A súlyosan mozgássérült emberek este 8 után sem maradhatnak ellátatlanul – a MEOSZ az Operatív Törzshöz fordult

A kormány 2020. november 11-ével újabb védelmi intézkedéseket vezetett be, melyek következtében este 8 óra és reggel 5 óra között csak kivételes esetben, pl. munkáltatói  igazolással vagy egészségkárosodás veszélye esetén lehet az otthonunkat elhagyni. Számos önellátásra képtelen vagy magas támogatási igényű mozgássérült embernek azonban este 8 óra után is szüksége van segítőkre, akik sok esetben nem munkaviszonyban dolgozó gondozók, hanem családtag, barát vagy más ismerős, így részükre nem adható munkáltatói igazolás. Bár a jogszabály kifejezett rendelkezésével nem említi kivételként az önellátásra képtelen emberek ellátását, azonban a MEOSZ álláspontja szerint a magas támogatási igényű, önellátásra képtelen mozgássérült emberek ellátása céljából a lakóhely este 8 óra és reggel 5 óra közt – az egészségkárosodással fenyegető helyzetre hivatkozva – elhagyható, melyhez segítségül egy iratmintát is közzéteszünk. Szövetségünk egyúttal az Operatív Törzshöz fordult az önellátásra képtelen emberek egészségét és emberi méltóságát a kijárási tilalom idején is biztosító, egyértelmű szabályozás érdekében.

A kormány minden eddiginél szigorúbb korlátozásokat vezetett be a koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

Az orrot és a szájat elfedő maszkot kell viselni

A kormány további védelmi intézkedésként rendelte el többek között a 6 éven felüliek folyamatos maszk viselését bevásárlóközpontokban, ügyfélszolgálatokon és a postán, illetve tömegközlekedési eszközökön és azokra várakozva is. A tízezer főnél nagyobb lakosú városokban az önkormányzat által meghatározott közterületeken a szabadban is kötelező lesz az orrot és a szájat is elfedő maszkot hordani, ezért javasoljuk, hogy az önkormányzatok honlapján is tájékozódjanak a helyben bevezetett zónákról.

A szociális intézményben dolgozóknak is maszkot kell viselniük, ha közvetlenül érintkeznek vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátott emberekkel. A szociális intézményben ellátott embereknek lehetőség szerint a közösségi programok során és a közösségi terekben kell a maszkot hordaniuk.

Maszkot kell viselni az egészségügyi intézményekben is, azonban azt a bent ápolt beteg, az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles felvenni.

Kijárási tilalmak és mentesülési lehetőségek

A kijárási tilalom értelmében este 8 óra és reggel 5 óra között az alábbi okokból lehet a lakást elhagyni, illetve közterületen tartózkodni:

  • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,
  • életvédelmi céllal,
  • munkavégzés és az ahhoz szükséges utazás céljából,
  • versenysportoló edzése vagy sportrendezvényen való részvétele céljából,
  • kutyasétáltatás céljából a lakóhely 500 méteres körzetén belül.

A munkavégzés és a versenysportolói tevékenység esetén a fenti időhatárok alóli mentességhez igazolás szükséges. Az igazolást a munkáltató, illetve a sportegyesület állítja ki, de fontos tudni, hogy kizárólag az alábbi oldalakról  https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/munkaltatoi_igazolas_0.pdf vagy

https://kormany.hu/dokumentumtar/munkaltatoi-igazolas-word-formatum?fbclid=IwAR15b7ZkmpWb-u6f8moSrV1MUyzmLYBeJXKytVCkdW83dn5Kz569AyWuShw letöltött mintának megfelelő igazolást fogadják el.

Számos önellátásra képtelen vagy magas támogatási igényű mozgássérült embernek este 8 óra után is szüksége van segítőre. Sokukat az esti, éjszakai, hajnali órákban nem az állami ellátás keretei között vagy munkaviszonyban dolgozó gondozó, hanem családtag, barát vagy más ismerős lát el szívességből, ezért a segítő részére munkáltatói igazolás nem adható. Bár a jogszabály kifejezett rendelkezésével nem említi kivételként az önellátásra képtelen emberek ellátását, azonban kétségtelen, hogy az ellátás hiánya egészségkárosodással járna.

Egészségkárosodással fenyegető helyzetben elhagyható a lakás, és figyelemmel arra, hogy a jogszabály nem csak a súlyos egészségkárosodás vagy annak közvetlen veszélye esetén teszi lehetővé a közterületre lépést, ezért a MEOSZ álláspontja szerint a magas támogatási igényű, önellátásra képtelen mozgássérült emberek ellátása céljából a lakóhely este 8 óra és reggel 5 óra közt – az egészségkárosodással fenyegető helyzetre hivatkozva – elhagyható.

Ha egészségkárosodással, életveszéllyel, súlyos kárral fenyegető helyzet vagy életvédelmi ok miatt kell elhagyni otthonát, akkor az ezt előidéző helyzet bizonyítására a rendelet nem ír elő okirati igazolást. Egészségügyi végzettség nélkül azonban nem várható el a korlátozást ellenőrző rendvédelmi szerv hasonló értelmezése, továbbá az ügyek egyedi körülményei és azok elbírálása is eltérhet, ezért figyelemmel arra, hogy a kijárási korlátozás megszegése súlyos bírságolással járhat, javasoljuk az ellátási szükségletet a mozgássérült ember nyilatkozatával bizonyítani.

Tehát aki egészségkárosodás veszélye miatt kénytelen elmenni otthonról, annak ezt nem kell papírral igazolni, azonban az eltérő jogértelmezésből eredő esetleges vita megelőzése érdekében az egészségkárosodással fenyegető helyzet igazolásához iratmintát készítettünk, ami a MEOSZ honlapján az alábbi linken http://www.meosz.hu/nyilatkozat-a-kijarasi-tilalom-idejere-szivessegi-segito-reszere/ letölthető.

A rendvédelmi szerveket azonban nem köti ez a jogértelmezés, ezért az éjszakai órákban is biztosítandó folyamatos segítő ellátás megteremtése érdekében a MEOSZ az Operatív Törzshöz fordult (a MEOSZ elnökének az Operatív Törzshöz intézett levele itt olvasható) az önellátásra képtelen emberek egészségét és emberi méltóságát a kijárási tilalom idején is biztosító, egyértelmű szabályozás érdekében.

Kérjük a korlátozások következetes betartását és azt is, hogy mindannyiunk érdekében csak a halaszthatatlan, más módon nem megoldható és valóban szükséges esetben éljenek a kivételi lehetőségekkel.

Budapest, 2020. november 12.

Azóta történt

spinraza
Új remény az SMA kezelésben. Immár a gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) betegséggel élő felnőttek is kérhetnek egyedi támogatást…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége  Központja (1032 Budapest, San Marco utca 76.) –  Magyarország Kormánya 2021. március 4-én…
logoP2P
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége „P2P – Mozgáskorlátozott fiatalok társadalmi inklúziójának és társadalmi szerepvállalásának erősítése a kortárs segítés…

Előzmények

logo új
A Pénzügyminisztérium, noha elismerte, hogy a koronavírus járvány a mozgáskorlátozott emberek vagyoni körülményeiben is „okozhat olyan negatív hatásokat,…
Bartos Peter
Péter születési, központi idegrendszeri sérülésből fakadóan nem beszélő, négyvégtag bénult fiatalember. Mégis tud szólni hozzánk! Anna hasonlóképp, akinek…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke a mozgáskorlátozott emberek anyagi biztonságának garantálása érdekében Varga Mihály pénzügyminiszter azonnali intézkedését kérte,…