Legfontosabb tudnivalók az otthonfelújítási támogatásról

A Magyar Közlönyben 2020. november 25-én jelent meg a Kormány gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete, mely ugyan 2021. január 1-jén lép majd hatályba, de érdemes már most részletesen megismerni a támogatás feltételeit. Az otthonfelújítási támogatás olyan pénzbeli segítség a legalább egy gyermeket nevelő szülők számára, mellyel a már meglévő otthonukat korszerűsíthetik, illetve újíthatják fel. Támogatásként a munkálatok költségeinek felét, de legfeljebb 3 millió forintot kaphatnak a családok. A mozgáskorlátozott gyermeket nevelő szülők vagy mozgássérült szülők számára ez az új támogatási forma a lakásakadálymentesítési támogatás mellett is igénybe vehető, mivel az otthonfelújítási támogatás nem az egészségkárosodásra tekintettel, hanem a gyermek nevelésére figyelemmel nyújtott anyagi hozzájárulás. Fontos tudni, hogy bár nem a mozgássérült állapotból eredő többlet terhek kompenzálására szolgál, a támogatás lakásakadálymentesítésre is felhasználható.

Az otthonfelújítási támogatás nemcsak feltételeiben, de finanszírozásában is eltér a mozgássérült emberek által ismert lakásakadálymentesítési támogatástól. Míg utóbbit a munkálatok megkezdése előtt kell igényelni, addig az otthonfelújítási támogatás utólagos kifizetéssel történik a számlák bemutatását követően. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy utólagos támogatásról van szó, az igénylőnek kell megelőlegeznie a felújítás költségeit, és a számlák összegyűjtése után benyújtani a kérelmét.

Kik vehetik igénybe az otthonfelújítási támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket nevelő vagy váró szülő, illetve szülők – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik, egy alkalommal.

Fontos feltétel, hogy a szülőnek, vagy a szülők egyikének egy éve fennálló, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya legyen (a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 6. §-a szerint biztosítotti jogviszonya).

A szülő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkezzenek, és ebben az ingatlanban legalább egy éve legyen a bejelentett lakóhelyük. Újonnan vásárolt felújítandó lakás, illetve ház esetén az egyéves bentlakási idő feltételnek nem kell teljesülnie.

További feltétel még a köztartozásmentesség.

A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket. Ha elváltak a szülők, külön élnek és megosztva nevelik a gyermekeiket, akkor fele-fele részben (fejenként 1,5-1,5 millió forintig) igényelhetik az otthonfelújítási támogatást, de volt házastársak lemondhatnak a támogatásról a másik javára. Ha a két szülő közül csak az egyik neveli a gyermeket, gyermekeket, akkor ő jogosult a támogatás igénybevételére.

Ki tekinthető gyermeknek az otthonfelújítási támogatás szempontjából?

Gyermeknek minősül:

– a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,

– valamint a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki

 • a 25. életévét még nem töltötte be és szüleivel még együtt él, vagy
 • a 25. életévét már betöltött „megváltozott munkaképességű” személy.

A 25. életévét betöltött „megváltozott munkaképességű” gyermek szülője akkor jogosult támogatásra, ha gyermekének otthoni ápolása miatt gyermekek otthongondozási díjában részesül.

A támogatást igényelheti a kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

Hogyan lehet a támogatást igényelni?

A 2021. január 1-jét követően elindult felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével, mely anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordítható, fele-fele arányban. A felújítás során összegyűjtött számlákat a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani, amely a kifizetett költséget utólag fizeti vissza. A támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

Milyen munkálatokra lehet fordítani ezt az otthonfelújítási támogatást?

Az otthon felújításához kapcsolódó valamennyi munkára felvehető, kül- és beltéri munkákat is el lehet számolni. Ezek a következők:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőszoba, illetve WC létesítése vagy felújítása,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • külső nyílászáró (ablakok, bejárati ajtó) cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése, égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje, napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és – dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése, gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, elötető építése, térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása.

Az akadálymentesítés körébe tartozó munkák:

 • lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
 • elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,
 • kaputelefon beszerelése,
 • korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
 • ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
 • beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
 • különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,
 • higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,
 • felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
 • elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,
 • lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

A kérelemhez milyen dokumentumot, igazolásokat kell csatolni?

A támogatás elbírálásához csatolandó legfontosabb dokumentumok:

 • egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződés (részletesen meghatározza a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját),
 • a 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített, az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentum,
 • az igénylőnek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve fennálló lakóhelyének, valamint a gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élésének igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolványok,
 • a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része vagy kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás,
 • életévét betöltött gyermek esetén megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás, vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat, a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat vagy a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat,
 • a Kincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány,
 • mozgáskorlátozott személy esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott,
 • a személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély,
 • a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat.

Az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz, mely 30 nap alatt bírálja el a támogatás kifizetését. Pozitív elbírálást követően 5 napon belül utalja ki a támogatási összeget. A felújítási munka megtörténtének ellenőrzését a Kormányhivatal végzi, ennek keretében megvizsgálják, hogy ténylegesen megvalósult-e az a felújítás, amelyre a támogatást igénybe vették.

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként

– az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló,

– az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és

– a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

10.számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

Budapest, 2020. november 30.

Azóta történt

spinraza
Új remény az SMA kezelésben. Immár a gerinc eredetű izomsorvadás (SMA) betegséggel élő felnőttek is kérhetnek egyedi támogatást…
EESZT logo
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) számos olyan praktikus és hasznos szolgáltatást nyújt, melyet érdemes igénybe venni, különösen…
logo új
A Fővárosi Önkormányzat és a MEOSZ közös egyeztetést tartott az M3-mas metró akadálymentesítése kapcsán.

Előzmények

logo új
A koronavírus világjárvány terjedésére tekintettel elrendelt újabb veszélyhelyzet a tavaszival megegyező kormányzati intézkedések megtételét követelte, ezért a Kormány…
logo új
Nem tudunk engedni azokból a jogokból, melyeket a Fogyatékossággal élő Emberek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény biztosít a fogyatékosággal…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tisztelettel köszönti közösségének minden tagját a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából!