoltán elnökségi tagtól.

Véglegesen felállt a MEOSZ szakmai csapata

A MEOSZ 2016-os szakmai beszámolóját minden küldött megkapta írásban, ehhez fűzött szóbeli kiegészítéseket Kovács Ágnes elnök. Elmondta, három területen folytak egy időben a munkálatok: a szövetség részben az aktuális kormányzati intézkedésekhez dolgozott ki érdemi, szakmai javaslatokat (digitális jólét, kitagolás, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, rehabilitációs kártya kiterjesztése, turisztikai stratégia, intézményi normatíva megváltoztatása), részben maga is indítványozott témákat, melyek rendezése égető a mozgássérült emberek számára (ápolási díj, lakásakadálymentesítési támogatás, gépjárműszerzési rendszer átalakítása, közlekedőképesség-minősítési rendszerének felülvizsgálata, súlyosan mozgássérült betegek szállítása segédeszköz nélkül). A harmadik területet az úgynevezett stratégiai pereskedések tették ki, amikor egyéni panaszok alapján készített előterjesztést (moped-ügy, oktatás) a MEOSZ. Ez utóbbi azért különösen fontos, mert az egyéni problémák megoldása a közösség nagy része számára is segítséggel szolgálhat. „Az elnökség a 2015-ös megválasztása pillanatától elkötelezett abban, hogy megerősítse a MEOSZ-központot, hiszen ez a záloga annak, hogy olyan szakmai munkát tudjon végezni, amely támogatja a tagszervezeteket és a mozgássérült emberek közösségét. 2017 végére kimondhatjuk, hogy a központ beállt abba a formájába, melyet elterveztünk” – jelentette ki évértékelőjében Kovács Ágnes, aki új munkamódszer bevezetéséről is beszámolt. Egy-egy téma kidolgozásába külsős szakemberek is bekapcsolódnak, akik ismerői az adott területnek, illetve tapasztalati szakértőként nagy gyakorlattal rendelkeznek. Elsőként az önrendelkező élet munkacsoport állt fel. „Nagyszerű emberek csatlakoztak ehhez a munkához, tapasztalataiknak köszönhetően jóval szélesebb spektrumban tudtuk megközelíteni az adott problémát, sokkal hitelesebben megfogalmazni a nehézségeket és megtenni a javaslatainkat” – mondta.

A szövetség 2016-ban is nagy hangsúlyt fordított, hogy folyamatosan tájékoztassa a tagságot és a tagszervezeteket az aktuális munkákról: a honlapján nyilvánossá tette az illetékesekhez benyújtott anyagokat és a beérkezett válaszokat is.

Két elnökségi ülés között informális találkozó

A MEOSZ hatékonyabb működése érdekében az elnökség két ülése között informális találkozót tart, amikor alaposan átbeszéli a nagy horderejű témákat. „Az elnökségi üléseken annyi mindent kell egyszerre feldolgoznunk, hogy a témák aprólékos megtárgyalására már nincs lehetőség, és ez nagyon hiányzott a tagoknak. A munkamódszer rendkívül jónak bizonyult, az elnökségi tagok ezáltal sokkal inkább részesei a szövetségben folyó munkáknak, és jobban is tudják monitorozni” – jegyezte meg Kovács Ágnes.

Pozitív eredménnyel zárt a MEOSZ

Madár Ildikó gazdasági vezető a MEOSZ pénzügyi mérlegéről tájékoztatta a küldötteket: az állami támogatás összege 2016-ban 175 600 000 forintot tett ki. Jelentősen csökkentek a ráfordítások, a gazdálkodás átalakításának köszönhetően – a korábbi komoly veszteséggel záró évek után először – a szövetség tizenkétmillió forint pozitív eredménnyel zárta az évet. Sőt, ez volt az első olyan esztendő, amikor az év elején átmeneti kölcsön nélkül tudta a költségeit fedezni.

