A MEOSZ ebben a formájában nem tudja támogatni a kormány kitagolási koncepcióját, mert annak nem célja a fogyatékos emberek valódi társadalmi befogadása

A MEOSZ levélben fordult Fülöp Attila államtitkárhoz, amelyben visszautasítja azt a kormányzati hozzáállást, hogy a mozgáskorlátozott emberek meghatározó és legnagyobb érdekképviseleti szervezeteként csak arra van lehetősége, hogy az „esetleges észrevételeit megküldhesse” a kitagolási koncepció és kormányhatározat tervezet utolsó verziója kapcsán. Szövetségünk annak fényében kötött Partnerségi Megállapodást, hogy ezzel olyan együttműködés jön létre, mely a koncepció szakmai alapon történő, tényleges felülvizsgálatára irányul. Ehhez képest a javaslatainkból csupán egyetlen szót vettek át. A jelen koncepció tervezete ellentétes a MEOSZ mindazon – a mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekét szem előtt tartó – törekvéseivel, amely a mozgáskorlátozott emberek méltóságteljes, önrendelkező életét garantálják, ezért annak elfogadását ebben a formájában nem tudjuk támogatni!

A MEOSZ és az öt országos érdekvédelmi szervezet 2018. november 21-én partnerségi megállapodást kötött az EMMI-vel a helyzet valódi rendezése érdekében, amelyben az érintettek vállalták, hogy felülvizsgálják a jelenleg hatályban lévő kiváltási koncepciót. A MEOSZ 2018. december 20-án részletes javaslatcsomagot (a MEOSZ javaslatai itt olvashatók) küldött Fülöp Attila államtitkár részére, mely tartalmazta az elengedhetetlen rendszerszintű változásokra vonatkozó javaslatainkat, valamint a korábbi koncepció kritikáját is. Ebben hangsúlyoztuk: a MEOSZ számára a kiváltás akkor elfogadható, ha az együtt jár az intézményi kultúra felszámolásával, egyúttal a lakhatási és a közösségi szolgáltatások kialakításával.

2019. február 19-én Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az országos érdekvédelmi szervezetek részvételével tartott egyeztetésen megerősítette: szükség van a szociális törvény által szabályozott ellátások minőségi garanciáinak megalkotására és azok biztosítására, a szükségletalapú finanszírozás megteremtésére valamint a területi lefedettség biztosítására, s ezekre vonatkozóan ütemezett lépéseket kell tenni.

Az államtitkárság által 2019. február 14-én megküldött koncepció tervezetet véleményezve kiemeltük, hogy stratégiai gondolkodást és cselekvést várunk el, továbbá 10 pontba szedtük azokat a javaslatainkat, amelyekkel kértük kiegészíteni a tervezetet. Javaslatainkból érthetetlen módon csak egy szót építettek be a koncepcióba, melyet így gyakorlatilag a február 14-i állapota szerint terjesztenek a Magyar Kormány elé. A koncepció nem foglal állást az általunk felvetett alapvető problémák tényleges megoldását illetően. Nem tartalmaz biztosítékot jelentő garanciákat arra vonatkozóan, hogy az uniós források bevonásával ne jöhessenek létre újabb jogsértő megoldások. A koncepció a jelenlegi formájában tovább támogatja azt az alulfinanszírozott szociális rendszert, mely alkalmatlan a fogyatékos emberek ellátására.  A MEOSZ szerint, a kormány elé kerülő előterjesztésnek nem célja a fogyatékos emberek valódi társadalmi befogadása.

A MEOSZ Fülöp Attila államtitkárnak írt levelében (a MEOSZ levele itt olvasható) hangsúlyozza, hogy a konstruktív gondolkodásban bízva vettünk részt a kitagolásra vonatkozó egyeztetéseken. Azt látjuk azonban, hogy a kormányzati oldal részéről a tényleges előremutató lépések helyett a régi beidegződések és automatizmusok működnek. Az érdekvédelem hiába hívja fel a figyelmet a Fogyatékos Emberek Jogairól Szóló Egyezmény előírásaira. A fogyatékos emberek jogai, nem törvényi garanciaként, hanem mint választható opciók jelennek meg a dokumentumokban. A hétköznapokban tovább élünk, azzal a szociális és gyermekvédelmi törvénnyel és rendszerrel, mely nem nyújt biztonságot és kiszámítható szolgáltatásokat. Ha jelen koncepció elfogadásra kerül, úgy újabb évekre rögzülnek a szakmaiatlan félmegoldások. Mindezekre figyelemmel a MEOSZ fenntartja korábbi javaslatait, melyet ismételten megküldött a levél mellékleteként.

A MEOSZ kitagolással kapcsolatos korábbi anyagai itt érhetők el:

http://www.meosz.hu/blog/meosz-javaslatai-is-szereplenek-az-uj-kitagolasi-koncepcioban/

Budapest, 2019. március 8.

 

Azóta történt

Kovacs Agnes hivatalos foto
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége megalapozott és következetes szakmai és érdekvédelmi munkája révén elérte, hogy az EMMI munkacsoportot…
Kovacs Agnes hivatalos foto
A MEOSZ szerint a gyógyászati segédeszközt használók kritikus helyzete miatt nem odázható tovább a gyógyászati segédeszközrendszer teljes körű…
Meosz
Újabb sikereket ért el a MEOSZ az akadálymentesítés terén, miután a Szövetség közreműködése nyomán hamarosan megkezdődik III. kerületi…

Előzmények

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint többszörösen jogsértő, ezért elfogadhatatlan az „Akadálymentesítés követelményei eltérő rendeltetésű épületek esetén” című…
wc2_athuzva_korrel2
Az elől kivágott WC kagylók és ülőkék használatra alkalmatlanok és balesetveszélyek, ezért tervezésük, beépítésük, jövőbeni üzembe helyezésük mellőzése…
Meosz
Külső liftet szeretett volna kialakíttatni mozgáskorlátozottá vált férje számára egy hölgy, aki – miután a hatóságoktól többször is…