A MEOSZ garanciákat kér a fogyatékos tanulók érdekében- A Nemzeti köznevelési törvény módosító javaslatát véleményeztük

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez fordult a köznevelési törvény fogyatékos tanulókat érintő tervezett módosítása kapcsán, mert nem látja biztosítottnak, hogy a tervezett változások valóban az érintett tanulók érdekeit szolgálják. Ráadásul a fogyatékos tanulók esetében a magántanulói státusz kényszer és nem a választható alternatívák egyike. A MEOSZ azt kéri, hogy halasszák el a törvénymódosítás parlamenti vitáját, az egyéni munkarend részletszabályainak kidolgozásába pedig vonják be az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjait. A MEOSZ már 2016-ban rendszerszintű változásokat sürgetett az oktatás terén, azonban az ügyben érintettek nem foglalkoztak érdemben a Szövetség javaslataival.

A MEOSZ sérelmezi, hogy nem volt társadalmi egyeztetés a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat kapcsán, holott a magántanulói jogállásra vonatkozó tervezett változások jelentősen érintik azokat a mozgáskorlátozott tanulókat, akik tankötelezettségüket csak magántanulóként tudják teljesíteni – fogalmazott Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az emberi erőforrások miniszterének írt levelében. Szövetségünk nehezményezi, hogy törvényjavaslat parlamenti vitájára úgy kerülne sor, hogy az érintettek előtt ismeretlenek az egyéni munkarendre vonatkozó részletszabályok. A MEOSZ több pontban megfogalmazta aggályait és észrevételeit az emberi erőforrások miniszterének, (a MEOSZ dr. Kásler Miklósnak írt levele itt olvasható) melyet tájékoztatásul megküldött dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Bódis József oktatásért felelős államtitkár, dr. Maruzsa Zoltán Viktor köznevelésért felelős helyettes államtitkár, az OFT elnöke és valamennyi tagja, valamint dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő részére. A levél mellékleteként a MEOSZ ismételten megküldte a 2016-ban elkészített, és sajnos még mindig aktuális szakmai anyagát. (A szakmai anyag itt olvasható)

A MEOSZ szerint kérdéses, hogy elegendő szakember hiányában lesz-e valódi hatása a törvénymódosításnak, ugyanis a javaslat a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók (BTMN) felzárkóztatását és készségfejlesztését fejlesztő pedagógiai ellátás keretében tenné kötelezővé, melyet fejlesztő pedagógusnak kell végeznie. Jelenleg súlyos szakember hiány van – képzésük évekbe telik – a végzett gyógypedagógusok jelentős része pedig meg sem jelenik a közoktatásban, mert vagy a magánszférában vagy speciális intézményben dolgoznak, ahol csak a legsúlyosabb zavarokat látják el. Szövetségünk ezért választ vár arra, hogy milyen garanciákat építenek be a törvénybe, hogy legyen elég fejlesztő pedagógus, illetve ad-e az iskoláknak elegendő keretet a kormányzat, hogy meg tudjanak felelni az új elvárásoknak.

A MEOSZ aggályosnak tartja, hogy a tervezet alapján nem lehet pontosan tudni, hogy mi lesz a magántanulói jogállás helyett, nem ismertek a részletszabályok, nem tudni, hogy hoz-e változást az egyéni munkarend a jelentős számú magántanulói státusszal rendelkező mozgáskorlátozott tanuló számára. A valóságban változik-e egyáltalán valami, vagy csak más lesz a magántanulói státusz elnevezése, és más lesz a felmentést engedélyező szerv. Amennyiben a cél az, hogy az iskolák az integráció/inklúzió felé haladjanak, akkor a részletszabályok kidolgozása után a tervezett módosítás előrelépés lehetne. Azonban ha csak névleges és nem tartalmi változás, akkor a sajátos nevelési igényű esetleg fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő súlyos és halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók számára a törvényjavaslat nem hoz előrelépést. Ahogy annak a 1600 súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeknek sem, akik egyáltalán nem járnak iskolába. A MEOSZ az AJB/343/2015. ombudsmani jelentés kapcsán rendszerszintű változásokat sürgetett az oktatás területén, azonban az Országos Fogyatékosságügyi Tanács sem foglalkozott érdemben a kérdéssel.

Budapest 2019. június 20.

Azóta történt

MEOSZ Unicef foto1
A MEOSZ következetesen és határozottan kiáll a mozgássérült gyermekek és családjaik jogaiért. Többször adtunk jogi segítséget diszkriminációs ügyekben…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányhivatalok leterheltsége miatt az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő…

Előzmények

Meosz
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint sürgősen szükség lenne azoknak a jogszabályoknak a megváltoztatására, amelyek a testi és…
2019. április 3-án együttműködési megállapodást írt alá mozgáskorlátozott emberek és a daganatos betegek legnagyobb betegszervezeteivel az Országos Klinikai…
Meosz
A MEOSZ Fülöp Attila államtitkárhoz fordult a fóti Károlyi István Gyermekközpont bezárása kapcsán, hogy küldje meg a fóti…