A MEOSZ részt vett a CRPD tagállamok éves nemzetközi konferenciáján

A MEOSZ a magyar delegáció tagjaként az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye részes államainak 11. konferenciáján mutatta be a „Korlátok nélkül” – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése című projektjét.  A konferencia keretében a Magyar ENSZ Képviselet által szervezett magas szintű rendezvényen a „Semmit Rólunk – Nélkülünk!” elve alapján működő, a fogyatékossággal élők politikai részvételét, valamint a hozzáférhetőségét elősegítését célzó szakpolitikák kerültek megvitatásra a résztvevők között.

Az ENSZ Közgyűlése 2006 decemberében fogadta el a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét, amely 2008. május 3-án lépett hatályba. Az Egyezmény 40. cikke értelmében a részes államok konferenciák keretében rendszeresen találkoznak annak érdekében, hogy megtárgyalják az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban felmerülő kérdéseket.

A részes államok 11. konferenciáját 2018. június 12-14. között New Yorkban rendezték meg. A szervezők a konferencia átfogó témajaként annak vizsgálatát tűzték ki, hogy az Egyezmény teljes mértékű végrehatása által hogyan érhető el, hogy senki ne maradjon ki az Egyezmény által biztosított jogok érvényesüléséből.  Ennek keretében három altémát tárgyalatak meg a résztvevők: nemzeti pénzügyi keretek, köz- és magánszféra partnersége és nemzetközi együttműködés az Egyezmény végrehajtásának erősítése érdekében; fogyatékos nők és gyermekek helyezete; valamint politikai részvétel és törvény előtti egyenlőség. Emellett horizontális kérdéskörként jelölték meg a fogyatékosságra vonatkozó magas minőségű statisztikai adatok gyűjtésének, illetve azok fogyatékossági státusz szerinti bontásának előmozdítását a fogyatékossággal élő személyek jogainak teljes mértékű gyakorlati megvalósulása érdekében.

A konferenicia nyitó napján választották meg a CRPD Bizottság kilenc új tagját is. A jelöltek közül Ausztrália, Brazília, Ghána, Indonézia, Litvánia, Mexikó, Nigéria, Koreai Köztársaság és Svájc jelöltjei kerültek be a Bizottság tagjai közé. Az ülésszakon a magyar delegáció tagjaként részt vett Dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, Dr. Lovászy László, az ENSZ Fogyatékossággal Élők Jogaival Foglalkozó Bizottság magyar tagja, valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviseletében Dr. Kőhalmi Barbara jogász.

Dr. Kósa Ádám felszólalt a fogyatékossággal élők politikai részvételével foglalkozó magas szintű kerekasztalon; valamint az Európai Unió szervezésében megvalósuló, a segítő technológiákban rejlő lehetőségekről szóló rendezvényen is előadott, kiemelve Magyarország elkötelezettségét a fogyatékossággal élők jogainak biztosítása iránt.

A Magyarország által szervezett, Bogyay Katalin nagykövet által moderált magas szintű esemény „ Semmit rólunk nélkülünk” – hozzáférés és politikai részvétel a fogyatékos emberek életében címmel került megrendezésre. Az Egyezmény 29. (politikai részvétel)  és 9. (hozzáférhetőség) cikkei között szoros összefüggés van, egyik nem valósulhat meg a másik nélkül. Egyfelől az érdekérvényesítés és képviselet akkor a leghatékonyabb és legsikeresebb, ha a fogyatékos személy maga is szerepet kap a döntéshozatalban, másrészről pedig a hozzáférhetőség előfeltétele a közéletben való részvételnek.

Az esemény célja volt megmutatni, hogy a hozzáférhetőség biztosításán és a technikai innovációk által a fogyatékos személyek politikai részvétele hogyan válhat társadalmi inklúzió mozgatórugójává. Az esemény panelistái megosztották a témával kapcsolatos tapasztalataikat, fogyatékos személyek politikai részvételét érintő kihívások mellett jó gyakorlatokról is beszámoltak, valamint arról is, hogy ennek megvalósulása érdekében a kormányzat hogyan működik együtt a fogyatékos embereket képviselő szervezetekkel.