Kovács Ágnes elnök hozzátette: a MEOSZ leírta az évek óta maga előtt görgetett veszteséget, és elindult egy pozitív gazdálkodás irányába. 2016-ban – évek óta először – nem kellett fenntartói hozzájárulást fizetni a támogató szolgálat zökkenőmentes működéséhez, korábban ez majdnem elérte a hatmillió forintot. A szolgálat most hárommillió forint plusszal zárt, miközben ugyanazt a teljesítményt hozta. Ugyanez jellemezte a Humanitást is, a szövetség jelentős támogatással működtette a lapot, de a szerződések és a működés átvizsgálását követően közel egymillió forint eredményt hozott. „A költségvetésünkben, a gazdálkodásunkban igyekeztünk tudatosan felszámolni azokat a tételeket, amelyek nehezítették a MEOSZ működését. Remélem, 2017-ben is folytatni tudjuk a pozitív gazdálkodási folyamatokat!” – adott hangot örömének Kovács Ágnes.

Következetesség és jogkövető magatartás

Balogh Zoltán, a felügyelőbizottság elnöke beszámolójában a tagszervezetek jogszerű működésének fontosságát hangsúlyozta, a MEOSZ elnökségének és apparátusának ugyanis nagy múltú és létszámú egyesületekben kellett abban közreműködnie, hogy a jogellenes vagy annak tűnő cselekedetnek még a látszatát is elkerüljék. De másfajta gondokról is említést tett: több egyesület nem fizette be a szövetségnek a tagdíj-hozzájárulását, miközben igénybe vette az állami támogatást. Ugyancsak szép számmal vannak olyan szervezetek, amelyek sem az idei, sem a tavalyi közgyűlés és képzés részvételi díját nem rendezték még, pedig a MEOSZ megelőlegezte nekik. „Ma jogos elvárás, hogy több jusson az egyre csökkenő tagságnak, de ezt nem lehet megtenni, amikor a kintlévőség a tagszervezetek részéről több mint ötmillió forint. Feladatunk, hogy erősítsük a tisztségviselőkben a következetes és jogkövető magatartást, elkerüljük azokat a konkrét problémákat, amilyenekkel az elmúlt hónapokban találkoztunk” – szögezte le. Ezt követően Balogh Zoltán arról beszélt, hogy a MEOSZ elnöksége és a felügyelőbizottság között az elmúlt két évben példaértékű együttműködést folyik. „Ennek köszönhető, hogy az elnökség azonnal felkarolta a kezdeményezésünket: kapjanak szakmai felkészítést munkájukhoz az egyesületek ellenőrzési célokra megválasztott tisztségviselői. Év elején a MEOSZ-székházban tartottunk képzést, melyet most folytatunk Hajdúszoboszlón” – mondta.

Jobb együttműködés a kormánnyal, az érdekvédelmi szervezetekkel

A 2017-es munkatervből Kovács Ágnes elnök kiemelte, hogy a MEOSZ javítani kívánja együttműködését a kormánnyal, az érdekvédelmi szervezetekkel, és egy idei pályázati lehetőségnek köszönhetően az egyházi kapcsolatok ápolására is nagy hangsúlyt fektet. Hozzátette: szeretnénk sikeresebbek lenni a jogalkotásban való részvételben, a szakpolitikai folyamatokban és a központi döntésekben, de a siker nem csak rajtunk múlik, hanem a kormány nyitottságán is. Az érdekvédelemben folytatjuk a tavaly elkezdett szakmai konzultációkat, állásfoglalások elkészítését, mert célunk, hogy a papírra vetett sorokból gyakorlat váljék a mozgássérült emberek érdekében.

Idén több, 2016-ban elkezdett téma is folytatódik, így a közösségi közlekedés, mert a munkák nem olyan ütemben zajlanak, amilyenben elvárható lenne. A munkaterv fontos részét képezi a kitagolás, a felsőoktatás kérdése, az intézményi normatívákkal kapcsolatos problematika, az önrendelkező élet, amely nem kis feladatot ad a MEOSZ elnöksége részére, mert számtalan területet érint. Készül a rokkantsági nyugdíjrendszert követő új struktúra problémakörének, a rehabilitációs szolgáltatások feltérképezése, ajánlások megfogalmazása és egyeztetés a tárcákkal. „Szeretnénk a MEOSZ-t 2017-ben olyan szinten megerősíteni, hogy ne váljon működésképtelenné, ha az állami támogatás nem érkezik meg időben” – fűzte hozzá Kovács Ágnes.

