A MEOSZ több javaslata is beépült az ENSZ inkluzív oktatásról szóló iránymutatásába

Szövetségünk javaslatokat tett az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága inkluzív oktatásról szóló általános kommentárjához, amelyekből több be is épült az iránymutatásba.

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága az az ENSZ-testület, amely a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) végrehajtása felett őrködik. A Bizottság amellett, hogy időszakonként minden, az Egyezmény mellett elkötelezett ország fogyatékosságügyi jogi szabályozását és azok végrehajtását felülvizsgálja, egyéb dokumentumok elfogadásával is segíti az országokat. Ilyen dokumentum az ún. „Általános Kommentár” (angolul: General Comment) is, mely egy-egy meghatározott témával kapcsolatban ad iránymutatást.

A Bizottság tavaly ősszel az inkluzív oktatásról szóló, 4. számú Általános Kommentár tervezetéhez kérte az érintett személyek és szervezeteik, kormányok és szakemberek észrevételeit, javaslatait. A tervezetre 87 beadvány érkezett a világ minden tájáról, köztük a MEOSZ-tól is. Szövetségünk beadványa megtalálható az ENSZ honlapján (angolul), magyarul pedig itt olvasható.

A MEOSZ 13 javaslatot küldött a Bizottságnak, melyekből többet beépítettek a végleges ENSZ-dokumentumba, így például:

  1. Az inkluzív oktatásra irányuló, teljes személyt figyelembe vevő szemléletnek magában kell foglalnia azt, hogy minden tanulóval, így a fogyatékos tanulókkal szemben is magas elvárásokat fogalmazzon meg. (CRPD/C/GC/4 Általános Kommentár 12. c) pont)
  2. Az Általános Kommentár végleges szövege átvette a MEOSZ azon javaslatát, hogy a Bizottság hívja fel a CRPD részes államainak figyelmét arra a tényre, hogy a közélet magában foglalja a hallgatói szervezetek – mint például hallgatói önkormányzatok, hallgatói szakszervezetek, hallgatói szövetségek stb. – megalakítását és az abban való részvételt. A részes államoknak aktívan elő kell mozdítaniuk egy olyan környezetet, amelyben a fogyatékos személyek ilyen hallgatói szervezeteket létrehozhatnak, csatlakozhatnak hozzájuk, valamint ténylegesen és teljes körűen részt vehetnek bennük. Ez a szemlélet az inkluzív oktatásnak a CRPD 29. cikkével (a politikai életben és közéletben való részvétel) összefüggő végrehajtásából fakad. (CRPD/C/GC/4 Általános Kommentár 55. bekezdés)
  3. Az Általános Kommentár tervezete hangsúlyozta, hogy az inkluzív oktatás kulcsfontosságú elemei magukban foglalják „az új iskolák tervezésekor és építésekor a hozzáférhetőség elfogadható standardjai figyelembevételének követelményét, a már létező iskolák adaptációjára vonatkozó időkerettel együtt.” A MEOSZ javaslatára a meghatározást pontosították, és a végleges szöveg az egyetemes tervezés fogalmára való hivatkozással bővült. (CRPD/C/GC/4 Általános Kommentár 61. bekezdés)

Az inkluzív oktatásról szóló, a Bizottság által 2016. augusztus 26-án elfogadott Általános Kommentár angol nyelvű szövege itt olvasható.

Dr. Gurbai Sándor

Azóta történt

logo új
Az emberi erőforrások miniszterének rendelete alapján 2020. november 25-étől meghosszabbodik a vény beváltási ideje, a tb támogatással kölcsönzött…
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke dr. Kásler Miklóshoz, az emberi erőforrások miniszteréhez fordult, hogy  a folyamatos ellátás biztosítása…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
A napokban benyújtott törvénymódosítási javaslat értelmében – mely összhangban van a MEOSZ által kidolgozott, a meghatározó országos érdekvédelmi…