A MEOSZ Semjén Zsolthoz fordult az egészségkárosodáson alapuló ellátások felülvizsgálati időpontjának észszerű megállapítása érdekében

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a mozgáskorlátozott emberek biztonsága érdekében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyetteshez fordult arra kérve, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényben a jelenleg ismert rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az egészségi állapottól függő ellátások és jogosultságok fenntartásához szükséges orvosi felülvizsgálatok későbbi időpontban történő elvégzésének lehetőségét.  A jelenleg még hatályban lévő kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró, az egészségi állapottól függő ellátások és jogosultságok fenntartása érdekében szükséges orvosi felülvizsgálatokat kevés kivételtől eltekintve a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Korm. rendelet (Vr.) hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig rendeli lefolytatni. A törvényjavaslat értelmében azonban a felülvizsgálatok elvégzésére, és bizonyos ellátások tekintetében azok megszüntetésére meghatározott rendkívül szűk határidők előírásával jelentősen és az érintettekre nézve különösen hátrányosan tér el a kormányrendeletben foglaltaktól, a két hónapos időtartamot néhány hétre rövidítve, június 30-ig kell elvégezni a felülvizsgálatokat.

Kovács Ágnes, a  MEOSZ elnöke részletes indoklással alátámasztott  módosítási javaslatokkal kereste meg a miniszterelnök-helyettest (a MEOSZ elnökének levele itt olvasható) a törvénytervezet kifogásolt részeinek megváltoztatása érdekében.  A kormányrendelettel ellentétben a törvényjavaslat az esedékes felülvizsgálatok elvégzésére, illetve az ellátásokra való jogosultság megszűnésének napjaként a kormányrendeletben megjelölt minimum két hónap helyett úgy határoz meg konkrét naptári napot, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének időpontja jelenleg még nem ismert. A törvényjavaslatban meghatározott  időpontig alig három hét van hátra, mely alatt nyilvánvalóan nagyon kevesen tudnak intézkedni az egészségi állapotot bizonyító orvosi iratok beszerzéséről, illetve a hatósági eljárások lefolytatásáról. Az ellátottak és jogosultak nagy része része ugyanakkor a  kormányrendelet előírásait jogkövető állampolgárként szem előtt tartva  a veszélyhelyzet utáni időszakra gondolva már rendelkeznek szakorvosi időponttal az egészségi állapotuk igazolásához szükséges orvosi dokumentumok beszerzése érdekében, így e két hónap elegendő lenne annak elintézéséhez, hogy jogosultságuk, ellátásuk folyósítása folyamatos legyen.

A tervezet szerinti átmeneti szabályok számos ellátást érintenek, így az időskorúak járadékát, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, a gyermekek otthongondozási díját és az ápolási díjat, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a magasabb összegű családi pótlékot, de ugyanez vonatkozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és az egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultság alapján megállapított jogosultsággal.

A törvényjavaslat az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátásoknál esedékes felülvizsgálatokra nézve is hátrányosan szab határidőt, ezek az említett körülmények felülvizsgálatára tekintettel legkorábban 2020. július 1-jétől szüntethetők meg. A kormányrendelet ezen ellátásokról azonban úgy rendelkezett, hogy a Vr. hatályvesztéséig az esedékes felülvizsgálatok nem végezhetőek el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.

A rehabilitációs ellátásban részesülőkre, akinek az ellátása 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között jár le szintén kedvezőtlen szabályt tartalmaz a törvényjavaslat. E szerint a rehabilitációs ellátás 2020. július 1-jén szűnik meg, szemben azzal, ahogy erről a kormányrendelet rendelkezett, miszerint  a rehabilitációs ellátás a Vr. hatályvesztését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

A törvénytervezet csak 2020. június 30. napjáig hosszabbítaná meg a közgyógyellátást, annak ellenére, hogy kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet idején lejáró közgyógyellátás a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további 90 nappal meghosszabbodna. A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításhoz több hatóság egymásra épülő eljárása szükséges, mely abban az esetben is hosszadalmas folyamat, ha a szükséges orvosi igazolások már rendelkezésre állnak.

Mindezekre tekintettel Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke az ellátásra szoruló emberek biztonsága érdekében a most hatályos kormányrendeletben foglalt hosszabb határidők megtartását, ezek átmeneti szabályként törvényben történő alkalmazását javasolta.

Szövetségünk a javaslatait megküldte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottnak , valamint Tapolczai Gergely országgyűlési képviselőnek is.

Budapest, 2020. június 5.

Azóta történt

MEOSZ Unicef foto1
A MEOSZ következetesen és határozottan kiáll a mozgássérült gyermekek és családjaik jogaiért. Többször adtunk jogi segítséget diszkriminációs ügyekben…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányhivatalok leterheltsége miatt az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő…

Előzmények

logo új
A mozgáskorlátozott emberek számára a karantén nem a járvánnyal kezdődött. Belegondoltak már abba, hogy az ő kényszerű bezártságuk…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2020. április 27-én elindítja „COVID 19 Krízisvonalát”, hogy szakmai és jogi segítséget nyújtson…
meosz logó
A magyar munkajogi szabályozás a fogyatékos gyermeket nevelő szülők mellett szélesebb munkavállalói kör számára is biztosít némi kedvezményt.…