Dr. Kósa Ádám képviselő beszámolt a magyar kormány fogyatékos személyek kormányzati munkában történő bevonása érdekében tett lépéséről. Emellett bemutatta a KONTAKT jelnyelvi tolmácsszolgáltatás úttörő jellegét a siket embereknek biztosított akadálymentes ügyintézés elérésében. Dr. Lovászy László az Egyezmény tükrében mutatta be politikai részvétel és hozzáférhetőség kérdéskörét. A panelen beszédet mondott az ENSZ Közgyűlés soron következő, 73. ülésszakának elnökét adó Ecuador, valamint Mexikó és az ENSZ Titkárság képviselője is. A civil oldal részéről a MEOSZ lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa a „Korlátok nélkül” – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése című projektje hogyan járul hozzá a fogyatékos emberek hozzáférhetősége és politikai részvétele gyakorlati  megvalósulásához.

A MEOSZ képviseletében Dr. Kőhalmi Barbara elmondta, hogy a projekt célja, hogy elősegítse a mozgáskorlátozott emberek társadalmi inklúzióját és  elősegítse a közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférésüket. A program módszertani segítséget is kíván nyújtani, mely révén a mozgáskorlátozott és a halmozottan sérült, kommunikációs nehézségekkel küzdő emberek számára lehetővé válhat az önálló ügyintézés azáltal, hogy a számukra legmegfelelőbb segédeszközhöz jussanak. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, a magyar Kormány és az Európai Unió pénzügyi támogatásával  valósul meg.  Hiánypótló jelleggel dolgozza ki a mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítésének, egyéni adaptációjának lépéseit, azzal a céllal, hogy ismert legyen az a módszertan, mely segítségével a mozgáskorlátozott emberek hozzájuthatnak a megfelelő támogató technológiákhoz. A MEOSZ célja, hogy a jövőben ezek az eszközök államilag támogatott gyógyászati segédeszközöknek minősüljenek. A projekt keretében 600 súlyosan mozgássérült és kommunikációjában súlyosan akadályozott ember jut infokommunikációs segédeszközhöz (laptophoz, tablethez, alternatív egérkiváltó berendezésekhez valamint az egyéni kommunikációs igényeinek megfelelő eszközökhöz), amelyek a napi használatához szükséges információk egy könnyen kezelhető honlapon egyszerűen elérhetőek lesznek. A MEOSZ tagszervezeteinek bevonásával 20 szolgáltatási pontot alakít ki az országban, melyek összekötik az infokommunikációs eszközöket és applikációkat használó mozgássérült embereket a közszolgáltatást végző szakemberekkel. A munkában részt vesz a MEOSZ negyven sorstársi mentora is, akik segítik az érintettek társadalmi befogadását, önrendelkező életének kiteljesedését az információs és kommunikációs technológiai eszközök minél szélesebb körű alkalmazásával.

A társadalmi érzékenyítés és szemléletformálás jegyében, valamint a projekt kiemelt jelentőségének alátámasztására az esemény zárásaként levetítésre került a MEOSZ munkatársa, Kiss Csaba video-üzenete, amelyben saját szavaival, egy speciális program segítségével mondta el gondolatait az önrendlekező élet fontosságáról, amely mély benyomást tett a hallgatóságra. A videofelvétel az alábbi linken érhető el.

Dr. Kőhalmi Barbara

Azóta történt

Meosz
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szerint többszörösen jogsértő, ezért elfogadhatatlan az „Akadálymentesítés követelményei eltérő rendeltetésű épületek esetén” című…
Meosz
A MEOSZ azért harcol, hogy az alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekhez közeli, nagyobb településeken létesüljenek olyan akadálymentes támogatott lakhatási helyszínek,…
alt szöveg alt szöveg
Az UNICEF az Európai Unióban elsőként Magyarországon indította el a „Rajtad áll a jövőd!”című nemzetközi ifjúsági programját, melynek…

Előzmények

Az European Disability Forum most készíti harmadik emberi jogi jelentését az egyenlőség és hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség kérdéskörében.…
A KézenFogva Alapítvány harmadik alkalommal hirdeti meg a “KézenFogva nevelőszülői díj 2018” pályázatot, amelyben olyan nevelőszülőket kíván díjazni,…
Az érdekvédelmi szervezetek szerint sürgetően szükség van az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatára, ezért ismét benyújtották erre vonatkozó javaslataikat…