Módosult a MEOSZ Alapszabálya: 1. békéscsabai és nyíregyházi telephellyel bővült a szövetség; 2. az elnökség egy évre felfüggesztheti a tagszervezet jogainak gyakorlását, és a szövetségtől nem részesülhet anyagi támogatásban, amennyiben nem teljesíti az Alapszabályban foglalt kötelezettségeket, tevékenységével veszélyezteti a mozgáskorlátozott emberek mozgalmának elért eredményeit, folyamatosan megsérti a számviteli törvény előírásait, illetve az egyesület működésére vonatkozó jogszabályokat, valamint etikai problémák jelentkeznek.

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2016. évi mérleget, a gazdasági tevékenységről szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, az idei munka- és költségvetési tervet. Ugyancsak egyhangúlag megszavazta, hogy a MEOSZ tagfelvételét kérje a brüsszeli központú ENIL szervezethez, az Önálló Életvitel Európai Hálózatához.

Új tisztségviselőket választottak

A küldöttek új tisztségviselőket választottak: Bodor Zoltán halála miatt az elnökség tagja lett Nagy Bendegúz Lóránd, a felügyelőbizottságba dr. Urbán-Szabó Béla lemondása miatt bekerült dr. Ruzsa György, az etikai bizottságba dr. Thiesz József halála miatt pedig Szabó Sándor.

NAGY BENDEGÚZ LÓRÁND építész, rehabilitációs szakmérnök, a Mozgáskorlátozottak és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének tagja, a De Jure Alapítvány kuratóriumi elnöke, számos nemzetközi konferencia előadója. 1998-ban svéd ösztöndíjjal Borlangeben rehabilitációs szakmérnöki oklevelet szerez. Diplomamunkája, egy kétkerekű bicikli paraplég embereknek, világújdonság. Skandináviában jön rá, hogy közös a világunk, nincs külön világ épeknek és sérülteknek. Hazatérése után a hasonlóan gondolkodó emberekkel akadálymentesíteni akarja az országot. Folyamatosan feszegeti a kerekesszékes lét határait. Mivel a kerekesszék nem akadály, hátizsákkal beutazza Ázsiát, egyedül bejárja Dél-Amerika lakott és lakatlan területeit, majd nekivág Afrikának is. Gyermekkora óta fotózik, képeit több kiállításon is bemutatták.

Nagy Bendegúz Lóránd, a MEOSZ elnökségének tagja

Nagy Bendegúz Lóránd, a MEOSZ elnökségének tagja

 

DR. RUZSA GYÖRGY középiskolai tanár, jelenleg ügyvéd, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének alelnöke két fogyatékossággal élő gyermeket nevel. Több mint tíz évig tereptanára volt a különböző felsőfokú iskolák szociális munkás hallgatóinak. Fontosnak tartja a fogyatékos emberek közösségének segítését, hogy a legmagasabb szinten elfogadottá váljanak azon igényeik és jogaik, amelyek egy élhetőbb környezetet teremtenek, és elősegítik életminőségük jobbítását. Felügyelőbizottsági tevékenysége során a hatékony és törvényes működésre helyezi a hangsúlyt, jogi téren kívánja segíteni a MEOSZ működésének, gazdálkodásának törvényességét, hogy a tagszervezetek megelőzzék az esetleges törvénysértéseket.

Dr. Ruzsa György, a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Ruzsa György, a Felügyelő Bizottság tagja

 

SZABÓ SÁNDOR 1989-től tagja a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének, 2010 óta pedig elnöke. 2000-től az Atomerőmű SE asztalitenisz szakcsoport vezetője. Célja, hogy előmozdítsa: a tagegyesületek még inkább közeledjenek egymáshoz és a MEOSZ-hoz, segítsék egymást. Szükségesnek ítéli meg, hogy minél többen támogassák a tömegsport és az egészség megőrzésére irányuló kezdeményezéseket. Úgy véli, az európai uniós pályázatok is ebbe az irányba mozdulnak el. Mottója: Az önzetlen segítség és odaadó munkánk a mozgalmunk jövője.

