A MEOSZ ebben a formájában nem tudja támogatni a kormány kitagolási koncepcióját, mert annak nem célja a fogyatékos emberek valódi társadalmi befogadása

A MEOSZ levélben fordult Fülöp Attila államtitkárhoz, amelyben visszautasítja azt a kormányzati hozzáállást, hogy a mozgáskorlátozott emberek meghatározó és legnagyobb érdekképviseleti szervezeteként csak arra van lehetősége, hogy az „esetleges észrevételeit megküldhesse” a kitagolási koncepció és kormányhatározat tervezet utolsó verziója kapcsán. Szövetségünk annak fényében kötött Partnerségi Megállapodást, hogy ezzel olyan együttműködés jön létre, mely a koncepció szakmai alapon történő, tényleges felülvizsgálatára irányul. Ehhez képest a javaslatainkból csupán egyetlen szót vettek át. A jelen koncepció tervezete ellentétes a MEOSZ mindazon – a mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekét szem előtt tartó – törekvéseivel, amely a mozgáskorlátozott emberek méltóságteljes, önrendelkező életét garantálják, ezért annak elfogadását ebben a formájában nem tudjuk támogatni!

A MEOSZ és az öt országos érdekvédelmi szervezet 2018. november 21-én partnerségi megállapodást kötött az EMMI-vel a helyzet valódi rendezése érdekében, amelyben az érintettek vállalták, hogy felülvizsgálják a jelenleg hatályban lévő kiváltási koncepciót. A MEOSZ 2018. december 20-án részletes javaslatcsomagot (a MEOSZ javaslatai itt olvashatók) küldött Fülöp Attila államtitkár részére, mely tartalmazta az elengedhetetlen rendszerszintű változásokra vonatkozó javaslatainkat, valamint a korábbi koncepció kritikáját is. Ebben hangsúlyoztuk: a MEOSZ számára a kiváltás akkor elfogadható, ha az együtt jár az intézményi kultúra felszámolásával, egyúttal a lakhatási és a közösségi szolgáltatások kialakításával.

2019. február 19-én Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az országos érdekvédelmi szervezetek részvételével tartott egyeztetésen megerősítette: szükség van a szociális törvény által szabályozott ellátások minőségi garanciáinak megalkotására és azok biztosítására, a szükségletalapú finanszírozás megteremtésére valamint a területi lefedettség biztosítására, s ezekre vonatkozóan ütemezett lépéseket kell tenni.

Az államtitkárság által 2019. február 14-én megküldött koncepció tervezetet véleményezve kiemeltük, hogy stratégiai gondolkodást és cselekvést várunk el, továbbá 10 pontba szedtük azokat a javaslatainkat, amelyekkel kértük kiegészíteni a tervezetet. Javaslatainkból érthetetlen módon csak egy szót építettek be a koncepcióba, melyet így gyakorlatilag a február 14-i állapota szerint terjesztenek a Magyar Kormány elé. A koncepció nem foglal állást az általunk felvetett alapvető problémák tényleges megoldását illetően. Nem tartalmaz biztosítékot jelentő garanciákat arra vonatkozóan, hogy az uniós források bevonásával ne jöhessenek létre újabb jogsértő megoldások. A koncepció a jelenlegi formájában tovább támogatja azt az alulfinanszírozott szociális rendszert, mely alkalmatlan a fogyatékos emberek ellátására.  A MEOSZ szerint, a kormány elé kerülő előterjesztésnek nem célja a fogyatékos emberek valódi társadalmi befogadása.

A MEOSZ Fülöp Attila államtitkárnak írt levelében (a MEOSZ levele itt olvasható) hangsúlyozza, hogy a konstruktív gondolkodásban bízva vettünk részt a kitagolásra vonatkozó egyeztetéseken. Azt látjuk azonban, hogy a kormányzati oldal részéről a tényleges előremutató lépések helyett a régi beidegződések és automatizmusok működnek. Az érdekvédelem hiába hívja fel a figyelmet a Fogyatékos Emberek Jogairól Szóló Egyezmény előírásaira. A fogyatékos emberek jogai, nem törvényi garanciaként, hanem mint választható opciók jelennek meg a dokumentumokban. A hétköznapokban tovább élünk, azzal a szociális és gyermekvédelmi törvénnyel és rendszerrel, mely nem nyújt biztonságot és kiszámítható szolgáltatásokat. Ha jelen koncepció elfogadásra kerül, úgy újabb évekre rögzülnek a szakmaiatlan félmegoldások. Mindezekre figyelemmel a MEOSZ fenntartja korábbi javaslatait, melyet ismételten megküldött a levél mellékleteként.

A MEOSZ kitagolással kapcsolatos korábbi anyagai itt érhetők el:

http://www.meosz.hu/blog/meosz-javaslatai-is-szereplenek-az-uj-kitagolasi-koncepcioban/

Budapest, 2019. március 8.

 

Azóta történt

logo új
Az emberi erőforrások minisztere a napokban hozott rendeletével megerősítette, hogy  a járványtól függetlenül nem csak konzultációra van lehetőség…
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) 2020. szeptember 14-én tisztújító közgyűlést tartott, melyen megválasztották a szervezet vezető testületeinek…
Bartos Peter_01 (1)
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Korlátok nélkül című programja 600 súlyosan mozgáskorlátozott embernek nyújt segítséget abban, hogy az…

Előzmények

Tob2_2
Várjuk a jelentkezéseket a Sorstársi rehabilitációs mentorálás képzésünkre és azt követően mentori feladatok ellátására Budapestről, Baranya, Békés, Csongrád,…
received_2155170884533245
A MEOSZ egyedülálló projektjének bemutatására országszerte 20 tájékoztató- és toborzónapot szervezünk mozgáskorlátozott emberek és szociális szakemberek számára. Projektünkben…
Tob2_2
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló Korlátok nélkül c. pályázata keretében országosan 600…