Digitális Jólét program: a MEOSZ javaslata a mozgássérült emberek támogatására

A kormány digitális fejlesztési programjához a MEOSZ-tól is javaslatot kért arra vonatkozóan, hogy milyen lépésekkel lehetne javítani a mozgássérült emberek internethez való hozzáférését, a digitális kultúra fejlesztését. Szövetségünk ingyenes internet-hozzáférést, a digitális eszközök, szoftverek megvételének támogatását és képzést javasolt, a mozgássérült gyermekeknek pedig alanyi jogon járó eszközöket, szoftvereket kértünk.

A tavasz folyamán a Miniszterelnökség Digitális Jólét Programirodája egyeztetést kezdeményezett a MEOSZ-szal a mozgássérült emberek digitális felzárkóztatásáról. Arra kértek minket, írásban tegyünk javaslatot az általunk szükségesnek vélt lépésekről.

Javaslatunkban minden, MEOSZ-tagszervezeti igazolvánnyal rendelkező mozgássérült embernek ingyenes internet-hozzáférést kértünk. Kiemeltük, hogy ennek a társadalmi csoportnak a mindennapi élete megszervezéséhez, a közlekedéshez, az átlagosnál több ügyintézéshez, a munkaerő-piaci hátrányok leküzdéséhez elengedhetetlen az internethasználat. Emellett támogatni kell az alapvető számítástechnikai eszközök (számítógép, tablet, okostelefon, szoftverek) megvásárlását, mert ezen a területen is nagy a lemaradás.

A legsúlyosabban sérültek esetén nagyon magas, akár 100 százalékos arányban szükséges támogatni az olyan speciális eszközökhöz való hozzáférést, mint a fej- vagy szemegér, a különböző okoseszközök, illetve az ezeket támogató szoftverek. Ezek az eszközök – amelyek a súlyosan mozgássérült emberek önrendelkező életének elengedhetetlen kellékei – jellemzően nagyon drágák, az érintettek önerőből nem tudnak hozzájuk jutni.

Javasoltuk, hogy legkésőbb az általános iskolai tanulmányok megkezdésekor minden mozgássérült gyermek alanyi jogon kapja meg az egyéni igényeinek megfelelő számítástechnikai eszközöket, szoftvereket, és alanyi jogon kapjon ingyenes internet-hozzáférést az otthonában, vagy ahol nevelkedik. Mindez az általános, a középfokú és a felsőfokú tanulmányok alatt is biztosítva legyen számukra. Az eszközöket időszakosan, a fejlesztéseket követve cserélni kell. A felnőttek számára ingyenes képzéseket kellene szervezni, ahol az alapvető digitális kompetenciákat el tudják sajátítani és össze tudják kötni a munkaerő‐piacon elvárt kompetenciákkal (internethasználat, elektronikus levelezés, alapvető Office-programok használata). Ezáltal jobb eséllyel tudnának elhelyezkedni, a munkahelyen pedig lenne mire építeni a speciális digitális tudást igénylő ismereteket.

A javaslat itt olvasható.

A MEOSZ javaslata a Digitális Gyermekvédelmi Stratégiához

2016. június 20.

Gábor Imola

Azóta történt

Az ellátás összege így akár több is lehet! Egy magánszemély 2016. július 28-án rokkantsági ellátás megállapítása iránt nyújtott…
A MEOSZ ismételten az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult a közlekedőképesség-minősítési rendszer átalakítása érdekében.  A MEOSZ szerint a jelenlegi…
Öregségi nyugdíjuk mellett havi 50 ezer forint kiegészítő támogatást igényelhetnek azok, akik az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk kezdő…