Szabó Sándor, az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja

Szabó Sándor, az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja

„Az ember soha nem lehet elégedett, de egy szervezetnek kell annyi önbecsülésének lennie, hogy legalább a saját munkáját értékelni tudja. Ahhoz, hogy mi ilyen pozitív eredménnyel zárhattuk a 2016-os évet, nagyon sok emberre volt szükség: a tagszervezetekre, az ott megválasztott tisztségviselőkre, az önkéntesekre és a tagságra. Azt gondolom, szükség volt ránk is, a MEOSZ-ra és a központ munkatársaira” – fejezte ki köszönetét a küldöttközgyűlés zárszavában Kovács Ágnes elnök.

 


 

Képzések segítik az egyesületeket

A MEOSZ május 4-én és 5-én különböző képzéseket, előadásokat szervezett, hogy megerősítse a tagszervezeteket, érdekvédelmi tevékenységüket. Nagy Péter, a Tender Európa Kft. ügyvezetője az európai uniós pályázatokra hívta fel az egyesületek figyelmét. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a közelmúltban tizenhat egyesületünk 470 millió forint támogatást nyert a kft. szakmai segítségével (emellett voltak olyan szervezetek is, melyek önállóan pályáztak és nyertek – a szerk.).

Dr. Gregor Katalin, az Egyenlő Bánásmód Hatóság főosztályvezetője a sikeres eseteikről tartott előadást, továbbá mindenkit arra biztatott, hogy éljen a közérdekű igényérvényesítés lehetőségével, ha egy intézmény, szolgáltató nem teljesíti az akadálymentesség követelményeit, diszkriminálva ezzel a mozgássérült embereket.
Az önálló élet európai napján, május 5-én ismertette munkáját a MEOSZ önálló élet munkacsoportja. Tagjai elmondták: tíz évvel a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény ratifikálása után a magyar mozgássérült emberek számára még mindig elérhetetlen álom az önálló, önrendelkező élet, jóllehet az állam vállalta, hogy számos intézkedést tesz az önrendelkező élet feltételeinek megteremtése érdekében. Az érintettek napi tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy e vállalások teljesítésében Magyarország jelentős lemaradásban van. Sem a megfelelő lakhatási lehetőségek, sem a támogató szolgáltatások, sem a fizikai környezethez, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nem biztosított ahhoz, hogy egy mozgássérült ember ugyanúgy élhessen, mint bárki más. A problematikáról a közeljövőben tanulmány készül, melyben ajánlásokat is megfogalmaznak a kormány számára.
Az önálló élet európai napját kontinens-szerte megünneplik, üzenete mindenkihez szól: mi, mindannyian egyenlő tagjai vagyunk a magyar társadalomnak attól függetlenül, hogy valaki fogyatékossággal él-e vagy sem. A világ így, velünk együtt sokszínű.

Ignácz Bea
a Humanitás főszerkesztője

Megjelent a Humanitás 2017. májusi számában

A MEOSZ hajdúszoboiszlói közgyűlésének képei

2017. május 2-5. Fotók: Bedő Juli

Azóta történt

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az alapvető jogok biztosához fordult, hogy folytasson le vizsgálatot a tartós ápolást végzők…
Az M3-as metró teljes körű akadálymentesítéséről szóló megállapodást írt alá Tarlós István főpolgármester és Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak…
Százmillió forint – az elmúlt évi összeg kétszerese – áll rendelkezésre idén a súlyosan mozgáskorlátozott személyeknek gépkocsivásárlásra az…

Előzmények

A MEOSZ részmegoldásnak tartja a napokban meghirdetett AUTÓPLUSZ 2017 pályázatot, mert nem nyújt elegendő támogatást ahhoz, hogy az…
A MEOSZ javaslatára a kormány jövőre külön pályázati keretet biztosít a súlyosan mozgássérült emberek gépjárműszerzésére. Mivel jelenleg nincs…
Mivel a szaktárca szerint jelenleg nincs mód az új autók körének bővítésére, a MEOSZ áthidaló és átmeneti megoldásként…